Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος

 
»Πρέπει νά ἀγωνισθοῦμεν ὅσον δυνάμεθα διά νά ἁγιασθῇ ἀπό τόν Χριστόν ὁ νοῦς μας, καί νά λάβῃ τήν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅτι διά τοῦτο καί μόνον ὁ Χριστός, Θεός ὤν ἔγινεν Ἄνθρωπος, καί διά αὐτό ἐσταυρώθη, καί ἀπέθανε, καί ἀνέστη. Καί τοῦτο ἤγουν ὁ ἁγιασμός τοῦ νοός, εἶναι ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς ὁποῦ λαμβάνει εἰς τήν παροῦσαν ζωήν, διά νά ἀξιωθοῦν νά λάβουν αὐτήν τήν Θείαν, καί ὑπέρ φύσιν ἀνάστασιν εἰς τήν μέλλουσαν ζωήν, καί τα σώματα τῶν ψυχῶν, ὁποῦ ἀξιώθησαν νά ἀναστηθοῦν ἐδώ. Πρέπει λοιπόν νά διορθώσωμεν πρῶτον τόν νοῦν μας, νά στέκῃ ὅταν προσεύχεται, καί ὅταν διαβάζῃ, καί ὅταν διδάσκεται τά Θεῖα λόγια. Εἰδέ καί δέν διορθώσωμεν τόν νοῦν, ὅλα τά ἄλλα ματαίως γίνονται, καί δέν θέλει λάβῃ προκοπήν ποτέ ἡ ψυχή μας…»
‘Τα Ευρισκόμενα Λόγος 9 σελ, 64»

Τότε ακούστηκε φωνή από την Αγία εικόνα της Παναγίας

 

 

Σχετική εικόνα

Κατά την ιερά προσκύνηση της Θαυματουργού εικόνας της Παναγίας της
Ιεροσολυμίτισσας Στον Ιερό Ναό , του Άγιου Αλεξάνδρου Νέφσκι στην Σόφια.

Όπως αναφέρει ό μοναχός Πέτρος Άγιοταφίτης, με ευλογία του Μακαριότατου Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ. Ειρηναίου του Α’, στο δίμηνο Ορθόδοξο Χριστιανικό περιοδικό «Κοσμάς ό Αιτωλός»…

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ⇒          ΕΔΩ

«Κάνε την καρδιά σου Μοναστήρι. Χτύπα εκεί το σήμαντρο.

 
«Κάνε την καρδιά σου Μοναστήρι. 
Χτύπα εκεί το σήμαντρο. 
Κάλεσε εκεί για Αγρυπνία, θυμίασε, 
και ψιθύρισε ακατάπαυστα προσευχές. 
Ο Θεός είναι δίπλα σου.»
Άγιος Λουκάς ο Ιατρός (11 Ιουνίου)
Το βίντεο είναι από Ρουμανικό Μοναστήρι.
(Румынский монах и доска)

«ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΠΟΝΗΡΕΥΟΜΕΝΩΝ» ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ!

 

του  ιατρου κ. Λυκ. ΝΑΝΗ

Επέπρωτο να το δούμε και αυτό στους δύστηνους καιρούς μας! Επί των ημερών του κ.Παναγιώτη Σκαλτσή, όστις κατά τας ανεξιχνιάστους βουλάς του Υψίστου τυγχάνει Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ , η βραχυκυκλωμένη από τους «καιρίτες» και «συναξιακούς» θολολόγους «θεολογική» σχολή του ΑΠΘ, χωρίς να φοβάται το Θεό και να ντρέπεται τους ανθρώπους, και προκαλώντας αφόρητα το ορθόδοξο αισθητήριο του ορθοφρονούντος κλήρου και του πιστού λαού προσέθεσε έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των οικουμενιστικών της «επιδόσεων» και «κατορθωμάτων»  διοργανώνουσα   συνέδριο που πρόκειται να λάβει χώρα εντός ολίγων ημερών το οποίο προβάλλει και τιμά τον αλήστου (αρνητικής εννοείται) μνήμης πατριάρχη Αθηναγόρα. Συνέχεια ανάγνωσης

Η φοβερή προφητεία του αββά Παμβώ:

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΙς ΕΣΧΑΤΕς ΗΜΕΡΕς

Ερώτησε κάποτε ένας μοναχός τον αββά Παμβώ: «Αλήθεια γέροντα, θα αλλάξουν οι συνήθειες και οι παραδόσεις των χριστιανών και δεν θα υπάρχουν ιερείς στις εκκλησιές;» Συνέχεια ανάγνωσης