Λίγα λόγια πίστεως από τόν Γέροντα Σωφρόνιο του Έσσεξ

«…Η πιο αποτελεσματική συνεισφορά μας στη νίκη του καλού είναι να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας και όλο τον κόσμο.

Είναι ζωτική ανάγκη όλοι σήμερα να στερεώσουμε την πίστη στην αιώνια νίκη του Χριστού, ώστε και εμείς οι ίδιοι να μπορέσουμε να γίνομε πνευματικά ανίκητοι.

Δεν μας επιτρέπεται να παρεκκλίνουμε από τον σκοπό να παραμείνουμε στο φως των εντολών του Κυρίου.Αν γίνουμε μία από τις σκοτεινές δυνάμεις που πολεμούν για την επικράτηση επάνω στους αδελφούς,θα επισκιάσουμε το φως που έφερε στη γη ο Θεός.

Ενδέχεται η αποστασία να λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.Δεν αποκλείεται ο καθένας από μας, για να σταθεί στην πίστη, να πρέπει να είναι έτοιμος να αντισταθεί σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ας είναι αυτοί δισεκατομμύρια· ας μας θεωρούν μωρούς όλοι οι διανοούμενοι και οι αμαθείς….

Μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη μεγάλη λάμψη της Εκκλησίας μόνο με την ακραία προσπάθεια να ζήσουμε χριστιανικά, ευαγγελικά, χωρίς να στρέφουμε την προσοχή μας στο πώς θα μας συμπεριφερθούν οι σύγχρονοί μας.

Αν δεν αποκτήσουν οι χριστιανοί τα γνήσια πνευματικά χαρίσματα,και πρωτίστως την αγιότητα, το κήρυγμα με τα λόγια θα παραμένει ως«κύμβαλον αλαλάζον».Το παράδειγμα του Χριστού,ας μας ενισχύει να βαδίσουμε στα ίχνη του…»

 https://iconandlight.wordpress.com

 

~ Λωτ…Πριν ή μετά;

Σχετική εικόνα
Ο Λώτ ήταν άπληστος και μόνος του διάλεξε να κατοικήσει στην πλούσια περιοχή των Σοδόμων(σύγχρονο πολιτισμό).
Όταν όμως έκλαψε για την επιλογή του και την κατάντια του κόσμου, εξαιρέθηκε από την καταστροφή.
Δεν νομίζω να υπάρχει πιο παραστατικό παράδειγμα για την εποχή πού διανύουμε και για τα ψευδοαδιέξοδα των χριστιανών…


π.Panteleimon Krouskos

https://amfoterodexios.blogspot.gr/2017/11/blog-post_3.html

 

Το Πιστεύω του Αγίου Νεκταρίου

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος νεκταριος

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ.

Ἔλεγε ὁ Ἅγιος Νεκτάριος: «Ὁ Θεός γιά μένα εἶναι δόξα, πλοῦτος καί καύχημα. Εἶναι τό γλυκύτατο καί πιό εὐχάριστο πράγμα. Εἶναι ἡ φροντίδα καί τό ἐντρύφημά μου. Ἡ ψυχή μου εἶναι δημιούργημα τῆς πνοῆς τοῦ Θεοῦ. Τό σῶμα μου εἶναι πλάσμα τοῦ Θεοῦ.
Θεία χάριτι εἶμαι γένος τοῦ Θεοῦ. Ἀπ᾿ τό Θεό ἔλαβα τήν ὕπαρξη ἀλλά καί τή δυνατότητα νά κινοῦμαι, ν᾿ ἀναπνέω καί νά μιλάω.
Στό Θεό καθημερινά ἐμπιστεύομαι τό πνεῦμα μου. Στό Θεό προσεύχομαι. Ζῶ μέ τό Θεό, δουλεύω καί βρίσκομαι μέ τό Θεό»…
Εἶμαι εὐτυχισμένος μέ τόν μεγάλο, ἰσχυρό καί ζῶντα Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι πάροχος βοηθός καί τελειωτής τῶν καλῶν. Εἶναι ἐπόπτης τῶν ὅσων σκέφτομαι, λέω καί κάνω. Δέχομαι τό Θεό ὡς φοβερό κριτή τῶν ὅσων ἔχω κάνει. Ἔχω Θεό ἤπιο καί συγχωρητικό, μακρόθυμο καί πολυέλεο, σωτήρα καί λυτρωτή.
Γνωρίζω Θεό πού εἶναι ἡ ἀρχή τῶν πάντων, πού δίνει τά ἀγαθά, πού εἶναι προνοητής, ἐπόπτης, πάνσοφος, παντογνώστης, πού γνωρίζει καί τά μέλλοντα καί τά παρόντα καί τά παρελθόντα. Ὑμνῶ, δοξάζω, εὐλογῶ καί ὑπερυψώνω τόν ἀγαθό, ἅγιο, δίκαιο καί ἀληθινό Θεό».
Προσκυνῶ καί λατρεύω τό φιλάνθρωπο Θεό. Πιστεύω στό Θεό, ἐλπίζω στό Θεό, ἀγαπῶ τό Θεό, πού εἶναι ἡ πηγή τῆς ἀγάπης. Ἡ ψυχή μου καί ἡ διάνοιά μου ἀνυψώνονται στό Θεό καί βρίσκουν ἀνάπαυση. Ἡ καρδιά μου ποθεῖ πολύ τό Θεό.
Ὁμολογῶ ἕνα Τρισήλιο καί Τρισυπόστατο Θεό. Κηρύττω ἕνα Θεό ἄναρχο, ἀΐδιο, ἁπλό, ὑπερούσιο καί ἀμέριστο. Τήν αὐτήν Μονάδα καί Τριάδα. Αὐτά ὁμολογῶ, πιστεύω καί κηρύττω».
Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
apantaortodoxias.blogspot.com
 

