Η κάρα της Αγίας Άννας στην Μπολόνια της Ιταλίας

Η κάρα της Αγίας Άννας στην Μπολόνια της Ιταλίας https://leipsanothiki.blogspot.be/
Η κάρα της Αγίας Άννας στην Μπολόνια της Ιταλίας.
Ρωμαιοκαθολικός Καθεδρικός Ναός του Αποστόλου Πέτρου, Μπολόνια, Ιταλία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου που δημοσιεύθηκε στο ιστολόγιο Φως Φαναρίου (εδώ), η κάρα της Αγίας Άννας που φυλάσσεται στον Ρωμαιοκαθολικό Καθεδρικό του Αποστόλου Πέτρου στην Μπολόνια της Ιταλίας θα επιστραφεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο:
«…ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς Bologna ὡς προσκεκλημένος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου αὐτῆς Σεβ. κ. Ματθαίου Zuppi, ἔνθα ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος, ἐνῶ τήν ἑπομένην ἐχοροστάτησε καί ὡμίλησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ ΡΚαθολικῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Zuppi, ἀνταποκρινόμενος εἰς σχετικήν παράκλησιν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἀνήγγειλεν ὅτι θά ἐπιστρέψῃ εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τήν παρ᾽ ἀυτοῖς φυλασσομένην κάραν τῆς Θεοπρομήτορος Ἁγίας Ἄννης, κομίζων αὐτήν αὐτοπροσώπως εἰς Φανάριον.»
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνέλεξε η λειψανοθήκη, η κάρα της Αγίας Άννας ήταν δώρο του βασιλιά Ερρίκου Δ΄ της Αγγλίας (15 Απριλίου 1367 – 20 Μαρτίου 1413) στον Καρδινάλιο Nicolò Albergati Benedetto, ενώ το ιερό λείψανο ήταν λάφυρο των Λατίνων σταυροφόρων από τη δήωση της Κωνσταντινούπολης το 1206.
Σημειώνουμε εδώ ότι ο βασιλιάς Ερρίκος Δ΄ της Αγγλίας δέχθηκε την επίσκεψη του Βυζαντινού αυτοκράτορα Μανουήλ Β’ Παλαιολόγου, ο οποίος ήταν ο μόνος Βυζαντινός αυτοκράτορας που επισκέφθηκε την Αγγλία, προκειμένου να ζητήσει την βοήθεια του βασιλιά της στον αγώνα κατά των Τούρκων. Τον δέχθηκε με τιμές στα ανάκτορα του Έλθαμ (Δεκέμβριος 1400 – Ιανουάριος 1401), οργάνωσε αγώνα κονταρομαχίας προς τιμή του, ενώ του έδωσε και οικονομική υποστήριξη.
Η κάρα της Αγίας Άννας στην Μπολόνια της Ιταλίας https://leipsanothiki.blogspot.be/
Η κάρα της Αγίας Άννας στην Μπολόνια της Ιταλίας https://leipsanothiki.blogspot.be/
Από επιστολή του Μανουήλ Β’ Παλαιολόγου στον Μανουήλ Χρυσολωρά με αντικείμενο την υπόσχεση
του Ερρίκου Δ΄ της Αγγλίας για στρατιωτική και οικονομική βοήθεια στον Μανουήλ Β’ Παλαιολόγο.
Η επιστολή εστάλη τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 1401 από το Λονδίνο, βλέπε G. Dennis,
The Letters of Manuel II Palaeologus (Washington DC, 1977) Letter 38.
Η κάρα της Αγίας Άννας στην Μπολόνια της Ιταλίας φυλάσσεται εντός περίτεχνης λειψανοθήκης στο ομώνυμο παρεκκλήσι του Ρωμαιοκαθολικού Καθεδρικού του Αποστόλου Πέτρου. Από τις φωτογραφίες που βρήκε η λειψανοθήκη φαίνεται ότι η κάρα δεν σώζεται ολάκληρη.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες παρακάτω:

