Η Πεντηκοστή καί η Παγκοσμιοποίησις

Ὁμιλία τοῦ π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

   «…ζητούμε την ένωση των ανθρώπων διά της Παγκοσμιοποιήσεως, στην κοινωνική ένωση, στην εμπορική ένωση, στην πολιτισμική ένωση και, προπαντώς, εις την θρησκευτική ένωση, αυτό που ακριβώς λέμε Οικουμενισμός. Στη χοάνη αυτή να ρίξουμε όλες τις θρησκείες, να βγάλουμε αυτό που λέμε Οικουμενισμός. Θέτουμε, λοιπόν, «εκ ποδών» τον Θεόν, που σταμάτησε την πυργοποιΐα, τότε, και μας έδωσε την Πεντηκοστή. Τον διώχνουμε τον Θεό, δεν τον χρειαζόμαστε τον Θεό. Αυτή η ενότητα είναι ακραιφνώς, ακραιφνώς δαιμονική».
     (Από ομιλία π. Αθαν. Μυτιληναίου για την Πεντηκοστή-Νέος Πύργος Βαβέλ ο Οικουμενισμός)
 

Κατά τα έργα μας

20150525-3

Ας προσευχόμαστε και ο Θεός θα δώσει εις τον καθένα μας, σύμφωνα με την εργασία και την αξία του…

Πρεσβύτερος Δημήτριος Γκαγκαστάθης, Εφημέριος Ι.Ν. Ταξιαρχών Πλατάνου Τρικάλων († 1975)