Θέλουμε «σκολειά για να γιομίζη ο μαθητής προκοπή και αρετή» . ΔΥΝΑΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΟΥ ΔΑΣΚΑΛΕ!

Αποτέλεσμα εικόνας για σκολειά για να γιομίζη ο μαθητής προκοπή και αρετή»

 

Θέλουμε «σκολειά για να γιομίζη ο μαθητής προκοπή και αρετή»

Νατσιός Δημήτρης, δάσκαλος-Κιλκίς

«Μη Θρησκευτικά προς Θεού! Το ελληνικόν έθνος δεν είναι Βυζαντινοί, εννοήσατε; Οι σημερινοί Έλληνες είναι κατ’ ευθείαν διάδοχοι των αρχαίων. Έπειτα εκπολιτίσθησαν, επροόδευσαν και αυτοί. Συμβαδίζουν με τα άλλα έθνη».

(Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Λαμπριάτικος Ψάλτης»).

Συνόψισε, ο μεγάλος μας διηγηματογράφος, σε λίγες αράδες, το συνομήλικο με το νεοελλαδικό κράτος πρόβλημα: είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, το υποτιμητικώς λεγόμενο Βυζάντιο, δεν είναι ελληνικό κατόρθωμα. Εξάλλου έτσι πρόκρινε η κοραϊκή πεφωτισμένη διανόησις. Ο Κοραής επιδαψιλεύτηκε με τον υπέροχο τίτλο «δάσκαλος του Γένους», αλλά στην ουσία υπήρξε απλώς ένας άνθρωπος, με έντονα αντικληρικαστικά στοιχεία. Άγευστος του μεγαλείου της καθ’ ημάς Ανατολής έφτασε στο σημείο να θεωρεί σκλαβιά των Ελλήνων την μακεδονική και βυζαντινή αυτοκρατορία.

Γράφει: «Η κατάρατος αύτη φιλαρχία εγέννησε την διχόνοια, διήγειρε τας πόλεις και τους πολίτας κατ’ αλλήλων, άναψε των εμφυλίων πολέμων την πυρκαϊάν και υπέταξε τους Έλληνας πρώτον εις τους Μακεδόνας, έπειτα εις ξένον έθνος, τους Ρωμαίους, και τελευταίον εις το βαρβαρώτερον και αγριώτατον όλων των εθνών του κόσμου, τους Τούρκους». («Άπαντα», εκδόσεις Μπίρη, σελ. 100). Συνέχεια ανάγνωσης

 

Λοιπόν παιδιά, στήν πράξη φαίνεται…

‘Λοιπόν παιδιά, στήν πράξη φαίνεται…»
 ~ Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Λοιπόν, παιδιά, στήν πράξη φαίνεται. Ἄν ἔχουμε σωστή πίστη, θά ἔχουμε καί συνέπεια στήν ζωή μας. Γιατί ἁμαρτάνουμε; Γιατί δέν ἔχουμε συνέπεια στήν ζωή μας; Γιατί δέν ἔχουμε σωστή πίστη.
 Δέν ἐμπιστευόμαστε τόν Χριστό, βάζουμε τήν λογική μας καί λέμε: ἐντάξει, λέει ὁ Χριστός νά μήν λέμε ψέματα, νά μήν ἁμαρτάνουμε σαρκικά, ἀλλά νά, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔτσι κάνουνε. (…)
 Μήπως εἶμαι ἄρρωστος; Μήπως εἶμαι τρελός;

