Ο ΝΕΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ. ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΟ «ΣΩΤΗΡΑ» ΤΟΥ. Στον κόσμο σήμερα 2.000.000 παδιά μεγαλωνουν σε ομόφυλες «οικογένειες». Καταλαβαίνετε σε τί πνευματική πτώση είναι η ανθρωπότητα;

Δείτε το από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς καμία προκατάληψη –

Ντοκυμαντέρ για την προώθηση της ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας

 

Απαγορεύτηκε σε ζευγάρι Χριστιανών να υιοθετήσουν παιδί γιατί είναι …κατά των γάμων ομοφυλοφίλων!

Αποτέλεσμα εικόνας για τζεισον αντιγονη βουλη

«Κάναμε το ανώμαλο φυσιολογικό και το αντίστροφο!»

Απαγορεύτηκε σε ζευγάρι Χριστιανών να υιοθετήσουν παιδί γιατί είναι κατά των γάμων ομοφυλοφίλων!
     Που πάει επιτέλους αυτός ο πλανήτης; Έχουμε αντιστρέψει εντελώς τους όρους… Κάναμε το ανώμαλο φυσιολογικό και το φυσιολογικό ανώμαλο! Την στιγμή που στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, δίνεται η δυνατότητα σε ομόφυλα ζευγάρια να υιοθετούν παιδιά, σε
άλλο σημείο του πλανήτη απαγορεύτηκε σε ζευγάρι Χριστιανών να κάνουν το ίδιο με την δικαιολογία ότι έχουν τοποθετηθεί κατά του γάμου των ομοφυλοφίλων!
Να περιμένουμε να τα δούμε κι εδώ αυτά τα ανώμαλα δρώμενα;;
Πάντως το ζευγάρι ευτυχώς δικαιώθηκε στο δικαστήριο.
Συγκεκριμένα, ένα ζευγάρι Χριστιανών Ευαγγελιστών στην Αλμπέρτα του Καναδά είχε μια προηγούμενη απαγόρευση να μην υιοθετήσει παιδιά λόγω της έκφρασης των πεποιθήσεών τους σχετικά με το γάμο των ομοφυλόφιλων.
Το Κέντρο Δικαιοσύνης για τις Συνταγματικές Ελευθερίες ανέφερε σε δελτίο Τύπου ότι το ζευγάρι , που δεν κατονομάστηκε, κέρδισε τελικά την υπόθεση εναντίον της κυβέρνησης της Αλμπέρτα αφού διαπιστώθηκε ότι η αρχική απαγόρευση παραβίαζε τα δικαιώματα του ζευγαριού.

«Η κυβέρνηση δεν έχει δικαίωμα να κάνει διακρίσεις λόγω θρησκείας όταν εξετάζει τα ζευγάρια που επιδιώκουν να υιοθετήσουν», δήλωσε ο δικηγόρος John Carpay, σύμφωνα με τον Καναδικό Τύπο.
«Δεν μπορείτε να πείτε ότι κάποιος δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος γονέας επειδή είναι μουσουλμάνος, Εβραίος ή επειδή είναι ευαγγελιστής Χριστιανός», πρόσθεσε.
Το ζεύγος υπέβαλε μια αγωγή επί διακρίσεων εναντίον της Αλμπέρτα το Νοέμβριο του 2017, αφού ένας κυβερνητικός υπεύθυνος για την υπόθεση της υιοθεσίας τους ανέφερε ότι οι θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, με τις οποίες δηλώνουν ότι ο γάμος είναι απλώς μια ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας, ήταν ασυμβίβαστες με τη διαδικασία υιοθεσίας.