Η κάρα της Αγίας Άννας στην Μπολόνια της Ιταλίας https://leipsanothiki.blogspot.be/
Η κάρα της Αγίας Άννας στην Μπολόνια της Ιταλίας.
Ρωμαιοκαθολικός Καθεδρικός Ναός του Αποστόλου Πέτρου, Μπολόνια, Ιταλία.
Η κάρα της Αγίας Άννας στην Μπολόνια της Ιταλίας https://leipsanothiki.blogspot.be/
Η κάρα της Αγίας Άννας στην Μπολόνια της Ιταλίας.
Ρωμαιοκαθολικός Καθεδρικός Ναός του Αποστόλου Πέτρου, Μπολόνια, Ιταλία.
Η κάρα της Αγίας Άννας στην Μπολόνια της Ιταλίας https://leipsanothiki.blogspot.be/
Η κάρα της Αγίας Άννας στην Μπολόνια της Ιταλίας.
Ρωμαιοκαθολικός Καθεδρικός Ναός του Αποστόλου Πέτρου, Μπολόνια, Ιταλία.
Η κάρα της Αγίας Άννας στην Μπολόνια της Ιταλίας https://leipsanothiki.blogspot.be/
Η κάρα της Αγίας Άννας στην Μπολόνια της Ιταλίας.
Ρωμαιοκαθολικός Καθεδρικός Ναός του Αποστόλου Πέτρου, Μπολόνια, Ιταλία.
Η κάρα της Αγίας Άννας στην Μπολόνια της Ιταλίας https://leipsanothiki.blogspot.be/
Η κάρα της Αγίας Άννας στην Μπολόνια της Ιταλίας.
Ρωμαιοκαθολικός Καθεδρικός Ναός του Αποστόλου Πέτρου, Μπολόνια, Ιταλία.
Η κάρα της Αγίας Άννας στην Μπολόνια της Ιταλίας https://leipsanothiki.blogspot.be/
Η λειψανοθήκη της κάρας της Αγίας Άννας στην Μπολόνια της Ιταλίας.
Ρωμαιοκαθολικός Καθεδρικός Ναός του Αποστόλου Πέτρου, Μπολόνια, Ιταλία.
Η κάρα της Αγίας Άννας στην Μπολόνια της Ιταλίας https://leipsanothiki.blogspot.be/
Η μεγάλη λειψανοθήκη της κάρας της Αγίας Άννας στην Μπολόνια της Ιταλίας.
Ρωμαιοκαθολικός Καθεδρικός Ναός του Αποστόλου Πέτρου, Μπολόνια, Ιταλία.
Η κάρα της Αγίας Άννας στην Μπολόνια της Ιταλίας https://leipsanothiki.blogspot.be/
Η λειψανοθήκη της κάρας της Αγίας Άννας στην Μπολόνια της Ιταλίας.
Παρεκκλήσι Αγίας Άννας. Ρωμαιοκαθολικός Καθεδρικός Ναός
του Αποστόλου Πέτρου, Μπολόνια, Ιταλία.

 

https://leipsanothiki.blogspot.gr/2017/09/553.html#more
 

Μόνο…

«Μόνο ἡ μετάνοια καταργεῖ ἤ μεταθέτει τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ. Ἄν προσέχαμε ὅλα αὐτά τά σημάδια πού μᾶς δίνονται, θά ἤμαστε καί προσεκτικότεροι στή ζωή μας. Ἐγώ δέν σᾶς κρύβω ὅτι φοβᾶμαι, τρέμω, ὅτι ὁ λαός μας θά πληρώσει, γιατί ἀποδώσαμε, μέ τήν ἀρχαία ἔννοια τῆς λέξεως, τήν ὕβριν στόν Ἰησοῦ Χριστό. Ναί, θά πληρώσουμε καί πολύ ἀκριβά. Δέν ξέρομε πότε. Σᾶς εἶπα, ἡ κιβωτός 120 χρόνια κατασκευαζόταν, γιατί περίμενε ὁ Θεός τήν ἐπιστροφή τῶν ἀνθρώπων. Δέν ξέρω, ὁ Θεός πάντως νά μᾶς ἐλεήσει, ὅσο ἐγκαίρως, νά μετανοήσουμε καί νά ἐπιστρέψομε στήν καθαρά πίστη, στόν Ἰησοῦ Χριστό».

 

∽ Γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου † 

΄Ομιλία (Πράξεις, ὁμιλία 170ή)

