Συγκλονιστικὴ ἀφήγηση μεταστροφής πρώην Προτεστάντου Φιλλανδοῦ

Αποτέλεσμα εικόνας για μεταστροφη προτεσταντη

 

Συγκλονιστικὴ ἀφήγησις πρώην Προτεστάντου Φιλλανδοῦ*

῞Ενας εἰκοσαετὴς νέος ἀπὸ τὴν Φιλλανδία ἐπισκέφθηκε τελευταίως –κατὰ τὴν περιόδον του Πεντηκοσταρίου– τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὁ ὁποῖος μᾶς διηγήθηκε τὴν ζωή του καὶ πῶς ὁ Θεὸς τὸν ὁδήγησε νὰ γνωρίσει τὴν Ὀρθοδοξία.
Ἡ καταγωγή του Ὁ Ἰοῦστος (αὐτὸ ἦταν τὸ προτεσταντικὸ ὄνομά του) γεννήθηκε τὸ ἔτος 1997 στὴν πόλη Χὰμ Ἐλνίνα τῆς Φιλλανδίας. Οἱ γονεῖς του, πατέρας Σάμι καὶ μητέρα Χέϊνι, εἶναι πολύτεκνοι. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἰοῦστο, ἔχουν ἀκόμη 7 παιδιά: τὸν Ἰωανάθαν, τὸν Ἰωακεὶμ (ποὺ παντρεύτηκε τὴν Σωσάννα), τὸ Κασμίρ, τὸν Ἰωάννη, τὸν Ἔρασμο, τὴν Σάρα-Λίνα καὶ τὴν Βερονίκη – 6 ἀγόρια καὶ 2 κορίτσια. Ὅταν πρὶν 8 χρόνια, ἡ Προτεσταντικὴ «Ἐκκλησία» (παρασυναγωγὴ) τῆς Φιλλανδίας ἀποδέχτηκε καὶ ἀνεγνώρισε τὰ δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων, νὰ παντρεύωνται ἄνδρες μὲ ἄνδρες καὶ γυναῖκες μὲ γυναῖκες, ὡς καὶ νὰ χειροτονοῦνται γυναῖκες ἐπισκοπίνες καὶ ἱέρειες, δὲν ξαναπῆγε ἡ μητέρα του ἡ Χέϊνι στὶς συνάξεις τους. Ἀλλὰ προσευχόταν μὲ τὸν τρόπο της, ὅτι γνώριζε, στὸ σπίτι της. Κατὰ κάποιο τρόπο «ἀποτειχίστηκε» ἀπὸ τὴν θρησκευτικὴ αὐτὴν Κοινότητα τῶν Προτεσταντῶν. Ὁ πατέρας του, ὁ Σάμι, ἦταν ἱεροκήρυκας (πάστορας) τῶν Προτεσταντῶν.
Ἐπειδὴ ὅμως ἀρνήθηκε τότε, πρὶν 8 χρόνια, νὰ κηρύττει τὰ δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τὴν χειροτονία τῶν γυναικῶν τὴν ἀπέρριψε, ἀπελύθη καὶ ἐξεδιώχθη ἀπὸ τὴν θέση τοῦ ἱεροκήρυκος.
Οἱ πρώτοι σπινθῆρες τῆς εὐσεβείας Ἀπὸ τότε ἔμεναν στὸ σπίτι τους καὶ προσεύχονταν μὲ τὸν τρόπο τους στὸν Χριστό. Κάποια μέρα ἐπισκέφθηκε ἡ μητέρα του μία γνωστή της οἰκογένεια Ρώσσων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Φεύγοντας ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη αὐτή, ἡ Ρωσσικὴ οἰκογένεια τοὺς χάρισε μία μικρὴ εἰκονίτσα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ὁ ἔφηβος τότε Ἰοῦστος ἔμαθε γιὰ τὸ Μαρτύριο καὶ τὰ Θαύματα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἀπὸ τότε εἶχε γιὰ τὸν Ἅγιο εὐλάβεια καὶ μάλιστα, ὅπως εἶπε, τοῦ ἔκανε