Λοιπόν παιδιά, στήν πράξη φαίνεται…

‘Λοιπόν παιδιά, στήν πράξη φαίνεται…»
 ~ Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Λοιπόν, παιδιά, στήν πράξη φαίνεται. Ἄν ἔχουμε σωστή πίστη, θά ἔχουμε καί συνέπεια στήν ζωή μας. Γιατί ἁμαρτάνουμε; Γιατί δέν ἔχουμε συνέπεια στήν ζωή μας; Γιατί δέν ἔχουμε σωστή πίστη.
 Δέν ἐμπιστευόμαστε τόν Χριστό, βάζουμε τήν λογική μας καί λέμε: ἐντάξει, λέει ὁ Χριστός νά μήν λέμε ψέματα, νά μήν ἁμαρτάνουμε σαρκικά, ἀλλά νά, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔτσι κάνουνε. (…)
 Μήπως εἶμαι ἄρρωστος; Μήπως εἶμαι τρελός;

Μά ὁ Χριστός λέει αὐτό. Μά, ὅλοι κάνουν τό ἀντίθετο…

 Ἐκεῖ φαίνεται ἄν πιστεύουμε.
Ἀκόμα κι ἄν ὅλος ὁ κόσμος κάνει τό ἀντίθετο, ἐσύ νά κάνεις αὐτό πού λέει ὁ Χριστός καί ἄς εἶσαι μόνος σου. 
Ἐκεῖ κρινόμαστε παιδιά, ἄν εἴμαστε πιστοί ἤ ὄχι. Κρατῆστε το αὐτό, γιατί ἔρχονται καιροί πού θά μείνουμε σχεδόν μόνοι μας. Καί ὁ Κύριος τό εἶπε ὅτι «θά γίνετε μισητοί ἀπ’ ὅλους» (Ματθ. 24,9).
 Τό ἀκοῦτε; θά σᾶς μισήσουν, λέει, ὅλοι. «Διά τό ὄνομά μου», ἐπειδή θά φέρετε τό ὄνομά Μου καί θά λέτε ὅτι εἶστε χριστιανοί.
Ἔρχονται τέτοιοι καιροί, πού δέν θά τολμᾶς νά πεῖς ὅτι εἶσαι χριστιανός. Θά σέ μισοῦν ἀμέσως, θά σέ θεωροῦν ἀντικοινωνικό, φανατικό κ.λ.π. Ἄν λές ὅτι μόνο ὁ Θεός σώζει, θά σέ θεωροῦνε ρατσιστή.
 Θά σέ θεωροῦν ὅτι εἶσαι ἀπόλυτος, ὅτι κάνεις κοινωνικό ἀποκλεισμό στούς ἄλλους.
Μή λές ὅτι ὁ Χριστός μόνο σώζει.
 Καί οἱ ἄλλοι σώζουν καί ὁ Μωάμεθ καί ὁ Βούδας… Θά ἔχουμε τέτοια. Καί ἤδη μπαίνουν στή ζωή μας αὐτά. Γιατί λένε, ἄν πεῖς ὅτι μόνο ὁ Χριστός σώζει, προσβάλλεις τόν μουσουλμάνο πού λέει ὅτι ὁ Μωάμεθ σώζει. Προσβάλλεις τόν βουδιστή. (…)
Ὄχι, ἐμεῖς θά ποῦμε τήν ἀλήθεια κι ἄς μᾶς μισήσουν. Γιατί, ἄν τό πεῖς αὐτό, ὅτι μόνο ὁ Χριστός σώζει, φυσικά οἱ μουσουλμάνοι θά σέ μισήσουνε, δέν θά σέ μισήσουνε; Καί οἱ βουδιστές θά σέ μισήσουνε καί ὅλοι οἱ ἄθεοι γενικά.
Καί οἱ χριστιανοί ἀκόμα, οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι πραγματικά χριστιανοί, θά σοῦ ποῦνε δέν πᾶς καλά…   πρέπει νά εἴμαστε ἀνοιχτοί, νά τούς ἀγαπᾶμε ὅλους… 