https://amfoterodexios.blogspot.gr/2017/09/blog-post_92.html
 

Ἀντισταυρικὴ μανία

Ο όσιος Γέρων Ιάκωβος (Τσαλίκης) λιτανεύοντας τον Εσταυρωμένο

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.             Ἡ γερμανικὴ ἑταιρεία σοῦπερ-μάρκετ Lidl ἀφήρεσε τοὺς σταυροὺς ἀπὸ τοὺς ναοὺς τῆς Σαντορίνης, ἀπὸ φωτογραφία ἡ ὁποία ἀπεικονίζεται σὲ κάποιο προϊόν της. Ὅμως δὲν εἶναι μόνο ἡ Lidl ἀλλὰ καὶ ἡ ΜΕΒΓΑΛ καὶ ἡ Nestle καὶ ἡ Danone καὶ ἡ Carrefour ἔσβησαν τοὺς σταυροὺς ἀπὸ τοὺς ναοὺς τῆς Σαν­τορίνης. Τὸ θέμα τὸ ἀνέδειξε τὸ δίκτυο RTL, τὸ ὁποῖο ρώτησε σχετικὰ ἐκπρόσωπο τῶν Lidl.
.             Ἐκεῖνος, σύμφωνα μὲ τὸ ρεπορτάζ, ἀπάν­τησε μὲ τὰ ἑξῆς λόγια: «Ἀποφεύγουμε νὰ χρησιμοποιοῦμε θρησκευτικὰ σύμβολα γιατὶ δὲν θέλουμε νὰ ἀποκλείουμε καμία θρησκευτικὴ πεποίθηση. Εἴμαστε μία ἑταιρεία ποὺ σέβεται τὴν πολυπολιτισμικότητα καὶ αὐτὴ ἡ ἀρχὴ εἶναι ποὺ ἐπεξηγεῖ τὸ “σχέδιο” πάνω στὴ συσκευασία».
Οἱ ἀντιδράσεις ποὺ προκλήθηκαν ὑποχρέωσαν τελικὰ τὰ Lidl νὰ ζητήσουν συγγνώμη, δηλώνοντας πὼς ἡ πρόθεσή τους δὲν ἦταν νὰ σοκάρουν. «Ἀποφεύγουμε», εἶπαν, «τὴ χρή­ση θρησκευτικῶν συμβόλων στὶς συσκευασίες μας γιὰ νὰ διατηροῦμε οὐδέτερη στάση ἀπέναντι σὲ ὅλες τὶς θρησκεῖες, καὶ ἂν αὐτὸ ἔγινε ἀντιληπτὸ διαφορετικά, τότε ζη­τᾶμε συγγνώμη ἀπὸ ὅσους σοκαρίστηκαν».
.             Τὸ καίριο ἐρώτημα ὅμως ποὺ ἔπρεπε νὰ τεθεῖ καὶ παραμένει ἐκκρεμὲς εἶναι τὸ γιατί χρησιμοποίησαν τέτοια φωτογραφία, τὴν ὁποία ἀναγκάστηκαν νὰ παραποιήσουν, καὶ δὲν ἔπαιρναν μιὰ ἄλλη ἀπὸ τὶς ἀμέτρητες ποὺ ὑπάρχουν, στὴν ὁποία νὰ μὴν ἀπεικονίζεται Ναός.
.             Εἶναι φανερὸ ὅτι τὸ πράγμα δὲν εἶναι ἁπλό. Δὲν πρόκειται μόνο γιὰ πολιτικὴ θρησκευτικῆς οὐδετερότητας. Ὑπάρχει δόλος πίσω ἀπ᾿ αὐτὴ τὴν ἐνέργεια, κάτι ποὺ ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι τὰ Lidl τὸ 2016 εἶχαν ἀφαιρέσει τὸν σταυρὸ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ σημαία πάνω στὰ προϊόντα τους.
.             Πρόκειται γιὰ σκόπιμες σατανοκίνητες ἐν­έργειες ἀνθρώπων ποὺ μισοῦν τὸν Σταυρό, μισοῦν τὶς εἰκόνες, μισοῦν τὸ Εὐαγγέλιο, τὴ Χριστιανικὴ Πίστη. Αὐτὴ δυστυχῶς εἶναι ἡ ση­μερινὴ Εὐρώπη. Ἀρνήθηκε τὸν Χριστό, Τὸν πρόδωσε γιὰ τὰ «τριάκοντα ἀργύρια» τοῦ παγκοσμιοποιημένου ἐμπορίου. Καὶ ποῦ πορεύεται; Διαβάστε τὴν πρόσφατη εἴδηση:
.             «Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔδωσε στὴ δημοσιότητα ἡ Γερμανικὴ Διάσκεψη τῶν Ἐπισκόπων (σ.σ. Καθολικῶν) γιὰ τοὺς πιστοὺς τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴ Γερμανία τὸ 2016 εἶναι συγ­κλονιστικά… Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα αὐτά, οἱ Χριστιανοὶ στὴ Γερμανία θὰ ἔχουν γίνει μειονότητα μέσα στὰ ἑπόμενα 20 χρόνια!… Ἐνδεικτικά, στὴ μητρόπολη τοῦ Τρίρ, τοποθεσία τῆς παλαιότερης καθολικῆς κοινότητας καὶ γενέτειρα τοῦ Κὰρλ Μάρξ, ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐνοριῶν θὰ μειωθεῖ ἀπὸ 903 σὲ 35 ἕως τὸ 2020, σύμφωνα μὲ τὸν ἐπίσκοπο Στέφαν Ἄκερμαν – μείωση ἄνω τοῦ 90%». Μάλιστα! Ἕως τὸ 2020! Σὲ τρία μόλις χρόνια ἀπὸ τώρα. Τὴν ἴδια ὥρα τὰ Μουσουλμανικὰ Τεμένη καὶ ὁ μουσουλμανικὸς πληθυσμὸς αὐξάνον­ται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο.
.             Ἡ Εὐρώπη πεθαίνει. Αὐτὴ εἶναι ἡ πορεία της. Καὶ θὰ πληρώσει πολὺ ἀκριβὰ τὸ τίμημα τῆς ἀντισταυρικῆς της μανίας καὶ τῆς ἀποστασίας της ἀπὸ τὴν ἁγιασμένη πίστη τοῦ Χριστοῦ…

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ ….

