Λίστα των κεντρικών ομιλητών στο Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία στις 21 Ιανουαρίου στο Λευκό Πύργο.

Οι πέντε επιβεβαιωμένοι ομιλητές της εκδήλωσης – Σύμφωνα με τους συντονιστές, έχουν ναυλωθεί 375 τουριστικά λεωφορεία από όλη την Ελλάδα

Τους ομιλητές του συλλαλητηρίου για την ονομασία της ΠΓΔΜ, που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στις 21 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε η «Συντονιστική Επιτροπή του Συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία».

Μεταξύ των ονομάτων, ξεχωρίζει αυτό του Φράγκου Φραγκούλη, επίτιμου αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Ειδικότερα, ομιλητές της εκδήλωσης είναι οι:

– Στέργιος Καλόγηρος Δημοσιογράφος
– Κώστας Καραΐσκος Δημοσιογράφος
– π. Ανδρέας Κεφαλογιάννης
– Νίκος Λυγερός Στρατηγικός Σύμβουλος
– Φραγκούλης Σ. Φράγκος Στρατηγός ε.α. Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ

Πηγή: voria.gr/

 

Γέφυρα ακτίστου και κτιστού

Γέφυρα είναι οι εν Χριστώ Θεούμενοι και όχι η λογική!

π. Ι. Ρωμανίδης

Οι άνθρωποι είναι κτιστά δημιουργήματα του ακτίστου Θεού. Μεταξύ κτιστού και ακτίστου δεν υπάρχει καμία ομοιότητα και, μάλιστα, παρατηρείται χαώδης διαφορά μεταξύ τους.

«Το Άκτιστον είναι τελείως ασύλληπτον. Ουδεμία ομοιότης μεταξύ ακτίστου και κτιστού. Η ανθρώπινη διάνοια κινείται μέσα στον χρόνο και στον χώρο της ύλης. Ο ανθρώπινος λόγος ανήκει στην σφαίρα των κτισμάτων και δεν μπορεί ο λόγος- λογική των ανθρώπων να ξεφύγη από την σφαίρα των ορατών πραγμάτων. Ο νους έχει την δύναμη να ευρίσκεται σε κοινωνία απ’ ευθείας με τον Θεό δια της αναστάσεως του νοός και της αενάου μνήμης του Θεού, που είναι μια προσευχή: «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον», η οποία επεκτείνεται και γίνεται το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Ο νους προσεύχεται και η λογική δουλεύει λογικά. Ούτε το ένα ούτε το άλλο μπορούν να ξεπεράσουν το θέμα του χρόνου. Ακόμα και η σφαίρα των αιώνων στους οποίους κινούνται οι άγγελοι, είναι ασύλληπτη για τον άνθρωπο, πόσο μάλλον εκείνο το οποίο είναι υπέρ τους αιώνες, που είναι ο Θεός». Συνέχεια ανάγνωσης

 

Η επικοινωνία με τους αγίους συγγραφείς …

 

Όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο του ενός ή του άλλου πατέρα, αναγκαστικά μπαίνουμε σε ένα είδος επικοινωνίας μαζί τους. Φυσικά, όταν εξακολουθούμε να προσευχόμαστε σε αυτόν τον άγιο συγγραφέα.

Αλλά ακόμα κι αν δεν προσευχόμαστε – παρ ‘όλα αυτά, πήραμε το βιβλίο του δεν θα μας ξεχάσει αυτός, σίγουρα θα μας θυμηθεί στις προσευχές του ενώπιον του Θεού.

Hegumen Nektariy Morozov

 

Είπεν ο Γέρων της Μονής Όπτινα …

Αποτέλεσμα εικόνας για οπτινα

1ον. Ὅταν βλέπετε κάποιο αἴσθημα ἀντιπάθειας πρὸς τὸν πλησίον ν’ ἀγγίζει τὴν ψυχή σας, ἀγωνιστεῖτε νὰ τὸ διώξετε. Ὑποχρεώστε τὸν ἑαυτό σας νὰ ἐξυπηρετήσει καὶ νὰ διακονήσει μὲ κάθε τρόπο τὸν συγκεκριμένο ἀδελφό. Πιέστε τὸν ἑαυτό σας στὴν ἑξῆς προσευχή: «Κύριε, σῶσε τὸ δούλο Σου (τάδε) καὶ μὲ τὶς ἅγιες προσευχές του εἰρήνευσε καὶ τὴ δική μου ψυχή». Βλέποντας ὁ Κύριος αὐτὴ τὴν καλή σας προαίρεση, ὄχι μόνο θὰ ξεριζώσει ἀπὸ μέσα σας τὴν ἀντιπάθεια, μὰ καὶ θὰ σκορπίσει ἀνάμεσά σας τὴν ἁγία Του ἀγάπη.

Αποτέλεσμα εικόνας για οπτινα

2ον. Μὴ θίγετε μὲ τά λόγια σας τὴν τιμή τοῦ πλησίον. Νὰ χρησιμοποιεῖτε τὴ γλώσσα μόνο γιὰ νὰ δοξάζετε τὸ Θεό καὶ γιὰ νὰ λέτε λόγους ψυχωφελεῖς στοὺς ἀδελφοὺς σας. Ἄν θελήσετε νὰ κακολογήσετε κάποιον, θυμηθεῖτε πρῶτα τὶς δικές σας ἁμαρτίες -ὅλες ἐκεῖνες ποὺ κάνατε ἀπὸ τά νεανικά σας χρόνια μέχρι σήμερα-, κατηγορῆστε τὸν ἑαυτό σας γι’ αὐτές καὶ ἀποφύγετε ἔτσι τὴν καταλαλιά. Μὴν ξεχνᾶτε ποτὲ πῶς ἡ ἐνασχόληση μὲ τά σφάλματα τῶν ἄλλων ἀποτελεῖ σοβαρὸ παράπτωμα.

 

Να γίνει η πίστη μας στο Θεό όπως η εμπιστοσύνη των μικρών παιδιών στον πατέρα τους

child1.jpg

18:1 εν εκείνη τη ώρα προσήλθον οι μαθηταί τω Iησού  λέγοντες τις άρα μείζων εστίν εν τη βασιλεία των ουρανών
18:2 και προσκαλεσάμενος ο Ιησούς παιδίον έστησεν αυτό εν μέσω αυτών
18:3 και είπεν αμήν λέγω υμίν εάν μη στραφήτε και γένησθε ως τα παιδία ου μη εισέλθητε εις την βασιλείαν των ουρανών
18:4 όστις ουν ταπεινώση εαυτόν ως το παιδίον τούτο ούτος εστίν ο μειζων εν τη βασιλεια των ουρανων
18:5 και ος εαν δέξηται παιδιον τοιούτον εν επι τω ονόματι μου εμε δέχεται
18:6 ος δ αν σκανδαλίση ένα των μικρων τούτων των πιστευόντων εις εμε συμφέρει αυτώ ίνα κρεμασθή μύλος ονικός επι τον τράχηλον αυτού και καταποντισθή εν τω πελάγει τής θαλάσσης