καὶ τρία θαύματα. Ὁ Ἰοῦστος δεκαεπταετὴς ἀκόμα διψοῦσε νὰ γνωρίσει καὶ νὰ μάθει γιὰ τὸν Χριστό, τὴν Παναγία Μητέρα του, γιὰ τοὺς Ἁγίους καὶ γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ φίλοι του ποὺ μιλοῦσε μαζί τους, δὲν ἔδειχναν ἐνδιαφέρον οὔτε τοὺς ἀπασχολοῦσαν τὰ τῆς εὐσεβείας καὶ σωτηρίας, ἀλλὰ τὰ πρόσκαιρα, τὰ ὑλικά, τὰ φθαρτὰ καὶ τὰ μάταια. Συνομιλοῦσε τακτικὰ γιὰ τὰ θεῖα μὲ τὴν μητέρα του καὶ ἡ μητέρα του πονοῦσε ψυχικὰ καὶ πνευματικὰ τὸ παιδί της καὶ θέλοντας νὰ τὸ βοηθήση τοῦ εἶπε: «Προσεύχου παιδί μου στὸν Χριστό, τὸν Σωτῆρα τοῦ Κόσμου, νὰ σὲ ὁδηγήσει ἐκεῖ ποὺ εἶναι ἡ ἀληθινὴ Ἐκκλησία καὶ θὰ προσεύχομαι καὶ ἐγὼ γιὰ σένα γι᾿ αὐτὸ τὸν σκοπό». Ἔτσι καὶ ἔκαμε, προσευχόταν γιὰ τὸ παιδί της νὰ γνωρίση τὴν ἀλήθεια, ὅπου καὶ ἂν βρίσκεται.
Γνωρίζει τὴν Ὀρθοδοξίαν Ἐπὶ 2-3 χρόνια προσευχόταν ἡ μητέρα του γιὰ τὸ παιδί της νὰ γνωρίσει τὴν ἀληθινὴ πίστη καὶ Ἐκκλησία καὶ νὰ μπορέσει νὰ σώσει τὴν ψυχή του. Τοῦ ἦρθε λοιπὸν μία διακαὴς ἐπιθυμία νὰ ἐπισκεφθεῖ τοὺς  Ἁγίους Τόπους καὶ νὰ προσκυνήσει. Ἔτσι ταξίδεψε στὸ Ἰσραήλ. Τὴν πρώτη νύκτα διανυκτέρευσε σὲ ξεξενοδοχεῖο τῆς Ἱερουσαλήμ. Ἐκεῖ συναντήθηκε μὲ κάποιο Ρουμᾶνο Μοναχὸ τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὁ Μοναχὸς τοῦ εἶπε, ὅτι θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Λαύρα τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου καὶ ἂν θέλει νὰ πᾶνε μαζί. Ὁ Ἰοῦστος μὲ χαρὰ δέχτηκε τὴν πρόταση καὶ ταξίδευσαν μαζὶ στὴν Ἱερὰ Λαύρα τοῦ Ἁγίου Σάββα. Τὴν ἄλλη μέρα ὁ Ρουμᾶνος Μοναχὸς ἀνεχώρησε, ὁ δὲ Ἰοῦστος παρέμεινε στὴν Μονὴ ἐπὶ 2 σχεδὸν μῆνες. Μάλιστα τὸ δωμάτιο ποὺ τοῦ δώσανε καὶ διέμενε ὅλως «τυχαίως», βρισκόταν κάτω ἀπὸ τὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἐκεῖ τοῦ ἔγινε Κατήχηση καὶ τὴν Μεγάλη Πέμπτη (31 Μαρτίου 2017 μὲ τὸ παλαιὸ Ἑορτολόγιο), βαπτίστηκε Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς καὶ μυρώθηκε, λαβὼν τὸ ὄνομα Ραφαήλ. Ὅλος χαρὰ καὶ πνευματικὴ ἀγαλλίαση, μετὰ τὸ Πάσχα ἀρκετὲς μέρες, ἀνεχώρησε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ ἦρθε στὸ Ἅγιον Ὄρος, νὰ δεῖ καὶ νὰ ζήσει καὶ ἐδῶ τὸ «λαμπρὸ πανηγύρι τῆς Χάριτος».