“Εμείς ο Λαός”, (“We The People”): Η Ομιλία Τράμπ στον ΟΗΕ και η αποδόμηση της στρεβλής Παγκοσμιοποίησης

US President Donald J. Trump walks away from the podium after speaking during the opening session of the General Debate of the 72nd United Nations General Assembly at UN headquarters in New York, New York, USA, 19 September 2017. The annual gathering of world leaders formally opens 19 September 2017, with the theme, β€˜Focusing on People: Striving for Peace and a Decent Life for All on a Sustainable Planet.' EPA, ANDREW GOMBERTUS President Donald J. Trump walks away from the podium after speaking during the opening session of the General Debate of the 72nd United Nations General Assembly at UN headquarters in New York, New York, USA, 19 September 2017. The annual gathering of world leaders formally opens 19 September 2017, with the theme, β€˜Focusing on People: Striving for Peace and a Decent Life for All on a Sustainable Planet.’ EPA, ANDREW GOMBERT

Του Δημήτρη Γ. Απόκη* 

«Για να το θέσω απλά, συναντιόμαστε σε μια στιγμή μεγάλης προοπτικής και μεγάλου κινδύνου…» «Για να υπερκεράσουμε τους κινδύνους του παρόντος και για να επιτύχουμε την υπόσχεση του μέλλοντος, πρέπει να ξεκινήσουμε από τη σοφία του παρελθόντος. Η επιτυχία μας εξαρτάται από ένα συνασπισμό ισχυρών και ανεξάρτητων εθνών που υιοθετούν την κυριαρχία τους, προωθούν την ασφάλεια, την ευημερία και την ειρήνη για τον εαυτό τους και για τον κόσμο. Δεν αναμένουμε διαφορετικές χώρες να μοιράζονται την ίδια κουλτούρα, παραδόσεις ή ακόμη συστήματα διακυβέρνησης. Αλλά αναμένουμε όλα τα έθνη να σεβαστούν αυτά τα δύο κυριαρχικά καθήκοντα: το σεβασμό των συμφερόντων των λαών τους και τα δικαιώματα όλων των άλλων ανεξάρτητων εθνών.» 

Ντόναλντ Τράμπ, Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ηνωμένα Έθνη, 19 Σεπτεμβρίου, 2017. 

Η χθεσινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τράμπ, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όπως ξεκάθαρα προκύπτει από το πιο πάνω απόσπασμα διαμορφώνει το ιδεολογικό πλαίσιο της μιας πλευράς στην σε εξέλιξη σύγκρουση ανάμεσα στην στρεβλή παγκοσμιοποίηση και τα έθνη κράτη με τους λαούς τους τα οποία επιθυμούν να διατηρήσουν ζωντανά και να παραδώσουν στις νέες γενιές, την ιστορία τους, τα ήθη και έθιμά τους, και πάνω από όλα να προστατέψουν τα συμφέροντα των λαών τους.

Η μάχη αυτή θα είναι σκληρή και από την έκβασή της θα κριθεί συνολικά το μέλλον του πλανήτη.

Το τελευταίο διάστημα πολλά έχουν ειπωθεί και γραφτεί για μια τάση συνθηκολόγησης από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου με το κατεστημένο και τους υπαλλήλους της στρεβλής παγκοσμιοποίησης. Η χθεσινή ομιλία του Προέδρου Τράμπ, ίσως η πιο ειλικρινής και ωμή ομιλία που έχει κάνει Αμερικανός Πρόεδρος στη συγκεκριμένη αίθουσα εδώ και δεκαετίες βάζει τέρμα στις αιτιάσεις αυτές και δείχνει ότι ο βασικός κορμός της ατζέντας με βάση την οποία, ανέλπιστα για πολλούς, εκλέχθηκε Πρόεδρος των ΗΠΑ, παραμένει ζωντανή, προς μεγάλη απογοήτευση των απανταχού ηγεσιών που τελούν υπό το μισθολόγιο ενός σαθρού και υπό κατάρρευση συστήματος.

Η Αποστολή του Ντόναλντ Τράμπ…

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρος όσο αφορά το πώς βλέπει την αποστολή του. Παραθέτοντας τις τρίτες πρώτες λέξεις του πλέον δημοκρατικού και παλαιότερου εν ενεργεία Συντάγματος στον πλανήτη, του Συντάγματος των ΗΠΑ, “We the People” (εμείς ο λαός) ξεκαθάρισε ότι η αποστολή του είναι να δώσει την εξουσία πίσω στον απλό πολίτη. Και εκλέχθηκε για να κάνει ακριβώς αυτό και για να προωθεί πάντα τα συμφέροντα των ΗΠΑ πρώτα και πάνω από όλα, “America First”.

