Είπε Γέρων

Αποτέλεσμα εικόνας για ο χρΟΝΟς ΤΟΥ ΘΕΟΎ

Ο Ιωσήφ περίμενε 13 χρόνια.
Ο Αβραάμ περίμενε 25 χρόνια.

Ο Αβάς  Ισαάκ περίμενε30 χρόνια.
Ο Μωυσής περίμενε 40 χρόνια.
Ο Χριστός μας περίμενε 30 χρόνια.
Αν ο Θεός σας κάνει να περιμένετε,
είστε σε καλό δρόμο .