Πνευματικαὶ ἀναζητήσεις Στὸ Ἅγιον Ὄρος, ἐπισκέφθηκε πολλὲς Μονές, Σκῆτες καὶ Κελλιὰ καὶ προσκύνησε μὲ πολλὴ εὐλάβεια θαυματουργὲς Εἰκόνες τῆς Παναγίας καὶ ἄλλων Ἁγίων καὶ ἅγια καὶ σεπτὰ Λείψανα διαφόρων Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Σὲ ὅποια Θεία Λειτουργία παρευρεθεῖ, ὅταν εἶναι ἕτοιμος μεταλαμβάνει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων μετ᾿ εὐλαβείας πολλῆς. Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἀντανακλᾶται στὸ πρόσωπό του. Ἐπισκέφθηκε καὶ τὴν Ἱερὰ (Βατοπαιδινὴ) Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου (τὸ Σαράϊ) καὶ ἐκεῖ συνάντησε τὸν συμπατριώτη του Ἱερομόναχο Ἰωσὴφ (Φινλανδὸ) καὶ ἔμαθε ἀπ᾿ αὐτόν, ὅτι γίνονται προσπάθειες τελευταίως ἀπὸ τὸν Δικαῖο τῆς Σκήτης Ἱερομόναχο Ἐφραίμ, ἵδρυσης καὶ σύστασης ἀνδρώας Μονῆς στὴν Φινλανδία, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο χαροποίησε τὰ μέγιστα τὸν νεοφώτιστο Ραφαήλ. Καὶ μάλιστα πληροφορήθηκε, ὅτι τὶς μέρες ποὺ ἐπισκέφθηκε τὴν Σκήτη ὁ Ραφαήλ, ὁ Δικαῖος πατὴρ Ἐφραίμ, βρισκόταν γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ στὴν πατρίδα του Φιλλανδία. Καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ποὺ πρόκειται νὰ ἱδρυθεῖ ἡ Μονή, δὲν εἶναι πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὴν πόλη ὅπου γεννήθηκε.
Δὲν ἔχει πόθο καθόλου γιὰ γάμο, ὅπως μᾶς εἶπε, φοβούμενος μήπως ἡ γυναίκα σύζυγος, τὸν ἀποπροσανατολίσει ἀπὸ τὴν πίστη καὶ τὴν ἀγάπη του πρὸς τὰ θεῖα, ἀλλὰ καὶ τὰ τέκνα ποὺ τυχὸν ἀποκτήσουν, τὰ πάρει, τὰ ἑλκύσει ἡ ἀποστατημένη κοινωνία καὶ ἡ ἄθεος «Νέα Ἐποχὴ» καὶ τὰ καταστρέψει. Ἡ ἐπιθυμία του καὶ ὁ μεγάλος πόθος του, εἶναι ἡ ἐκτέλεση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐπιδίωξη τῶν ἀρετῶν καὶ ἡ μάθηση τῶν Βίων καὶ παραγγελμάτων τῶν Ἁγίων Πατέρων. Καὶ τὸ κυριότερο ἡ μεγάλη φροντίδα γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς του. Ἐπισκεφθεὶς καὶ τὸν περίφημο μεγάλο πνευματικὸ παπαΕυθύμιο στὴν Καψάλα, τοῦ εἶπε γιὰ τοὺς γονεῖς του, ὅτι θὰ βαπτισθοῦν καὶ αὐτοὶ Ὀρθόδοξοι, διότι δὲν ἀποδέχθησαν τὸ κακό, τὸ ἀσεβὲς καὶ τὸ ἀνίερον. 

(*) Ἐφημερ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», ἀριθμ. φύλλου 2179/15.9.2017, σελ. 1 καὶ 5. Τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Βλασίου. ●

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code