Το Δόγμα Τράμπ… 

Αυτό όμως για τον πρόεδρο Τράμπ, σε αντίθεση με την παγκόσμια προπαγάνδα από τα παπαγαλάκια της στρεβλής παγκοσμιοποίησης δεν σημαίνει επιβολή έναντι των υπολοίπων ανεξάρτητων αι κυριάρχων κρατών στον πλανήτη.
Το δόγμα του Αμερικανού Προέδρου είναι μια σκληρή μάχη για την υπεράσπιση των ανεξάρτητων και κυρίαρχων κρατών με αυτούς που προωθούν μια εξαφάνιση της ιστορίας, μια εξαφάνιση της διαφορετικότητας παραδόσεων και αξιών, μια εξαφάνιση της εθνικής κυριαρχίας, στο βωμό μιας ισοπέδωσης κάθε έννοιας ανεξαρτησίας λαών και εθνών εμπρός στο συμφέρον ενός συστήματος που η μόνη αξία στην οποία πιστεύει είναι η δική του επιβίωση και ευημερία.
Το δόγμα του Προέδρου Τράμπ, και το σύστημα τον μισεί θανάσιμα, και μόνο για το γεγονός τολμά να το εκφράσει πόσο μάλλον να το εφαρμόσει είναι απόλυτα διαυγές. Ισχυρά και κυρίαρχα έθνη επιτρέπουν σε διαφορετικές χώρες με διαφορετικές αξίες, διαφορετικούς πολιτισμούς, και διαφορετικά οράματα, να συνυπάρξουν, αλλά και συνεργαστούν στη βάση αμοιβαίου σεβασμού. Ισχυρά και κυρίαρχα έθνη επιτρέπουν στους λαούς τους να οικειοποιηθούν το μέλλον τους και να καθορίσουν το πεπρωμένο τους.
Για τον Πρόεδρο Τράμπ, υπεύθυνος ηγέτης είναι εκείνος που βλέπει ως υποχρέωσή του να υπηρετεί τους πολίτες της χώρας του, και για τον οποίο το κράτος – έθνος αποτελεί το ιδανικότερο όχημα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών του.

Ας καθίσουν λοιπόν κάποιοι στη Ευρώπη και ειδικότερα εδώ στην Ελλάδα να κάνουν μια απλή αντιπαραβολή σε αυτό το απόλυτα ξεκάθαρο δόγμα και σε αυτό που προωθούν ινδάλματα αυτών που κραυγάζουν «Μένουμε Ευρώπη» και όταν κανείς τους ρωτήσει σε ποια Ευρώπη μένουν αδυνατούν να απαντήσουν. Ας βάλουν δίπλα σε αυτό το απλό και απόλυτα δημοκρατικό δόγμα σε αυτά που προωθούν οι σημερινές, καθοδηγούμενες από το Βερολίνο Βρυξέλλες, μέσω χαρισματικών μεν κενών περιεχομένου δε προσώπων, όπως ο νέος Πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, που αποτελεί το νέο έρωτα των πανταχού κλακαδόρων της στρεβλής παγκοσμιοποίησης, και λίγη ώρα μετά την ομιλία Τράμπ στον ΟΗΕ, στη δική του ομιλία προώθησε το αντίπαλο δόγμα αγνοώντας, προσβάλλοντας και ισοπεδώνοντας την ιστορία της χώρας της οποίας είναι Πρόεδρος, μιλώντας για μια παγκόσμια διακυβέρνηση όπου όλα θα είναι στρογγυλά και η ιστορία και η διαφορετικότητα αντί να αποτελούν προτέρημα θα είναι ο εχθρός που πρέπει να εξαφανιστεί, θυσία στο βωμό της άκρατης και ανεξέλεγκτης παγκοσμιοποίησης.

 Όχι Ανόητος Χρηματοδότης και Θεματοφύλακας της Καταστροφής…

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν φίλος έναντι του υπόλοιπου κόσμου και ειδικά έναντι των συμμάχων τους. Την ίδια στιγμή όμως ήταν απόλυτα σαφής ότι δεν πρόκειται η Ουάσιγκτον να συνεχίσει να είναι ο ανόητος χρηματοδότης που εξασφαλίζει και πληρώνει με χρήμα και αίμα την συντήρηση αυτού του στρεβλού και επικίνδυνου για το μέλλον του πλανήτη συστήματος. Τα ανόητα Αμερικανάκια που όλοι τα πιάνουν κότσο τέλος.

Δόγμα Εξωτερικής Πολιτικής – Επιστροφή στο Ρεαλισμό… 

Το ίδιο σαφές, όπως προκύπτει από την ομιλία, είναι το δόγμα του Αμερικανού Προέδρου για την από εδώ και στο εξής εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.
Αποδεχόμενος τη διαφορετικότητα των ανεξάρτητων και κυρίαρχων εθνών, ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, θα έχει ως βάση το Ρεαλισμό, ο οποίος θα έχει ως αποστολή την επίτευξη στόχων και όχι την ιδεολογία. Το ρεαλισμό που θα βασίζεται σε κοινούς στόχους, συμφέροντα και αξίες.
Ο ρεαλισμός αυτός οδηγεί σε ένα αμείλικτο ερώτημα κάθε ηγέτη και κάθε έθνος. Οι κίνδυνοι, οι απειλές θα αντιμετωπιστούν με τον εφησυχασμό ή θα υπάρξει η απαιτούμενη δύναμη και υπερηφάνεια για να τις αντιμετωπίσουμε στα ίσια. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί η απειλή της εθνικής κυριαρχίας, να υπάρξει σεβασμός των συνόρων, σεβασμός των συμφερόντων και του πολιτισμού κάθε κυρίαρχου έθνους.
Δεν είναι τυχαίο που τα κέντρα προπαγάνδας της στρεβλής παγκοσμιοποίησης στάθηκαν και ανέδειξαν εκείνα τα σημεία της ομιλίας του Προέδρου Τράμπ που αναφέρθηκε στα απολυταρχικά και επικίνδυνα καθεστώτα της Βόρειας Κορέας και του Ιράν.