Δέν εἶναι ἀγάπη ὅμως, νά λές στόν ἄλλον ψέματα, ὅτι καί οἱ ἄλλοι θεοί σώζουν.

Δέν ὑπάρχουν ἄλλοι θεοί. Ὄχι, θά σοῦ ποῦνε, ὅλοι στόν ἴδιο Θεό πιστεύουμε, ἁπλῶς ἔχουν ἄλλα ὀνόματα οἱ θεοί. Ὁ Θεός ἔχει ἄλλα ὀνόματα… στούς βουδιστές λέγεται ἔτσι… στούς μουσουλμάνους κ.λ.π.
Καί ἕνας πού θά λέει ὅτι δέν εἶναι οἱ ἄλλοι πραγματικοί θεοί, ἀλλά εἶναι δαίμονες, θά γίνει μισητός.

Ἐκεῖ θά φανεῖ, παιδιά, ἄν εἴμαστε πιστοί. Καί στά ἔσχατα χρόνια, ἐπειδή θά ἔχει ἐλαττωθεῖ πάρα πολύ ἡ πίστις, θά σώζονται αὐτοί οἱ ὁποῖοι θά ὁμολογοῦν Χριστό ὡς μόνο ἀληθινό Θεό καί φυσικά θά ἔχουν καί τήν ἀνάλογη ζωή. Μόνο αὐτοί θά σώζονται.

Μπορεῖ νά μήν κάνουμε μεγάλες ἀσκήσεις, μεγάλες προσευχές, μεγάλες νηστεῖες, ὅπως ἔκαναν οἱ παλιοί Ἅγιοι, ἀλλά θά εἶναι οἱ πιό μεγάλοι Ἅγιοι στά χρόνια τοῦ Ἀντιχρίστου.

Καί τώρα, στά χρόνια πού ζοῦμε, συμβαίνουν αὐτά, καί ἔρχονται ὅλο καί πιό ἔντονα αὐτά τά φαινόμενα.

Ἄς κρατήσουμε τήν ζωντανή ὀρθόδοξη πίστη, τήν πίστη πού συνδέεται μέ τά ἔργα τῆς πίστεως.

~ Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
Πηγή: hristospanagia3.blogspot.gr

 

 

