Να προσέχεις σε ποιόν και πώς μιλάς ..

Αποτέλεσμα εικόνας για μεγαλη ιδεα για τον εαυτό του

Μπροστά σε άνθρωπο πού έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του,

και έχει την αρρώστια να προσέχεις πολύ πώς θα μιλήσεις…

Γιατί ενόσω μιλάς, αυτός εξηγεί μέσα του τα λόγια σου όπως αγαπά,

και από τα αγαθά σου λόγια παίρνει αφορμή και σκανδαλίζει τους άλλους.

Και αλλάζει το νόημα των λόγων σου μέσα στο μυαλό του,

σύμφωνα με την πνευματική του αρρώστια…

Αγίου Ισαάκ του Σύρου