Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται ότι από την Πέμπτη 2-11-2017 στις 8 το βράδυ, ξεκινά ο κύκλος «Ορθόδοξου Πνευματικού Προβληματισμού». Εισηγητές θα είναι ο κ. Γεώργιος Αποστολάκης και ο κ. Ζαχαρίας Ζάχος.

Επίσης, την ίδια μέρα και ώρα, ξεκινά και ο κύκλος των «Νέων Μητέρων».

Εκ του Ιερού Ναού

 

Τι σημαίνει η κάθαρση στην Εκκλησία

Όχι στον νοσηρό Νομικισμό και τον άρρωστο Πουριτανισμό

H όλη συζήτηση για την κάθαρση νομίζω δείχνει ένα «αιρετικό» πνεύμα που εισέρχεται μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο, ένα πνεύμα που διακρίνεται από έναν νοσηρό νομικισμό, αλλά και έναν άρρωστο πουριτανισμό.

Τού Επισκόπου Ναυπάκτου Ιεροθέου

Ο λόγος περί καθάρσεως και καθαρότητος που ενέσκηψε τον τελευταίο καιρό μπορεί να βοηθήση την Εκκλησία μας, και πιστεύω ότι κάτι καλό θα προέλθη από αυτό το γεγονός, αλλά μπορεί να οδηγήση και στη διαστρέβλωση της πνευματικότητός της, δηλαδή μπορεί να οδηγήση σε μια πουριτανική αντίληψη περί της εκκλησιαστικής ζωής. Γι’ αυτό και χρειάζεται πάντοτε, και στις ημέρες μας, να ακούγεται ο θεολογικός λόγος της Εκκλησίας και για το θέμα αυτό.
H κοινωνία, όπως λένε πολλοί, θέλει την κάθαρση στην «Εκκλησία», την οποία, όπως ισχυρίζονται, δεν βλέπουν να γίνεται, καίτοι λειτουργεί η εκκλησιαστική δικαιοσύνη. Ομως αυτό εν πολλοίς συνιστά αφ’ ενός μεν άγνοια της Ορθοδόξου Παραδόσεως, αφ’ ετέρου δε παραπλάνηση της εκκλησιαστικής ζωής. Θα τονισθούν στη συνέχεια τρία σημεία για να υποστηριχθή η άποψη αυτή.

Συνέχεια ανάγνωσης

 

Κάθε πνευματική εμπειρία είναι ένα απόλυτο μυστήριο…

Φωτογραφία του χρήστη Ascetic experience.

Υπάρχουν πράγματα που κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει, αλλά μπορεί να ζήσει μόνο. Κάθε πνευματική εμπειρία είναι ένα απόλυτο μυστήριο.

Η αποτυχία δεν είναι να πέσεις. 

Η αποτυχία είναι να μείνεις κάτω και να μην σηκωθείς ξανά…

https://amfoterodexios.blogspot.gr/2017/10/every-spiritual-experience-is-ultimate.html
 

«Ο θυμός του Θεού δεν έπεσε μόνο στα Σόδομα, αλλά μπορεί να πέσει και σε χριστιανικές πόλεις παρόμοιες με τα Σόδομα»

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: «Ο θυμός του Θεού δεν έπεσε μόνο στα Σόδομα,

αλλά μπορεί να πέσει και σε χριστιανικές πόλεις παρόμοιες με τα Σόδομα»

«Γιατί ὁ Θεὸς κατέστρεψε τὰ Σόδομα;», ρωτᾶτε. Μὰ δὲν σᾶς κατέστη σαφὲς ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ Γραφὴ τοῦ Θεοῦ;
«Εἶπε δὲ Κύριος· κραυγὴ Σοδόμων καὶ Γομόρρας πεπλήθυνται πρὸς με, καὶ αἱ ἁμαρτίαι αὐτῶν μεγάλαι σφόδρα» (Γεν. 18, 20). Καὶ ὅτι ἡ ἁμαρτία Σοδόμων ἦταν ὄντως πολὺ μεγάλη καὶ σφοδρή, φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι δὲν εἶχαν βρεθεῖ οὔτε δέκα δίκαιοι.
Διότι στὴν ἐρώτηση τοῦ δίκαιου Ἀβραάμ, ἐὰν θὰ καταστρέψει τὴν ἁμαρτωλὴ πόλη, σὲ περίπτωση ποὺ βρεῖ σ΄ αὐτὴ δέκα δίκαιους, ὁ Κύριος ἀπάντησε καὶ εἶπε: «οὐ μὴ ἀπολέσω ἕνεκεν τῶν δέκα» (Γεν. 18, 32). Ἀλλὰ δὲν βρέθηκαν οὔτε δέκα. Ὅλοι οἱ πολίτες ἦταν