Ὅποιος ἀξιώθηκε ν’ ἀγαπήσει τὸ Θεό χωρίζει ἀπὸ τὸν κόσμο

τοῦ Φώτη Κόντογλου

Ὅποιος ἀξιώθηκε ν’ ἀγαπήσει τὸ Θεό, δηλαδὴ ν’ ἀγαπηθεῖ ἀπὸ τὸν Θεό, χωρίζει ἀπὸ τὸν κόσμο, ἐπειδὴ δὲν παραδέχεται τὴ σοφία του κι ὁ κόσμος τὸν μισεῖ καὶ τὸν κοροϊδεύει. Τὸν βγάζει τρελὸ γιὰ νὰ μὴ χάσει τὴν πίστη του στὴ δική του λογικὴ καὶ νιώσει τὴ δική του ἀθλιότητα. Ἔτσι θὰ γίνεται στὸν αἰώνα, γιατί δὲ θὰ ξημερώσει ποτὲ ἡ μέρα ποὺ θὰ καταλάβει ὁ κόσμος πὼς αὐτοὶ οἱ τρελοὶ δὲν εἶναι τρελοὶ γιατί τότε θὰ ἔρθει στὴ γῆ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἐπειδὴ δὲ θὰ ὑπάρχει κανένας πονηρὸς γιὰ νάναι καὶ τὰ μάτια τοῦ πονηρὰ ἀλλὰ ὅλοι θάναι ἀθῶοι σὰν παιδιά. Μὰ τοῦτο δὲν θὰ γίνει ποτὲ σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο, ὅπως εἶπε τὸ ἀλάθευτο στόμα τοῦ Κυρίου. Ὁ Χριστὸς μιλᾶ στοὺς ἀνθρώπους ἁπλὰ καὶ καθαρά, κι ἐμεῖς οἱ πονηροὶ κάνουμε πὼς δὲν καταλαβαίνουμε. Μᾶς ἐξαγόρασε μὲ τὸν θάνατό του, μᾶς ἀνάγγειλε τὴν αἰώνια ζωὴ καὶ μᾶς δίδαξε νὰ ἑτοιμάσουμε τὸν ἑαυτό μας γι’ αὐτή, κι ἐμεῖς γυρίσαμε τὴ διδαχή του στὰ δικά μας θελήματα καὶ δὲν πάψαμε νὰ πιστεύουμε μονάχα σὲ τούτη τὴ ζωὴ

 

Ἐὰν χάσεις τὴν ἀγάπη, θὰ ἔχεις χάσει πολλά, ὅμως ἐὰν χάσεις καὶ τὴν πίστη, τὰ ἔχασες ὅλα !

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

 

Ξαγρύπνα ἀσταμάτητα, γιὰ νὰ κρατᾶς τὴν πίστη, καὶ ξαγρύπνα ἀσταμάτητα ὥστε ὁ σπόρος τῆς ἀγάπης, τὸν ὁποῖο ἡ πίστη φέρνει μέσα της, νὰ αὐξηθεῖ καὶ νὰ σοὺ φέρει χαρά. Ἐφόσον μόνη της ἡ πίστη χωρὶς τὴν ἀγάπη, θὰ παρέμενε κρύα καὶ ἄχαρη. Ὅμως καὶ ὅταν μέσα σου κρυώσει ἡ ἀγάπη, καὶ δὲν αὐξηθεῖ καὶ δὲν φέρει καρπὸ χαρᾶς, κράτα τὴν πίστη καὶ περίμενε. Κράτα τὴν πίστη μὲ κάθε κόστος. Καὶ περίμενε, ἀκόμα καὶ χρόνια, μέχρι ἡ ἀγάπη νὰ φυτρώσει ἀπὸ τὴν πίστη. Ἐὰν χάσεις τὴν ἀγάπη, θὰ ἔχεις χάσει πολλά, ὅμως ἐὰν χάσεις καὶ τὴν πίστη, τὰ ἔχασες ὅλα. Ἐὰν χάσεις τὴν ἀγάπη, θὰ χάσεις τὸν καρπὸ ἀπὸ τὸ δένδρο, ὅμως ἐὰν χάσεις τὴν πίστη, θὰ ἔχεις κόψει τὸ δένδρο.

tideon

orthodoxia-ellhnismos

 

«ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΜΑΚΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΥΧΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»

ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΕΤΡΕΨΕ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ …
ΠΟΙΑ ΛΥΧΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ !!!
 

Διδαχές ενός σύγχρονου Γέροντα των Τρικάλων, του πατρός Δωροθέου της Αύρας.

 

 

Από τις σημειώσεις ενός προσκυνητή.

Κατά την ώρα που απηύθυνε λόγους πνευματικούς, στο αρχονταρίκι, ο π.Δωρόθεος.

(Κυριακή 29 Οκτ.2017) Επίσκεψη γκρούπ 70 περίπου προσκυνητών  Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου από Λάρισα 

Αποτέλεσμα εικόνας για δωροθεος αυρα

 

Η Ελλάδα δέχεται μία επίθεση αυτή την ώρα.

Πρέπει να αντισταθούμε.

Τα μεγαλύτερα αμαρτήματα είναι οι εκτρώσεις, η βλασφημία, η μαγεία (στις μάγισσες  για τα προβλήματά τους οι άνθρωποι), σαρκικά (και εντός του γάμου ακόμη με τις υπερβολές). Δεν υπάρχει σπίτι σήμερα που να μην έχει θύμα από έκτρωση.300.000 νήπιια  κάθε χρόνο. 1.000.000. στα τρία χρόνια λείπουν από την Ελλάδα.