Βόρεια Κορέα… 

Εκείνο που εσκεμμένα κατάλαβαν από την ομιλία, ήταν ότι αποκάλεσε τον παρανοϊκό Κίμ, “Rocket Man” και απείλησε με εξαφάνιση τη Βόρεια Κορέα εάν συνεχίσει το επικίνδυνο μονοπάτι των πυρηνικών εξοπλισμών. Βέβαια σε όλες τις αναφορές τους απέφυγαν εσκεμμένα να αναδείξουν ότι η απειλή αυτή συνοδεύτηκε από την ξεκάθαρη προειδοποίηση ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί εάν απειληθούν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους και την ευχή να μην φτάσουν εκεί τα πράγματα.

 Ιράν… 

Και στην περίπτωση του Ιράν, ενόχλησε πολλούς και τα συμφέροντα και τα χρήματα είναι πολλά, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος άσκησε σφοδρή κριτική στους Μουλάδες του Ιράν και χαρακτήρισε τη συμφωνία του Ομπάμα για το πυρηνικό πρόγραμμα, εξευτελισμό για τις ΗΠΑ.
Και στις δυο περιπτώσεις το μόνο που έχουν να αντιπαραθέσουν τα καλόπαιδα της στρεβλής παγκοσμιοποίησης, βλέπε Μέρκελ και Μακρόν, και είπαμε το χρήμα είναι πάρα πολύ, είναι να σκοτώσουμε Κίμ και Μουλάδες στο διάλογο, και με αυτό τον τρόπο θα σταματήσουν την προσπάθεια απόκτησης πυρηνικών όπλων και την υποστήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων. Είδαμε τι κατάφερνα εδώ και δεκαετίες.

 Ισλαμική Τρομοκρατία… 

Προς απογοήτευση πολλών ο Πρόεδρος Τράμπ χρησιμοποίησε τον όρο ανάθεμα για τους σνομπ politically correct των σαλονιών της διεθνούς διπλωματίας, «εξτρεμιστική ισλαμική τρομοκρατία». Πιπέρι στο στόμα Πρόεδρε. Θα στεναχωρηθούν τα παιδιά. Και είναι να αναρωτιέται κανείς. Εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν πει τα πράγματα με το όνομά τους και γίνει σαλονάτος, αυτοί οι δολοφόνοι θα σταματήσουν να αιματοκυλούν το Παρίσι, το Λονδίνο, τις Βρυξέλλες και άλλες δυτικές πόλεις και πρωτεύουσες.

Σοσιαλισμός…

Έπεσαν μασέλες και δαγκώθηκαν γλώσσες στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης, επί δεκαετίες βήμα και προπύργιο ασυλίας των απανταχού άχρηστων του δήθεν σοσιαλισμού όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος, με αφορμή των δικτατορίσκο της Βενεζουέλας Μαδούρο, όταν είπε ότι από τη Σοβιετική την Κούβα, μέχρι τη Βενεζουέλα, όπου έχει υιοθετηθεί και εφαρμοστεί ο ακραίος κομμουνισμός και ο σοσιαλισμός, έχει υπάρξει αγωνία, καταστροφή και αποτυχία.

Το Μέλλον… 

Η χθεσινή ομιλία του Προέδρου Τράμπ στα Ηνωμένα Έθνη, χρειάζεται αρκετές σελίδες και αρκετά άρθρα για να αναλυθεί. Αποτελεί κάλεσμα για μια αφύπνιση των απλών πολιτών σε όλο τον πλανήτη. Των πολιτών που δεν έχουν διαβρωθεί από την πλαστή και ωραιοποιημένη εικόνα της στρεβλής παγκοσμιοποίησης.
Εάν οι απλοί πολίτες στις κοινωνίες του πλανήτη επιθυμούν ένα μέλλον με θετικό πρόσημο, δεν υπάρχει κάτι που να αντικαταστήσει το ισχυρό, κυρίαρχο και ανεξάρτητο έθνος κράτος. Τα έθνη που στηρίζονται στην ιστορία τους, επενδύουν στο πεπρωμένο τους έχουν ένα πιο φωτεινό μέλλον, από έθνη τα οποία αποδέχονται την εξαφάνιση της ιστορίας τους, των αξιών τους, και παύουν να είναι όχι εθνικιστές αλλά πραγματικοί πατριώτες.
Η χθεσινή ομιλία του Προέδρου Τράμπ, όσο και να των λοιδορούν κάποιοι, είναι ιστορικής διάστασης κείμενο. Θέτει ένα νέο πλαίσιο. Η εθνική κυριαρχία και το εθνικό συμφέρον επανέρχονται ως διεθνείς αξίες με αυτή την ομιλία.
Στην Ελλάδα, ειδικά το σύνολο του πολιτικού συστήματος, καλά θα κάνουμε να την μελετήσουμε καλά και να αναλογιστούμε εάν το μονοπάτι που ακολουθεί η χώρα είναι το σωστό για το μέλλον της και την επιβίωσή της.