σὲ πόλεμο ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ ἐναντίον τῆς φύσης. Οἱ ψυχὲς τους ἦταν νεκρὲς ἐνῶ τὰ σώματα ἐκφυλισμένα. Γι΄ αὐτὸ χτύπησε «θεῖον, καὶ πῦρ» (Γεν. 19, 24), τὸ σύμβολο τῆς βρώμας καὶ τῆς ἔξαψης τῶν παθῶν τους, καὶ ἀπὸ τὰ Σόδομα δὲν ἔμεινε τίποτα πλὴν τοῦ κακοῦ ὀνόματος καὶ τῆς φρικιαστικῆς ἀφήγησης.

Ὅμως δὲν ἔπεσε ὁ θυμὸς τοῦ Θεοῦ μόνο στὰ Σόδομα, ἀλλὰ καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες πόλεις, ὅπου ἡ ἁμαρτία εἶχε κάνει τοὺς ἀνθρώπους δύσμορφους σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε νὰ μὴν μοιάζουν καθόλου πιὰ μὲ τὸ ἔργο τοῦ οὐράνιου Δημιουργοῦ. Καὶ ἐφόσον ἔτσι ἔγινε μὲ τὶς κακὲς πόλεις, στὶς ὁποῖες δὲν εἶχε ἀκουστεῖ τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πόσω μᾶλλον μπορεῖ νὰ συμβεῖ μὲ τὶς χριστιανικὲς πόλεις -τὶς ἐφάμιλλες ἢ παρόμοιες ὡς πρὸς τὸ κακὸ μὲ τὰ Σόδομα- τὶς βαπτισμένες στὸ…
ὄνομα τοῦ Κυρίου Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ;
Διαβάστε τὴν ἀπειλὴ τοῦ Σωτήρα πρὸς τὴν πόλη Καπερναούμ: «Καὶ σὺ Καπερναούμ, ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα ἕως ᾅδου καταβιβασθήσῃ· ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμειναν ἂν μέχρι τῆς σήμερον» (Ματθ. 11, 23).
Καὶ πράγματι, ἡ προφητεία ἐκπληρώθηκε: ἐκεῖ ὅπου κάποτε στεκόταν ἡ ὑπερήφανη πόλη τῆς Καπερναοὺμ τώρα εἶναι ἀδιαπέραστος θαμνώδης τόπος, πέτρες καὶ φωλιὲς φιδιῶν. Μὲ τὰ μάτια τους τὸ εἶδαν καὶ μὲ τὴν καρδιὰ ἔτρεμαν ὅλοι οἱ προσκυνητὲς τῶν Ἁγίων Τόπων.
πὸ τὸ βιβλίο: «Δὲν φτάνει μόνο ἡ πίστη…» 
Ἱεραποστολικὲς Ἐπιστολὲς Β΄, – Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
Σ΄ ἕνα κάτοικο τοῦ Ζέμουν γιὰ τὴν καταστροφὴ τῶν Σοδόμων

 

 

Το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με» για κληρικούς και λαϊκούς

Αποτέλεσμα εικόνας για ευχη στον κοσμο

 

Κάποτε, ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είχε μία συζήτηση με έναν σεβάσμιο Γέροντα, ονόματι  Ιώβ.

Ο Άγιος υπεστήριζε ότι όλοι:  νέοι και γέροι, άντρες και γυναίκες, μοναχοί και λαϊκοί, μικροί και μεγάλοι, μπορούν να προσεύχωνται αδιαλείπτως, επικαλούμενοι μέσα από την καρδιά τους τον Ιησού και μάλιστα με την καρδιακή λεγομένη Νοερά προσευχή.

Ο μοναχός Ιώβ είχε επίμονα τις αντιρρήσεις του και επέμενε ότι αυτό είναι έργο μόνο των μοναχών και ασκητών της ‘ερήμου’.