Μά ὁ Χριστός λέει αὐτό. Μά, ὅλοι κάνουν τό ἀντίθετο…

 Ἐκεῖ φαίνεται ἄν πιστεύουμε.
Ἀκόμα κι ἄν ὅλος ὁ κόσμος κάνει τό ἀντίθετο, ἐσύ νά κάνεις αὐτό πού λέει ὁ Χριστός καί ἄς εἶσαι μόνος σου. 
Ἐκεῖ κρινόμαστε παιδιά, ἄν εἴμαστε πιστοί ἤ ὄχι. Κρατῆστε το αὐτό, γιατί ἔρχονται καιροί πού θά μείνουμε σχεδόν μόνοι μας. Καί ὁ Κύριος τό εἶπε ὅτι «θά γίνετε μισητοί ἀπ’ ὅλους» (Ματθ. 24,9).
 Τό ἀκοῦτε; θά σᾶς μισήσουν, λέει, ὅλοι. «Διά τό ὄνομά μου», ἐπειδή θά φέρετε τό ὄνομά Μου καί θά λέτε ὅτι εἶστε χριστιανοί.
Ἔρχονται τέτοιοι καιροί, πού δέν θά τολμᾶς νά πεῖς ὅτι εἶσαι χριστιανός. Θά σέ μισοῦν ἀμέσως, θά σέ θεωροῦν ἀντικοινωνικό, φανατικό κ.λ.π. Ἄν λές ὅτι μόνο ὁ Θεός σώζει, θά σέ θεωροῦνε ρατσιστή.
 Θά σέ θεωροῦν ὅτι εἶσαι ἀπόλυτος, ὅτι κάνεις κοινωνικό ἀποκλεισμό στούς ἄλλους.
Μή λές ὅτι ὁ Χριστός μόνο σώζει.
 Καί οἱ ἄλλοι σώζουν καί ὁ Μωάμεθ καί ὁ Βούδας… Θά ἔχουμε τέτοια. Καί ἤδη μπαίνουν στή ζωή μας αὐτά. Γιατί λένε, ἄν πεῖς ὅτι μόνο ὁ Χριστός σώζει, προσβάλλεις τόν μουσουλμάνο πού λέει ὅτι ὁ Μωάμεθ σώζει. Προσβάλλεις τόν βουδιστή. (…)
Ὄχι, ἐμεῖς θά ποῦμε τήν ἀλήθεια κι ἄς μᾶς μισήσουν. Γιατί, ἄν τό πεῖς αὐτό, ὅτι μόνο ὁ Χριστός σώζει, φυσικά οἱ μουσουλμάνοι θά σέ μισήσουνε, δέν θά σέ μισήσουνε; Καί οἱ βουδιστές θά σέ μισήσουνε καί ὅλοι οἱ ἄθεοι γενικά.
Καί οἱ χριστιανοί ἀκόμα, οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι πραγματικά χριστιανοί, θά σοῦ ποῦνε δέν πᾶς καλά…   πρέπει νά εἴμαστε ἀνοιχτοί, νά τούς ἀγαπᾶμε ὅλους… 

Δέν εἶναι ἀγάπη ὅμως, νά λές στόν ἄλλον ψέματα, ὅτι καί οἱ ἄλλοι θεοί σώζουν.

Δέν ὑπάρχουν ἄλλοι θεοί. Ὄχι, θά σοῦ ποῦνε, ὅλοι στόν ἴδιο Θεό πιστεύουμε, ἁπλῶς ἔχουν ἄλλα ὀνόματα οἱ θεοί. Ὁ Θεός ἔχει ἄλλα ὀνόματα… στούς βουδιστές λέγεται ἔτσι… στούς μουσουλμάνους κ.λ.π.
Καί ἕνας πού θά λέει ὅτι δέν εἶναι οἱ ἄλλοι πραγματικοί θεοί, ἀλλά εἶναι δαίμονες, θά γίνει μισητός.

Ἐκεῖ θά φανεῖ, παιδιά, ἄν εἴμαστε πιστοί. Καί στά ἔσχατα χρόνια, ἐπειδή θά ἔχει ἐλαττωθεῖ πάρα πολύ ἡ πίστις, θά σώζονται αὐτοί οἱ ὁποῖοι θά ὁμολογοῦν Χριστό ὡς μόνο ἀληθινό Θεό καί φυσικά θά ἔχουν καί τήν ἀνάλογη ζωή. Μόνο αὐτοί θά σώζονται.

Μπορεῖ νά μήν κάνουμε μεγάλες ἀσκήσεις, μεγάλες προσευχές, μεγάλες νηστεῖες, ὅπως ἔκαναν οἱ παλιοί Ἅγιοι, ἀλλά θά εἶναι οἱ πιό μεγάλοι Ἅγιοι στά χρόνια τοῦ Ἀντιχρίστου.

Καί τώρα, στά χρόνια πού ζοῦμε, συμβαίνουν αὐτά, καί ἔρχονται ὅλο καί πιό ἔντονα αὐτά τά φαινόμενα.

Ἄς κρατήσουμε τήν ζωντανή ὀρθόδοξη πίστη, τήν πίστη πού συνδέεται μέ τά ἔργα τῆς πίστεως.

~ Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
Πηγή: hristospanagia3.blogspot.gr

 

 

Κι, όμως δεν είναι ψέμμα. Είναι η εκκοσμίκευση και το πνεύμα της.