Ο Δημήτρης Απόκης είναι Διεθνολόγος, Απόφοιτος του The Paul H. Nitze, School of Advanced International Studies, The Johns Hopkins University και Δημοσιογράφος.

Πηγή: “Εμείς ο Λαός”, (“We The People”): Η Ομιλία Τράμπ στον ΟΗΕ και η αποδόμηση της στρεβλής Παγκοσμιοποίησης http://mignatiou.com/2017/09/emis-o-laos-we-the-people-i-omilia-trab-ston-oie-ke-i-apodomisi-tis-strevlis-pagkosmiopiisis/

 

 

Η καμπαλιστική θεωρία της πανθρησκείας, που οι Οικουμενιστές Μητροπολίτες «επέτρεψαν» να διδάσκεται!

Παιδιά ετοιμαστείτε…

Έρχεται η πανθρησκεία!

Το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να αλλάξουν τα βιβλία θρησκευτικών του Δημοτικού Σχολείου και από την Τρίτη τάξη του Δημοτικού οι μικροί Ορθόδοξοι μαθητές, πριν ακόμη συνειδητοποιήσουν την έννοια της θρησκείας, να διδάσκονται ταυτόχρονα τις πεποιθήσεις των Χριστιανών, των Μουσουλμάνων και των Εβραίων. Τί κρύβεται πίσω από αυτήν την θρησκευτική σαλάτα;

Η καμπαλιστική θεωρία της πανθρησκείας!

Με βάση την Καμπάλα (קַבָּלָה Qabalah, εβραϊκός αποκρυφισμός) κάθε θρησκεία περιέχει ένα μέρος της αλήθειας για τον Θεό, αλλά καμία δεν κατέχει την απόλυτη και πλήρη αλήθεια. Οι καμπαλιστές επιθυμούν να δημιουργήσουν μια παγκόσμια θρησκεία με επικεφαλής τον δικό τους ψευδομεσσία, τον οποίο θα κληθούν όλοι οι άνθρωποι να λατρεύσουν σαν θεό, ανεξάρτητα αν είναι Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, Βουδιστές κλπ. 
Αυτή η παρανοϊκή θεωρία είναι η αιτία που εδώ και δεκαετίες διαδίδονται  θεωρίες όπως ότι όλες οι θρησκείες μιλούν για τον Θεό, πρέπει να ενωθούν όλες οι θρησκείες και να επέλθει ειρήνη στον κόσμο, ότι και ο Χριστός και ο Βούδας είναι φωτισμένοι από τον Θεό. Οι καμπαλιστές έχουν το προνόμιο να έχουν για αρχηγούς κάποιες οικογένειες πανίσχυρων τραπεζιτών και επιχειρηματιών (Rothschild, Soros), οι οποίοι χρηματοδοτούν ή εκβιάζουν ακόμη και κυβερνήσεις, για να επιβάλλουν τα καμπαλιστικά πιστεύω τους.

Νέοι και νέες, σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε το δικαίωμα να είμαστε μόνο Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Οι καμπαλιστές ονειρεύονται να υποτάξουν όλη την ανθρωπότητα στην παγκόσμια θρησκεία τους και οι κυβερνήτες μας (ανεξαρτήτως κομμάτων) δεν έχουν το θάρρος να αντισταθούν στους παράφρονες αυτούς δικτάτορες. Και το πιο θλιβερό είναι το ότι η αλλαγή αυτή στα θρησκευτικά αποσκοπεί μόνο στους Ορθόδοξους μαθητές στην Ελλάδα. Οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι Εβραίοι και οι Μουσουλμάνοι μαθητές στην χώρα μας εξακολουθούν να διδάσκονται αποκλειστικά τη δική τους πίστη στα ελληνικά σχολεία!

                                                 Διόδωρος Ράμμος
Ιστορικός – Αρχαιολόγος (diodorosrammos@gmail.com)

(Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το βιβλίο «Η Σιών κατά του Σιωνισμού»)

Πηγή

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ
 

«Ποτέ δέν εἶναι δυνατό νά πάρουν τά πράγματα καλύτερη εξέλιξη, παρά μόνο ἔτσι ὅπως τά ἐπιτρέπει…»

«Ποτέ δέν εἶναι δυνατό νά πάρουν τά πράγματα καλύτερη εξέλιξη, παρά μόνο ἔτσι ὅπως τά ἐπιτρέπει…»

~ Ὁσίου Μακαρίου τῆς Ὄπτινα

 

«Νίκη στις…μία παρά τέταρτο!»

