«Ποτέ σου μη ζήτησεις ….

Σχετική εικόνα

«Ποτέ σου μη ζήτησεις αξιώματα.
Ποτέ σου μη ζήτησεις τιμές από τον κόσμο.
Ποτέ σου μη ζήτησεις να ακουστή το όνομά σου.
Να ‘σαι πάντα αφανής, άγνωστος στους πολλούς τόσο, ώστε, ει δυνατόν, να μη σε ξέρη κανένας.
Και τότε θα σε ξέρη ο Θεός. 
Εάν ο Θεός θέλη να σε φανερώση, δεν ευθύνεσαι εσύ.
Μόνο εσύ να μη φροντίζης να φανής ότι είσαι έτσι και έτσι, ότι τάχα δηλαδή έχεις αρετή, είσαι άξιος κ.λπ.
Να ζης με αφάνεια, σαν ξένος και παρεπίδημος, «ως ο αλλόγλωσσος εν ετερογλώσσοις εν γνώσει καθήμενος», όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος.
Να μη αποκτήσης ποτέ σου παρρησία, να μη θέλης να φαίνεσαι πως κάτι είσαι.
Και τέλος, να μη έχης ποτέ, μα ποτέ σου μνησικακία, ούτε ακόμη με τον χειρότερό σου εχθρό.
Αλλά αντίθετα να παρακαλής τον Θεό να τους συγχωρήση όλους, να συγχωρήση όλο τον κόσμο».

Από την προφορική Διαθήκη του Γέροντος Γερμανού του Σταυροβουνιώτη

https://amfoterodexios.blogspot.gr/

 

Ως πότε θα μένετε βυθισμένοι στο θρόνο σας;

Αποτέλεσμα εικόνας για ιερωνυμος στο θρονο

Όταν ο λόγος θυμώνει…!

Έλεγα να μη μιλήσω. »Η σιωπή είναι χρυσός» έμαθα! Τι κι αν διάβασα »το σιωπάν δοκεί συναινείν»; Τι κι αν με εντυπωσίασαν τα γραφόμενα του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή Κ. Καβάφη: »Η σιγή είναι βαρεία νόσος, σκιά και νυξ! Ο λόγος είναι αλήθεια, ζωή, αθανασία»; Έτσι νόμιζα. Συνέχεια ανάγνωσης