Η Ελλάδα παραμένει πνευματική υπερδύναμη. Ναι,πνευματική υπερδύναμη. Και το ξέρουν αυτό σε όλον τον κόσμο. Μας υπολογίζουν διότι αντιστεκόμαστε. Γνωρίζουν ότι πιστεύουμε στα εσχατολογικά και ότι περιμένουμε την κοσμοκρατορία του Αντιχρίστου (και οι Μουσουλμάνοι έχουν εσχατολογικές αναμονές).Γι` αυτό πρέπει να μας κάνουν να υποχωρήσουμε,να μην αντιστεκόμαστε πνευματικά,να φύγουμε από τις ρίζες μας,τις παραδόσεις.

Ο Ορθόδοξος πολιτισμός είναι το όπλο μας.

Την Ελλάδα την υποστηρίζει η Παναγία μας.Η Παναγία  έχει το τιμόνι της Ελλάδος.Ανέβηκε κάποιος επάνω και είδε ότι η Παναγία κρατάει το τιμόνι.Το είδε,πήγε και το είδε.Ναι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος.

Ο π.Εφραίμ είδε να καίγεται το΄Αγιον΄Ορος και τηλεφώνησε τι συμβαίνει εκεί; Ήταν οι προσευχές που ανέβαιναν σαν πύρινη  φλόγα στον θρόνο του Θεού.

Θέλουν να μπερδέψουν τις κολτούρες μας,τον πολιτισμό μας (μετακινήσεις πληθυσμών και αλοθρήσκων πληθυσμών).Όλοι οι Θεοί το ίδιο είναι…Μωάμεθ,Βούδας κλπ,μια ανώτερη δύναμη λένε..

Ο δικός μας Θεός είναι συγκεκριμένος,είναι ο΄Αγιος Τριαδικός Θεός.Στα νέα θρησκευτικά ο Χριστός είναι ένας Δάσκαλος,δεν είναι Θεός.Δεν είναι το 2ο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που ενανθρώπησε,που σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος.Αυτό δεν πιστεύουμε εμείς οι Χριστιανοί; Ε,αυτό δεν μας το λένε στο Σχολείο στα παιδιά μας.

Πουθενά η η αναφορά αυτή.Έτσι δεν είναι;Αυτό δεν πιστεύουμε  εμείς οι Χριστιανοί;Στο Σχολείο δεν το μάθαμε αυτό;Εκεί δεν μας λέγανε να μάθουμε απέξω το «Πιστεύω εις ένα Θεόν….» και «το Πάτερ ημών,ο εν τοις ουρανοίς….».ΤΩΡΑ πρέπει να μην το ξέρουν τα παιδιά,υπάρχει λόγος να αποδομηθεί το μάθημα αυτό και η Ορθόδοξη πίστη μας.

Θέλουν να μας οδηγήσουν στην Πανθρησκεία και εμείς στεκόμαστε εμπόδιο όταν μαθαίνουμε την πίστη μας.!!Πρέπει όλοι μαζί να χωρέσουμε στην νέα Θρησκεία  που ετοιμάζουν. Αυτό είναι συγκρητισμός (ασλάτα,ανακάτεμα,συγχώνευση των θρησκειών, μία ανώτερη δύναμη και πες την όπως θέλεις εσύ,τίποτε παραπέρα). Θέλουν να μπλέξουν τα παιδιά μας.Μαθητής,τώρα αυτές τις μέρες,πήγε σπίτι και έπλυνε τα πόδια πριν από την προσευχή του.Του λέει ο Πατέρας του,τι κάνειεκεί;Και απάντησε πρέπει πριν προσευχηθούμε να πλένουμε τα πόδια μας,έτσι μας είπε ο Δάσκαλος (Ισλάμ,Μωαμεθανοί…).

Παληκάρια! Να έχετε απλή πνευματική ζωή. Απλά πράγματα για να συγκινήσουμε τον Θεό.Να δείξουμε την μετάνοιά μας,το φιλότιμό μας όπως έλεγε ο΄Αγιος Παϊσιος.:

(Α).Νηστεία,Τετάρτη και Παρασκευή.Δύσκολο είναι; Φάτε λάδι. Όσοι  μπορείτε δεν θα φάτε λάδι. Άσκηση είναι αυτό .Συγκινεί τον Θεό και δίνει ευλογίες.