Στο χριστιανικό ζευγάρι αρνήθηκαν την αίτησή του να υιοθετήσει το παιδί επειδή διαφωνούσε με το γάμο των ομοφυλόφιλων!!!
Ο Ααρών Μάντον, εκπρόσωπος του Υπουργού Παιδικών Υπηρεσιών, είχε υποστηρίξει τότε ότι ο Καναδάς πιστεύει ότι «κάθε υιοθετούμενο παιδί αξίζει ένα ασφαλές, υγιές, αγαπητό και χωρίς αποκλεισμούς σπίτι».
Ο Καναδάς αναγνώρισε το γάμο ατόμων του ίδιου φύλου το 2005, έχοντας γίνει έτσι το πρώτο έθνος της Βόρειας Αμερικής που το έκανε πράξη.
Το ζευγάρι εξήγησε ότι ενώ κρατούν τις βιβλικές απόψεις για το γάμο, «θα αγαπούσαν και θα δέχονταν κάθε παιδί που εντάχθηκε στην οικογένειά τους».
Τα CBC News επεσήμανε ακόμη ότι το ζευγάρι έχει επίσης δηλώσει ότι «καταλαβαίνουν ότι τα παιδιά θα αποφασίσουν μόνα τους τι να σκεφτούν και πώς να συμπεριφέρονται» όταν πρόκειται για ζητήματα σεξουαλικότητας.
Η Karin Campbell, εκ μέρους του Υπουργείου Παιδικών Υπηρεσιών, υποστήριξε ότι ο οργανισμός δεν σκόπευε ποτέ να κάνει διακρίσεις εναντίον οποιουδήποτε με βάση την πίστη τους.

Πηγή

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ: Ο Χριστός γίνεται ορατός σ’αυτούς που έχουνε καλή προαίρεση.

«Σύ πιστεύεις εἰς τόν υἱόν τοῦ Θεοῦ; ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καί εἶπεν· καί τίς ἐστιν, Κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν;» (Ἰωάν. 9.35-36).

Ἕνα θαῦμα μᾶς παρουσίασε ἡ σημερινή εὐαγγελική περικοπή, τό θαῦμα τῆς θεραπείας ἑνός ἐκ γενετῆς τυφλοῦ πού ἐπιτέλεσε ὁ Κύριος. Ἕνα θαῦμα πού συνοδεύεται ἀπό τέσσερις δια­φορετικούς διαλόγους. Συνέχεια ανάγνωσης

 

Εξομολόγησις Μοναχού

(Πρόκειται για ένα βοήθημα για ορθή εξομολόγηση)

+ π. Φιλοθέου Ζερβάκου .
 