Μετά την συνομιλία τους ανεχώρησε ο καθένας στο κελλάκι του. Και θέλησε ο Ιώβ να προσευχηθεί και μάλιστα νοερά. Και να, πως ο Θεός εδικαίωσε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Στέλνει, λίαν φιλανθρώπως και με άπειρον αγάπη, ουρανόθεν Άγγελο, για να τον διδάξει, ως αμαθή και πείσμονα, εκείνα που δεν γνώριζε, εκείνα που δεν του απεκαλύφθησαν και εκείνα που δεν πίστεψε από το στόμα του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Τι άραγε, να του είπε; Συνέχεια ανάγνωσης

 

Ἡ πιὸ εὔκολη ἁμαρτία… Ἡ κατάκριση!

Πρὶν βιαστεῖς νὰ βγάλεις συμπέρασμα γιὰ κάποιον…
Κάποτε στὸ Ἅγιον Ὅρος ἦταν ἕνας μοναχὸς πού διέμενε στὶς Καρυές.
Ἔπινε καθημερινὰ καὶ μεθοῦσε καὶ γινόταν αἰτία νὰ σκανδαλίζονται οἱ προσκυνητές.
Κάποια στιγμὴ πέθανε καὶ ἀνακουφισμένοι κάποιοι πιστοὶ πῆγαν στὸν Ἅγιο Παΐσιο νὰ τού ποῦν μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ ὅτι ἐπιτέλους λύθηκε αὐτὸ τὸ τεράστιο πρόβλημα.
Ὁ Ἅγιος Παΐσιος τοὺς ἀπάντησε ὅτι γνώριζε γιὰ τὸ θάνατο τού μοναχοῦ, ἀφοῦ εἶδε ὁλόκληρο τάγμα ἀγγέλων πού ἦρθαν νὰ παραλάβουν τὴν ψυχή τοῦ.
Οἱ προσκυνητὲς ἀπόρησαν καὶ διαμαρτυρήθηκαν καὶ κάποιοι προσπαθοῦσαν νὰ ἐξηγήσουν στὸν Ἅγιο γιὰ ποιὸν ἀκριβῶς μιλοῦσαν, νομίζοντας ὅτι δὲν κατάλαβε ὁ Ἅγιος.
Τότε ὁ Ἅγιος Παΐσιος τοὺς διηγήθηκε:
«Ὁ συγκεκριμένος μοναχὸς γεννήθηκε στὴ Μ. Ἀσία, λίγο πρὶν τὴν καταστροφὴ ὅταν οἱ Τοῦρκοι μάζευαν ὅλα τὰ ἀγόρια.
Γιὰ νὰ μὴν τὸ πάρουν ἀπὸ τοὺς γονεῖς τοῦ, αὐτοὶ τὸ ἔπαιρναν μαζί τούς στὸ θερισμὸ καὶ γιὰ νὰ μὴν κλαίει, τού ἔβαζαν λίγο ρακὶ στὸ γάλα γιὰ νὰ…
κοιμᾶται.
Ὡς ἐκ τούτου μεγαλώνοντας ἔγινε ἀλκοολικός. Κάποια στιγμὴ καὶ μετὰ ἀπὸ ἀποτρεπτικὲς ἀπαντήσεις ἀπὸ διάφορους γιατροὺς νὰ μὴν κάνει οἰκογένεια, ἀνέβηκε στὸ Ὅρος καὶ ἔγινε μοναχός.
Ἐκεῖ βρῆκε γέροντα καὶ τού εἶπε ὅτι εἶναι ἀλκοολικός.
Τοῦ εἶπε ὁ γέροντας νὰ κάνει μετάνοιες καὶ προσευχὲς κάθε βράδυ καὶ νὰ παρακαλεῖ τὴν Παναγία νὰ τὸν βοηθήσει νὰ μειώσει κατὰ 1, τὰ ποτήρια πού ἔπινε.
Μετὰ ἕνα χρόνο κατάφερε μὲ ἀγώνα καὶ μετάνοια νὰ κάνει τὰ 20 ποτήρια πού ἔπινε, 19 ποτήρια.
Ὁ ἀγώνας συνέχισε μὲ τὴν πάροδο τῶν χρόνων καὶ ἔφτασε τὰ 2-3 ποτήρια, μὲ τὰ ὁποῖα ὅμως πάλι μεθοῦσε.»
Ὁ κόσμος ἔβλεπε χρόνια ἕναν ἀλκοολικὸ μοναχὸ πού σκανδάλιζε τοὺς προσκυνητές, ὁ Θεὸς ἔβλεπε ἕναν ἀγωνιστὴ μαχητὴ πού μὲ μεγάλο ἀγώνα ἀγωνίστηκε νὰ μειώσει τὸ πάθος τοῦ.
Χωρὶς νὰ ξέρουμε γιατί ὁ κάθε ἕνας προσπαθεῖ νὰ κάνει αὐτὸ πού θέλει νὰ κάνει, μὲ ποιὸ δικαίωμα νὰ κρίνουμε τὴν προσπάθειά του;