Αποτέλεσμα εικόνας για δεσποταδες πανηγυρια

Τον τελευταίο καιρό συγκεκριμένοι Ιεράρχες έχουν ξεπεράσει και το Ζακ-Υβ Κουστώ στα ταξίδια… Με πρόσχημα να ευχηθούν σε έτερο Άγιο αδελφό η να εορτάσουν τους Αγίους, καταγράφουν μίλια που θα ζήλευε και ο Βασιλάκης της Aegean! Πάντως εκτός από επανωκαλύμμαυχο έχουν μαζί τους και τον διακοφωτογράφο, ένας νέος βαθμός Ιερωσύνης, που εξυπηρετεί την φωτογραφική εικόνα του Αρχιερέως. Έχουμε φτάσει διάκονοι να ξεχνάνε τα δικεροτρίκερα για να βγάλουν ανφάς τον Μητροπολίτη τους, μη τυχόν και κοπούν στην οντισιόν… Τι κάνει η ριμάδα επόμενη ημέρα!

            ………………………………..

Πηγή

 

« Όσιέ μου Δαβίδ, δεν περνάς από το Προκόπι να πάρεις τον Όσιο Ιωάννη και να έλθετε εδώ να μου συμπαρασταθείτε, που θα χειρουργηθώ;»

 

Σχετική εικόνα
Η οικειότητα, που είχε ο Γέροντας Ιάκωβος με τους Αγίους…
« Όταν ο Γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης ήταν άρρωστος μια φορά στο Νοσοκομείο της Χαλκίδος κι επρόκειτο να χειρουργηθεί την επομένη ημέρα, ευρίσκοντο στο δωμάτιό του μερικοί κληρικοί και λαϊκοί. Τότε νοερώς είπε με πίστη: 
« Όσιέ μου Δαβίδ, δεν περνάς από το Προκόπι να πάρεις τον Όσιο Ιωάννη και να έλθετε εδώ να μου συμπαρασταθείτε, που θα χειρουργηθώ;». 
Πράγματι, μέσα σε δέκα περίπου λεπτά, όπως ο ίδιος μάς έλεγε, εμφανίστηκαν στην είσοδο τού δωματίου του ο Όσιος Δαβίδ και ο Όσιος Ιωάννης. Μόλις τους είδε ο Γέροντας ανασηκώθηκε με σεβασμό στο κρεβάτι του και τους καλωσόρισε λέγοντας:
— Σας ευχαριστώ, που ακούσατε το αίτημά μου κι ήλθατε να με επισκεφθείτε.
Και στους παρισταμένους είπε:
— Δεν σηκώνεστε να χαιρετίσετε τους αγίους;
Αλλά αυτοί δεν τους έβλεπαν και παραξενεύτηκαν με τα λόγια του Γέροντος ».
π. Γεώργιος Ευθυμίου
Από το Εορτολόγιο του έτους 2017 της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΜΗΣ αφιερωμένο στον Γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη.
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΕΕwww.eptalofos.gr
 

Αδυνατώ, τους αγγέλους να τρομοκρατώ

Γράφει ο Κώστας Παναγόπουλος, costasp247@gmail.com

Σχετική εικόνα

 

Μία άστεγη έξω από το σπίτι μου. Όλο το πρωί ψαχουλεύει ένα πλαστικό μπουκάλι, κάτι χαρτιά, χαϊδεύει τα λουλούδια και αφαιρείται.

Με παιδεύει η σκέψη να τη ρωτήσω τι κάνει, μήπως δεν πρέπει να ψαχουλεύει τον κήπο μου. Τα χέρια της πλένει; Δεν ξέρω, τι κάνει. Πηγαινοέρχεται και ξανακάθεται.

Αν της μιλήσω, θα την τρομοκρατήσω. Θα το πάρει μαλωτικά το θέμα και θα φύγει.

Κατά βάθος, θέλω να μείνει.

Μέσα μου, λέω: «Τους αγγέλους να τρομοκρατώ;».

Το κάνουμε συχνά. Κάνουμε τα πάντα, τα αδύνατα δυνατά, να καταφέρουμε τα περιστέρια να ψοφήσουν, να πέσουνε μπρούμυτα έξω απ’ την αυλή μας.

Τα καταφέρνουμε συχνά. Τι άνθρωποι είμαστε πια;

http://constantinoupolin.blogspot.gr/2017/08/blog-post_29.html#more