»Είναι καιρός να δώσουμε Μαρτυρία…»

Αρχ. Σάββας Αγιορείτης
(Απομαγνητοφωνημένη ομιλία)
 
Σήμερα, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, δεν είναι καιρός »μαρτυρίου», δηλαδή δεν μας ζητάει ο Θεός να γίνουμε μάρτυρες, να δώσουμε την ζωή μας, αλλα είναι καιρός να δώσουμεΜΑΡΤΥΡΙΑ για τον Χριστό με την ζωή μας, με την στάση μας, με την σταθερότητα μας, με τα λόγια μας, και με τα έργα μας.
Να αντισταθούμε στο κακό!

Συνέχεια ανάγνωσης

 

~ «…καί νά μή γίνεται φίλος μʹ αὐτούς πού φρονοῦν τά ἀντίθετα…»

Φωτογραφία του Γιάννης Τσιτλακίδης.

»Καύχημα καί ἔπαινος καί σωτηρία τῶν Χριστιανῶν εἶναι ἡ ὁμολογία τῆς ὀρθῆς πίστης, καί τό νά μή συμφωνεῖ κανεῖς καί νά μή γίνεται φίλος μʹ αὐτούς πού φρονοῦν τά ἀντίθετα, ἀλλά νά τηρεῖ τήν ἐντολή καί τήν παρακαταθήκη ᾄσπιλη, ἄψογη καί ἀνόθευτη ἀπό κάθε αἵρεση, ὥς τήν παρουσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησου Χριστοῦ.»

∽ Άγιος Εφραίμ ο Σύρος

Λόγος περί Περί φιλοπτωχίας Τόμος Ε΄ σελ,140