(Β).Εξομολόγηση. Μας συμφέρει κιόλας. Σβήνουμε αμαρτίες. Έκανες κάτι  το εξομολογήθηκες, έσβησε δεν θα το βρεις μπροστά σου,όταν γίνει το Δικαστήριο και δεν θα το μάθουν και …οι άλλοι! Συγχωρείται ότι εξομολογηθείς. Έτσι δεν είναι; Αυτό δεν πιστεύουμε; Όχι τι μας λέει το μυαλό μας, το δικό μας θέλημα, τι μας λέει η πίστη μας, οι Πατέρες μας, η Εκκλησία μας.

(Γ).Προσευχή. Το 5 και το 4 θα σώσουν τον κόσμο είπε ένας Γέροντας; Ποια είναι αυτά ρωτήσαμε και απάντησε. Δυό προσευχές,η μία με 5 λέξεις και η άλλη με 4 λέξεις .Η πρώτη «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ μας» και η δεύτερη «Υπεραγία θεοτόκε σώσε μας».Δύσκολες είναι;

Οι περισσότεροι Άγιοι, οι σύγχρονοί μας, αγράμματοι ήταν, έτσι προσεύχονταν. Δεν τελείωσαν το Δημοτικό. Ούτε ο Άγιος Πορφύριος, ούτε ο΄Αγιος Παϊσιος, ούτε ο π.Ιάκωβος Τσαλίκης, της Ευβοίας. Ο Ηγούμενος της Οσίου Παύλου, Άγιος Γέροντας, ζει. Το Δημοτικό δεν το τελείωσε. Ο΄Αγιος Παίσιος, τον εξάψαλμο διάβαζε 5΄λεπτά και μετά 6 ώρες κομμβοσχοίνι!!. Παγκόσμια πρωτιά, πρωταθλητής, καίτοι αγράμματος. Για συγκέντρωσε τον νού εσύ για 5 ΄λεπτά και τα λέμε, όχι έξι ώρες καμπουριασμένος στο σκαμνάκι του να προσεύχεται!!!!!

Να ορίσουμε μια ώρα,π.χ. κάθε βράδυ ώρα 10,00 μ.μ. για πέντε λεπτά, να μαζεύουμε το μυαλό μας, και να κάνουμε κομβοσχοίνι. Δεν είναι εύκολο. «Κύριε Ιησού Χριστέ ..» λέμε και  το μυαλό μας πάει….στο τι θα φάμε  αύριο. «Ελέησον ημάς…» λέμε και  σκεφτόμαστε τι μας είπε η θειά η Βασίλω στο χωριό! Δεν πειράζει όμως, θα το ξαναμαζεύουμε το  μυαλό μας. Άσκηση δεν είναι και αυτό;

(Δ).Εκκλησιασμός την Κυριακή.Ο μήνας έχει  4 Κυριακές. Τις 3 δεν μπορούμε να πάμε στην εκκλησία; Την μια μπορεί κάτι να έχουμε και δεν μπορούμε.

Απλά πράγματα. Με αυτά μπορεί να αγιάσει κάποιος. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί ΄Αγιοι και σήμερα. Όχι μόνον Μοναχοί, αλλά και λαϊκοί,χωρίς ράσο,σαν κι εσάς.

Απλοί άνθρωποι είναι και τους συναντάμε στον δρόμο, στην Λαϊκή, στο σούπερ μάρκετ κλπ., αλλά έχουν καθαρότητα μέσα τους και κατοικεί το΄Αγιον Πνεύμα.

Ήλθα εδώ μόνος μου, χωρίς αυτοκίνητο,χωρίς,θέρμανση,χωρίς κινητό,χωρίς τηλέφωνο, χωρίς τίποτε. Μ` έστειλε ο Γέροντάς μου, ο π.Ευθύμιος. Έκανα υπακοή , μου το είπε ο Γέροντας τι θα έκανα,του κεφαλιού μου;

Θα γίνει Μοναστήρι  εδώ του Αγίου Παϊσίου. Έτσι λέει ο Γέροντας. Τώρα είναι και καναδυό τρεις  νέοι, υποτακτικοί, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά.

