Το γιατί χαλάει τη γιορτή

Γράφει ο Κώστας Παναγόπουλος, costasp247@gmail.com

Σαν δένδρο κλαδεμένο.

Κουρεμένος βαθιά και πρόχειρα. Ταπεινωμένος. Κουτσουρεμένος στα βλέμματα του άλλου.

Είναι, τώρα, Νοέμβρης και σε κλαδέψανε βαθιά.

Ίσως αμέλησες και πρέπει να διορθωθείς. Ίσως, όμως, δε φταις καθόλου, και είδε απλώς ο Κύριος σε σένα έναν περισσότερο χώρο υπομονής.

Είπε, κάποτε, ο μακάριος Γέρων Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός:

«Πολλές φορές, ο Θεός, από τους εκλεκτούς που έχουν χωρητικότητα, ενώ δε φταίνε, ενώ δεν παραλείπουν, ενώ δεν αμελούν, τους πελεκάει, να τους ανεβάσει πιο ψηλά. Σαν Πατέρας βλέπει ότι έχουν χωρητικότητα μέσα τους και τους δημιουργεί φιλοπονία χωρίς να φταίνε και χωρίς να το ζητούν, διότι, ή θα το προσθέσει σε αυτούς ως προσθήκη, ή θα τους προβάλλει ως παράδειγμα στον στηριγμό της Εκκλησίας».

Εσύ, μη ρωτάς το γιατί.

Είτε ήσουν αμελής και σε χρειάστηκε ένας κλαδεμός, είτε γιατί είδε ο Κύριος σε σένα έναν περισσότερο χώρο αντοχής, εσύ προσπάθησε να εορτάζεις.

Εόρτασε το καθετί, που έρχεται σαν σφαίρα κατά πάνω σου.

Το γιατί χαλάει τη γιορτή.

ΚΓΠ – 2017

Αλιεύθηκε απόσπασμα από βιντεοσκοπημένη ομιλία του μακαρίου Γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδινού, όπως αυτή διατίθεται στον ιστοχώρο www.vatopedi.gr

 

http://constantinoupolin.blogspot.gr/2017/11/blog-post_15.html

 

Ὁ κόσμος θεωρεῖ τήν ἂμυνα δικαιολογημένη καί δικαίωμά του. Ὁ ἀληθινά προσευχόμενος παραιτεῖται ἀπό τό δικαίωμα αὐτό

Ὁ κόσμος θεωρεῖ τήν ἂμυνα δικαιολογημένη καί δικαίωμά του. Ὁ ἀληθινά προσευχόμενος παραιτεῖται ἀπό τό δικαίωμα αὐτό. Ρίχνει στή λησμοσύνη ὁποιαδήποτε ἀδικία κι ἂν τοῦ ἒγινε.Ἡ ἂμυνα ἐναντίον αὐτῶν, πού μᾶς ἀδικοῦν καί πού δέν εἶναι ξένοι, ἀλλά ἀδέλφια ἐν Χριστῶ, σημαίνει  στάση ἐχθρική ἐναντίον τους καί διάθεση χρόνου καί δυνάμεων γιά νά γίνει ἀποτελεσματική.Σημαίνει συναισθήματα ἒντονα, σκέψη συστηματική καί σχέδια στρατηγικά γιά τό πῶς θά ἀμυνθοῦμε καί πῶς θά ἐξουδερώσουμε καί θά ἐκμηδενήσουμε αὐτούς πού μᾶς ἀδίκησαν. Ὃλες αὐτές οἱ ἐνέργειες καί ὃλα αὐτά τά ἀρνητικά συναισθήματα μέσα μας συντελοῦν στό νά χάνουμε τήν εἰρήνη καί νά ἀναστατωνόμαστε.Καί βέβαια δέ χάνει τήν ὡραία γι’  αὐτόν εὐκαιρία  ἐτούτη ὁ πονηρός γιά νά μᾶς ἀνακατέψει ἀκόμα πιό πολύ, ὣστε νά χάσουμε ἀκόμα περισσότερο τήν ἐσωτερική μας ἰσορροπία. Τό ἀπότέλεσμα εἶναι νά μήν μποροῦμε πιά νά προσευχηθοῦμε. Ἒτσι γιά πράγματα, πού ἒχουν σχέση μέ τόν κόσμο αὐτό, χάνουμε πράγματα αἰώνιας ἀξίας. Ἐξαιτίας πραγμάτων σχετικῶν καί φθαρτῶν χάνουμε τόν Ἀπόλυτο, τό Θεό!.

Ἱερομ. Εὐσεβίου Βίττη, «Εἰς Ὑψος Νοητόν».