 

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2017/10/blog-post_63.html
 

Είπεν ο Γέρων …

»Καθότι ὁ Δημιουργός, ὅπου ἔπλασε τόν πηλόν, ἔλαβεν ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων τήν σύστασιν: ξηρόν, ὑγρόν, θερμόν καί ψυχρόν. Καί ὡς ἐκ τούτου εἶναι ἀνάγκη εἰς κάθε στιγμήν νά πάσχη ὁ ἄνθρωπος συμφώνως τῆς μεταλλαγῆς τοῦ κάθε στοιχείου. Ἤγουν νά ξηραίνεται, νά ὑγραίνεται, νά θερμαίνεται, νά ψυχραίνεται. Καί, ἄν περισσεύη τοῦ ἑνός στοιχείου τά ἰδιώματα, ἀνάγκη εἶναι νά ἀσθενήση τό σῶμα. Καί συνεπῶς συμπάσχει καί ἡ ψυχή. Δέν δύναται ὁ νοῦς νά ἀποδώση τάς νοεράς του κινήσεις, καθότι χωλαίνει μαζί μέ τό σῶμα. 


Ξηραίνεται ἀπό τήν ζέστην τοῦ ἡλίου τό σῶμα; Ξηραίνεται καί ὁ νοῦς. Ὑγραίνεται, ἐάν βρέχη, τό σῶμα καί χαλαρώνει; Χαλαρώνει ἐπίσης καί ὁ νοῦς. Ψυχραίνεται, ἄν φυσάη ἀέρας, τό σῶμα; Πληθύνει ἡ χολή περισσῶς, σκοτίζεται καί ὁ νοῦς, καί θριαμβεύουν μόνον αἱ φαντασίαι. Εἰς ὄλας λοιπόν τάς ἀλλοιώσεις αὐτάς, ἄν καί ἡ χάρις ὑπάρχη, ἀλλʹ ὅμως δέν ἐνεργεῖ, διότι τά ὄργανα ἀσθενοῦν, ὁ δέ ἐχθρός μας διάβολος ἠξεύρει εἰς τήν κάθε ἀλλοίωσιν πῶς πρέπει νά πολεμήση. 


Διότι ἐκ τοῦ ξηροῦ σέ σκληρύνει νά γίνεσαι πέτρα, νά ἀντιλέγης, νά παρακοῦς. Ἐκ τοῦ ψυχροῦ γνωρίζει νά σοῦ ψυχραίνη τόν ζῆλον, νά γίνεσαι κρύος στά θεῖα καί παγωμένος. Ἐκ τοῦ θερμοῦ νά θυμώνης καί νά ταράττεσαι· νά μή σέ ἀφήνη νά διακρίνης τό ἀληθές. Καθότι, ὡς εἴπομεν, περισσεύει τό αἶμα καί μέ τήν ζέστην κινεῖ τήν ἐπιθυμίαν – μέρος παθητικόν – καί τόν θυμόν. Ἐκ δέ τοῦ ὑγροῦ σοῦ γεννᾶ νυσταγμόν, χαλάρωσιν, κομμάρες, παραλυσίαν ὅλου τοῦ σώματος. Εἰς ὅλα ταῦτα λοιπόν πάσχει τό σῶμα, συμπάσχει καί ἡ ψυχή, καίτοι νοερά καί ἀσώματος.»
_________________________
∽ Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής
Έκφρασις Μοναχικής εμπειρίας Κεφ Θ` σελ, 79

Αποτέλεσμα εικόνας για εφραιμ κατουνακιωτης

Η αγία κάρα του Οσίου Ιωσήφ