1ον) Δεν αγαπώ τον Θεόν με όλην μου την ψυχήν, την καρδίαν και την διάνοιαν κατά την εντολήν του Κυρίου· δεν έχω τελείαν υπακοήν εις τον νόμον του Θεού και τας εντολάς του· δεν φυλάττω τας υποσχέσεις τας οποίας έδωσα εν τω βαπτίσματι και εν τω αγίω σχήματι ενώπιον του Θεού, των Αγγέλων, των Αγίων και των ανθρώπων.
2ον) Δεν προσεύχομαι, δεν αναγινώσκω με προσοχήν, με κατάνυξιν και ευλάβειαν.
3ον) Εις δε τας ιεράς ακολουθίας και αγρυπνίας ακόμη και κατά την φρικτήν ώραν της λειτουργίας, ίσταμαι χωρίς φόβον, προσοχήν και ευλάβειαν. Πολλάκις δε έχω απρεπείς, αισχρούς, ακαθάρτους και βλασφήμους λογισμούς κατ’ αυτήν την φοβεράν ώραν της θείας λειτουργίας και της ιεράς ακολουθίας.
4ον) Δεν έχω μετάνοιαν αληθινήν, γνησίαν, ειλικρινή, ούτε πένθος, ούτε δάκρυα. Δεν εξομολογούμαι με συντριβήν καρδίας και με συναίσθησιν ότι εξομολογούμενος και παριστάμενος ενώπιον του πνευματικού μοι πατρός παρίσταμαι και εξομολογούμαι ενώπιον του παντοκράτορος Θεού, όστις είναι πανταχού παρών και γινώσκει τα πάντα, τα παρελθόντα, τα παρόντα και μέλλοντα, τους διαλογισμούς και τα βάθη της καρδίας εκάστου.
5ον) Εις το μυστήριον της θείας κοινωνίας προσέρχομαι αναξίως, άνευ της πρεπούσης ετοιμασίας, άνευ συναισθήσεως, άνευ φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης.
6ον) Δεν αγαπώ τον πλησίον μου καθώς αγαπώ τον εαυτόν μου, κατά την εντολήν του Κυρίου. Δεν έχω αγάπην και υπακοήν τελείαν, ούτε τον πρέποντα σεβασμόν εις τον πνευματικόν μου πατέρα και τους ανωτέρους μου, καθώς υπεσχέθην εν τω Αγγελικώ σχήματι• δεν έχω εγκοπήν θελήματος• είμαι αντίλογος.
7ον) Δεν έχω εγκράτειαν, υπομονήν, πραότητα, ταπείνωσιν• κατακρίνω, καταλαλώ, ψεύδομαι, πολυλογώ, αστείζομαι, γελώ, οργίζομαι, θυμώνω, μνησικακώ.
8ον) Είμαι κοιλιόδουλος, γαστρίμαργος, λαθροφάγος, ιδιόρρυθμος.
9ον) Αμαρτάνω με όλας μου τας αισθήσεις, με την όρασιν, με την ακοήν, με την γεύσιν, με την όσφρησιν, με την αφήν.
10ον) Αμαρτάνω εν έργω και λόγω, εκουσίως και ακουσίως, εν γνώσει και αγνοία, με τον νούν και την διάνοιαν• εξ αμελείας και ραθυμίας μου έχω κακάς και αισχράς επιθυμίας• έχω ατόπους, αισχρούς, ρυπαρούς, βλασφήμους και υπερηφάνους λογισμούς.
11ον) Είμαι υπερήφανος, κενόδοξος, ανθρωπάρεσκος• είμαι φίλαυτος, φιλάργυρος, πλεονέκτης• δεν έχω εγκράτειαν• έχω ατόπους, αισχρούς, ακαθάρτους και βλασφήμους λογισμούς• είμαι φθονερός, θυμώδης, οργίλος, μνησίκακος• είμαι οκνηρός και αμελής και εις τα σωματικά και εις τα πνευματικά.
Διά ταύτας τας αμαρτίας, τας οποίας εξωμολογήθην ενώπιον του Θεού και ενώπιόν σου, πνευματικέ μοι πάτερ, και δι’ άλλας αναριθμήτους, τας οποίας έπραξα και από λήθην και άγνοιαν παρέλειψα να εξομολογηθώ, ζητώ παρά Θεού την συγχώρησιν και παρά σου πνευματικέ μοι πάτερ, τον πρέποντα κανόνα των αμαρτιών μου.

 

 

Η μετά-νοια φάρμακο θεραπείας όλων των παθών …

Εκατοντάδες νεαροί και θαρραλέοι πρώην ομοφυλόφιλοι και πρώην τρανσέξουαλ από όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες μαζεύτηκαν στην πρωτεύουσα της Αμερικής το προηγούμενο Σαββατοκύριακο για να διακηρύξουν δημόσια την ελευθερία που έχουν βρει μέσα από την προσωπική τους σχέση με τον Ιησού Χριστό.

Το μήνυμά τους φυσικά, βρίσκεται σε έντονη αντίθεση με το «κοινό» LGBT δόγμα, το οποίο μέχρι τώρα έχει επιβληθεί και έχει κυριαρχήσει στον εθνικό διάλογο.

ΗΠΑ: Πρώην «τρανς γυναίκα»: Πέταξα τα φορέματά μου και τα μέικ απ μου, για να ακολουθήσω τον Χριστό