 

Διωγμός και η πάλη η οδός του Χριστιανισμού

«Η γαρ οδός του Χριστιανισμού ούτως εστίν όπου γαρ εστί το Πνεύμα το άγιον, εκεί επακολουθεί, οίον σκιά, ο διωγμός και η πάλη»

(Μακαρίου του Αιγυπτίου, Ομιλίαι πνευματικαί)

 

Λόγος περί ασημίας …

«Αν άλλοι απολαμβάνουν εμπιστοσύνης και εκτίμησης, μη λυπηθείς.Το γεγονός ότι σε αγνοούν, βοηθά να ζεις αφανής και απαρατήρητος στα μάτια των ανθρώπων, αλλά όχι του θεού. Αυτές είναι ευκαιρίες που δεν πρέπει να αφήνεις.»

Γέροντος Ιγνατιου Καλιοπούλου

 

24 Μικρές Προσευχές του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

1. Κύριε, μη στερήσης με των επουρανίων σου και αιωνίων αγαθών.

2. Κύριε, λύτρωσαί με των αιωνίων κολάσεων.

3. Κύριε, είτε λόγω είτε έργω είτε κατά νουν και διάνοιαν ήμαρτον, συγχώρησόν μοι.

4. Κύριε, λύτρωσαί με από πάσης ανάγκης και αγνοίας και λήθης και ραθυμίας και της λιθώδους αναισθησίας.

5. Κύριε, λύτρωσαί με από παντός πειρασμού και εγκαταλείψεως.

6. Κύριε, φώτισον την καρδίαν μου, ην εσκότισεν η πονηρά επιθυμία. 

7. Κύριε, εγώ μεν ως άνθρωπος αμαρτάνω, συ δε ως Θεός ελέησόν με.

8. Κύριε, ίδε την ασθένεια της ψυχής μου και πέμψον την χάριν σου εις βοήθειάν μου, ίνα εν εμοί δοξασθή το όνομά σου το άγιον.

9. Κύριε Ιησού Χριστέ, έγγραψον το όνομα του δούλου σου εν βίβλω ζωής, χαριζόμενός μοι και τέλος αγαθόν.

10. Κύριε ο Θεός μου, ουκ εποίησα ουδέν αγαθόν, αλλ’ αρξαίμην ποτέ τη ευσπλαγχία σου.

11. Κύριε, βρέξον εις την καρδίαν μου την δρόσον της χάριτός σου.

12. Κύριε ο Θεός του ουρανού και της γης, μνήσθητί μου του αμαρτωλού, του αισχρού, του πονηρού και βεβήλου κατά το μέγα έλεός σου, όταν έλθης εν τη βασιλεία σου.

13. Κύριε, εν μετανοία με παράλαβε και μη εγκαταλίπης με.

14. Κύριε, μη εισενέγκης με εις πειρασμόν.

15. Κύριε, δος μοι έννοιαν αγαθήν.

16. Κυριε, δος μοι δάκρυον και μνήμην θανάτου και κατάνυξιν.

17. Κύριε, δος μοι των λογισμών μου εξαγόρευσιν.

18. Κύριε, δος μοι ταπείνωσιν, εκκοπήν θελήματος και υπακοήν.

19. Κύριε, δος μοι υπομονήν, μακροθυμίαν και πραότητα.

20. Κύριε, εμφύτευσον εν εμοί την ρίζαν των αγαθών, τον φόβον σου.

21. Κύριε, αξίωσόν με αγαπάν σε εξ όλης της ψυχής μου και της διανοίας μου και της καρδίας, και τηρείν εν πάσει το θέλημά σου.

22 Κύριε, σκέπασόν με από τε ανθρώπων πονηρών και δαιμόνων και παθών και από παντός μη προσήκοντος πράγματος

23 Κύριε, ως κελεύεις, Κύριε, ως γινώσκεις, Κύριε, ως βούλει, γενηθήτω το θέλημά σου εν εμοί

24 Κύριε, το σον θέλημα γενέσθω και μη το εμόν, πρεσβείαις και ικεσίαις της Παναγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων σου, ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας. Αμήν. 

 

 

πηγή

 

 

ΓΕΡΟΝΤΑ ΜΑΘΑΜΕ ΠΩΣ ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΓΕΡΟΝΤΑ, μάθαμε πὼς εἶστε καλὸς ἄνθρωπος.