Στην Τουρκία υπάρχουν τώρα κρυπτοχριστιανοί. Έρχονται στην Ελλάδα, και στο΄Αγιον΄Ορος και βαπτίζονται. Και εγώ πήγα στην Τουρκία και βάπτισα,στον Μητροπολίτη Πισιδίας.Δεν ξέρω και Τούρκικα, είναι δύσκολα, έχω γράψει όμως την ακολουθία του μυστηρίου του βαπτίσματος για να τα διαβάζω στα τούρκικα και να καταλαβαίνουν αυτοί που βαπτίζονται τι λέμε.

Οι Τούρκοι  κάτι θέλουν, μπορεί να καταλάβουν καναδυό νησιά, ενδιαφέρονται και για την νότια Κρήτη, εκεί δεν έχει πόλεις (η Ιεράπετρα είναι μόνον). Θέλουν να ελέγξουν τα πετρέλαια (την ΑΟΖ) Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πολύ. Θα επέμβουν οι ξένες δυνάμεις και η Ρωσία που έχει τον νού της. Η Ρωσία ξέρει που πάει το πράγμα και ετοιμάζεται. Ξέρει για τα εσχατολογικά, τα λένε οι στάρετς και οι Δεσποτάδες. Έμεινε μόνη της. Δεν θα την αφήσουν  όμως ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ και ο΄Αγιος Ιωάννης Κροστάνδης.

Η Αμερική μόνο την Ρωσία σκέφτεται, δεν φοβάται από τον Κορεάτη που είναι και λίγο περίεργος, έτσι δεν είναι.

Η Ελλάδα θα ευημερήσει και πάλι. Δεν θα είναι πολιτικός αυτός που θα  οδηγήσει την Ελλάδα.

Η Μέρκελ θα γίνει κι αυτή Χριστιανή εγώ μετράω 1003 μέρες, 1002,μέρες……(εδώ  αλλάζει συζήτης και λέει αστεία λέμε)

[Σ.Σ.:Ας κρατήσουμε το νούμερο, μπορεί να ειπώθηκε  τυχαίας αλλά ας κρατηθεί αυτό το…αστείο από ένα χαριτωμένο Γέροντα σύγχρονο που κάνει υπακοή σε κάποιον αγιασμένο Γέροντα και βγήκε στον κόσμο να αγωνισθεί στην Αύρα της Καλαμπάκας. Σε τρία χρόνια από σήμερα περίπου (29 Οκτ.2017 ειπώθηκαν τούτα τα λόγια),θα δείξει εάν ήταν …αστεία ή κάτι έβλεπε ο  π.Δωρόθεος ή κάτι άκουσε και δεν ήθελε να  το δώσει έμφαση.]

 

Η διεύθυνση του blog  της Ι. Μ. Αγίου Γεωργίου Αύρα Καλαμπάκας:  http://agiosgeorgiosavras.blogspot.gr/

 

 

Όταν πρέπει, όσο πρέπει, όπως πρέπει

Φωτογραφία του χρήστη Ἐγείρεσθε Ἄγωμεν Ἐντεῦθεν.
Να μιλάς όταν πρέπει. Είναι φορές, που η σιωπή, έχει μεγαλύτερη αξία, από ό,τι και αν ήθελες να πεις. Είναι φορές, που αν ανοίξεις το στόμα σου, μόνο κακό θα καταλήξεις να κάνεις και ας είναι οι προθέσεις σου καλές.

Να μιλάς όσο πρέπει. Να ξέρεις πότε να σταματάς. Να ξέρεις πότε να κάνεις πίσω. Τη φλυαρία, κανείς δεν την αντέχει. Συγκεκριμένα πράγματα. Στοχευμένα. Όταν δεν υπάρχει μέτρο, τα πράγματα συνήθως, ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο.

Τέλος, να μιλάς όπως πρέπει. Να είσαι ευγενικός. Μαλακός. Να μην προσβάλεις. Να είσαι χαρούμενος. Χαμογελαστός. Να κάνεις τον άλλον άνθρωπο, να αναπαύεται κοντά σου. Να νιώθει ελεύθερος όταν μιλά μαζί σου. Να μπορεί να είναι ο εαυτός του. Να μιλάς και να μοιράζεις καλοσύνη. Παρηγοριά. Ελπίδα. Δεν σου κοστίζει τίποτα.

Να μιλάς όταν πρέπει, όσο πρέπει και όπως πρέπει. Δοκίμασέ το… Δεν θα βγεις χαμένος.