«κάποια στιγμή θα το διαλύσουν, 
δεν μπορούν να το κρατήσουν για ώρες».

Πήγε έξι, πήγε εφτά, πήγε οκτώ. 

Το ζευγαράκι σταθερό. 
Δεν το διέλυε με τίποτες.

Ήταν δύο νέα παιδιά, 

καθισμένα χάμω στο πεζοδρόμιο, 
προσπαθώντας να λύσουν τις δυσχέρειες τους, 
επί ώρες με φωνές, με γλύκες, με αγκαλιές 
και ξανά χωρίσματα, με ερωτήματα του μέλλοντος τους: 
για το αν θα προχωρήσουν, ή όχι, την αγάπη τους.

Ο παππούς, τι να κάνει; 

Είδε που πέρασαν οι ώρες κι ο πόλεμος ακόμη 
κρατούσε. Να βοηθήσω, σου λέει. 
Παίρνει το κομποσκοίνι του, βολεύεται στην 
καρέκλα του, ξεκινάει να εύχεται:

«Άγιε Ιωάννη Χρυσόστομε, 

άντε τα παιδάκια εκεί δα… 
Πάντρεψέ τα, Άγιε μου, 
να τελειώνουμε…».

Ξανά ο παππούς: 

«Άγιε Ιωάννη Χρυσόστομε, 
εσύ που έγραψες τόσα θαυμαστά 
περί της συζυγίας, 
άντε τα παιδάκια εκεί δα….  
Πάντρεψέ τα, Άγιε μου, 
να τελειώνουμε…».

Πήγε δέκα, έντεκα, δώδεκα. 

Ο παππούς στο κομποσκοίνι του για τα άγνωστα 
παιδιά του πεζοδρομίου και τα παιδιά μαλώματα 
και πάλι γλύκες και πάλι χωρίσματα.

Πόλεμος!! Νίκησε ο παππούς στις μία παρά τέταρτο…

«Θα έρθω να σε ζητήσω την Κυριακή» 

είπε ο νεαρός απέξω. 
Πω πω, τι χαρά το κοριτσάκι!

«Δόξα σοι ο Θεός» είπε από μέσα ο παππούς.

Έκλεισε το παντζούρι του, 

ετοιμάστηκε για ύπνο μ’ ένα δάκρυ. 
Θυμήθηκε τα δικά του, που είχε ζητήσει 
τη δικιά του πριν 43 χρόνια. 
Μα, τώρα, εκείνη είχε φύγει, 
τώρα πια στους ουρανούς ελαφριά, 
και τώρα ο καημένος για τη μνήμη της 
είχε πολεμήσει – επί ώρες – για το ζευγαράκι.

«Κύριε Ιησού Χριστέ, 

ελέησε την ψυχή της». 
Έπεσε. Μ’ ένα δάκρυ.

Ποτέ δεν ξέρεις, ποιος, που, πότε 

και γιατί προσευχήθηκε για σένα. 
Νομίζεις τη νίκη για δική σου, 
αλλά η νίκη είναι άλλου – αλλουνού, 
ανθρώπου εμπόλεμου και δυνατού.

ΚΓΠ – Σεπτ 2017

 
Γράφει ο Κώστας Παναγόπουλος, 
costasp247@gmail.com
 
https://amfoterodexios.blogspot.gr/2017/09/blog-post_90.html
 

Επιτρέπεται ο νηπιοβαπτισμός;

Απαντήσεις σε μια αυθαίρετη Προτεσταντική απαγόρευση

  • 1. Παρανόηση τής σημασίας τού βαπτίσματος
  • 2. Υποτίμηση τών δυνατοτήτων τού παιδιού
  • 3. Παρανόηση τής Αγίας Γραφής
  • 4. Ιστορικά στοιχεία
  • Βιβλιογραφία

 

Λόγω τής αγνοίας τους για την αληθινή σημασία τού βαπτίσματος, ένα μεγάλο μέρος τού Προτεσταντικού κόσμου απορρίπτει τον νηπιοβαπτισμό. Στη μελέτη αυτή, θα δούμε περιληπτικά μερικές από τις παρανοήσεις τους.

  1. Παρανόηση τής σημασίας τού βαπτίσματος

Ένας σημαντικός λόγος που οι Προτεστάντες αρνούνται τον νηπιοβαπτισμό, είναι ότι οι ίδιοι έχουν παρεξηγήσει τη σημασία τού βαπτίσματος. Γιατί βαπτιζόμαστε λοιπόν;

Σε αυτό κάθε Προτεσταντική αίρεση, θα απαντήσει τα δικά της. Άλλοι θα πουν σωστά: «εις άφεσιν αμαρτιών». Άλλοι ακόμα πιο ακραίοι, θα πουν: «Ως αφιέρωση στον Θεό». Συνέχεια ανάγνωσης