– Καὶ οἱ ὀχιὲς καλὲς εἶναι, ἂν δὲν τὴν πατήσεις. Τόλμα ὅμως νὰ τὶς ἐνοχλήσεις…

Ὅταν ἀδικεῖται, κατατρέχεται καὶ ταπεινώνεται ὁ ἄνθρωπος, τότε δείχνει ἀκριβῶς κατὰ πόσο ἀληθινὸς χριστιανὸς εἶναι.

 

Η συνείδησή σου είναι η φωνή και ο έλεγχος του φύλακα αγγέλου

Αποτέλεσμα εικόνας για sfintii inger pazitor

Η συνείδησή σου είναι η φωνή και ο έλεγχος του φύλακα αγγέλου, πού σου έστειλε ο Θεός στο άγιο Βάπτισμα.
 Και λέω η φωνή του φύλακα αγγέλου, γιατί δεν τολμώ να πω ότι συνείδηση είναι η ίδια η φωνή του Αγίου Πνεύματος μέσα σου…

 Αγίου Δημητρίου του Ροστώφ

https://proskynitis.blogspot.de/2017/11/blog-post_61.html

 

Προσευχή με τους Ψαλμούς του Δαυΐδ- κατά τον άγιο Αρσένιο και τον γέροντα Παΐσιο

starsenios-elder-paisios


Ο Όσιος Αρσένιος ο Καππαδόκης, σαν ιερέας που ήταν, χρειαζόταν να διαβάζει ευχές για διάφορες περιπτώσεις. Οι ευχές όμως του Ευχολογίου δεν αρκούσαν, επειδή υπήρχαν πολλές περιπτώσεις για τις οποίες δεν υπήρχε ανάλογη ευχή. Έτσι ο Όσιος Αρσένιος χρησιμοποιούσε όλους τους ψαλμούς του Ψαλτηρίου, ορίζοντας έναν ψαλμό, για καθεμιά περίπτωση.

Ο μακαρισμός γέροντας Παίσιος έλεγε για τους ψαλμούς:“Ευλογημένη ψυχή, τίποτε δεν είναι αδύνατο στο Θεό. Ζήτα του με ευγένεια αυτό που θέλεις. Εάν δυσκολεύεσαι, διάβασε τους ψαλμούς του Δαβίδ. Θα δης εκείνος με τι τρόπο ζητούσε από το Θεό και ελάμβανε αυτό που ποθούσε”. ”

Το Ψαλτήρι το χώριζε σε τρία μέρη και το τελείωνε σε τρεις ήμερες.
Σε κάθε ψαλμό προσευχόταν για την αντίστοιχη κατηγορία ανθρώπων, σύμφωνα με τις περιπτώσεις πού ό όσιος Αρσένιος είχε χωρίσει τους ψαλμούς και μνημόνευε ονόματα.

Με αυτόν τον τρόπο δεν κουραζόταν να διαβάζει ακόμη και 6-7 καθίσματα συνεχόμενα.

.-Γέροντα, πώς ξεκινήσατε να προσεύχεσθε με το Ψαλτήρι, χρησιμοποιώντας τις “περιπτώσεις” του Αγίου Αρσενίου;

-Ο άγιος Αρσένιος, επειδή δεν έβρισκε στο Ευχολόγιο την ανάλογη ευχή σε κάθε περίπτωση που του ζητούσαν βοήθεια οι άνθρωποι, χρησιμοποιούσε και Ψαλμούς. Σε ένα τετράδιο είχε γράψει για ποια περίπτωση χρησιμοποιούσε τον κάθε ψαλμό.  Όταν λοιπόν ήρθε το τετράδιο αυτό στα χέρια μου, άρχισα να διαβάζω το Ψαλτήρι, κάνοντας προσευχή για την περίπτωση του κάθε Ψαλμού. Μου λέει ο λογισμός ότι στην προσευχή με το Ψαλτήρι πολύ βοηθάει και ο Άγιος Αρσένιος.

.

Βιβλιογραφία: στοιχεία από το βιβλίο: ΒΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΙΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΙΣΑΑΚ.ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Μεταμόρφωση Χαλκιδικής

και από το βιβλίο :Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου Λόγοι ΣΤ’, περί Προσευχής, εκδ. Ι. Η. Αγ. Ιω. Θεολόγου, Σουρωτή Θεσσαλονίκης

 

Ποιες είναι οι περιπτώσεις των Ψαλμών του Δαυΐδ, κατά τον άγιο Αρσένιο;

Πώς γίνεται η ΠΡΟΣΕΥΧΗ με τους Ψαλμούς του Δαυϊδ;( το τυπικό)

δείτε :κλικ ΕΔΩ

.

επιμέλεια ανάρτησης: ιστολόγιο “Αντέχουμε…”