Το Χέρι που Δίνει

π. Δημητρίου Μπόκου

Ἐσεῖς ποὺ βρήκατε τὸν ἄνθρωπό σας

κι ἔχετε ἕνα χέρι νὰ σᾶς σφίγγει τρυφερά,

ἕναν ὦμο ν’ ἀκουμπᾶτε τὴν πίκρα σας,

ἕνα κορμὶ νὰ ὑπερασπίζει τὴν ἔξαψή σας,

κοκκινίσατε ἄραγε γιὰ τὴν τόση εὐτυχία σας,

ἔστω καὶ μιὰ φορά;

Εἴπατε νὰ κρατήσετε ἑνὸς λεπτοῦ σιγὴ

γιὰ τοὺς ἀπεγνωσμένους;

Ἕ­να αἰχ­μη­ρό­τα­το βέ­λος ρί­χνει κα­τευ­θεί­αν στὴν καρ­διὰ τῆς  βο­λι­κῆς μας ἐ­πα­νά­παυ­σης ὁ ποι­η­τὴς Ντί­νος Χρι­στι­α­νό­που­λος μὲ τοὺς στί­χους αὐ­τούς. Ποι­ὸς κά­θε­ται νὰ σκε­φθεῖ τὸν ἄλ­λο, τὴ στιγ­μὴ ποὺ ἐ­μεῖς εἴ­μα­στε μιὰ χα­ρά;

Κι ὅ­μως αὐ­τὴ θά ’­πρε­πε νὰ εἶ­ναι ἡ μό­νι­μη ἀ­γω­νί­α καὶ ἀ­νη­συ­χί­α μας. Πῶς γί­νε­ται νὰ χαι­ρό­μα­στε τὴ ζω­ή μας ἀ­νέ­με­λα, ὅ­ταν ἄλ­λοι πα­ρα­δί­πλα ὑ­πο­φέ­ρουν; Ἡ ἀ­δι­α­φο­ρί­α δὲν μπο­ρεῖ νὰ ἔ­χει θέ­ση στὴ ζω­ὴ τοῦ Χρι­στια­νοῦ. Χρι­στια­νὸς ση­μαί­νει νὰ εἶ­σαι τοῦ Χρι­στοῦ. Καὶ ὁ Χρι­στὸς ἔ­ζη­σε μό­νο γιὰ τοὺς ἄλ­λους. Κα­θό­λου γιὰ τὸν ἑ­αυ­τό του. «Ἑ­αυ­τὸν ἐ­κέ­νω­σεν» (Φιλ. 2, 7). Τὸν σταύ­ρω­σε γιὰ μᾶς.

Ἔ­δει­ξε μὲ τὸν τρό­πο αὐ­τό, ὅ­τι ἀ­ξί­α δὲν ἔ­χει μιὰ ζω­ὴ μὲ κα­λο­πέ­ρα­ση, ἀλ­λὰ μιὰ ζω­ὴ προ­σφο­ρᾶς στὸν ἄλ­λο. Ὕ­ψι­στο σκο­πό της, βα­θύ­τα­το νό­η­μά της, ἀ­πό­λυ­τη πλη­ρό­τη­τά της ὅ­ρι­σε τὴν ἀ­γά­πη.

Μὰ ἐ­μεῖς δι­α­στρέ­ψα­με καὶ τὸ πε­ρι­ε­χό­με­νο τῆς ἀ­γά­πης. Στὸν δι­κό μας κό­σμο, ὅ­που κέν­τρο βά­λα­με τὸν ἑ­αυ­τό μας, ἀ­κό­μα καὶ ἡ ἀ­γά­πη δὲν εἶ­ναι ἀ­κρι­βῶς ἀ­γά­πη. «Ἡ ἀ­γά­πη γιὰ τὸν συ­νάν­θρω­πό μας δὲν εἶ­ναι τά­χα ἐ­πι­τα­κτι­κὴ ἀ­νάγ­κη γιὰ μιὰ και­νούρ­για ἰ­δι­ο­κτη­σί­α;» Συνέχεια ανάγνωσης

 

Οι Δύο Όψεις του Πόνου

Πονάμε πολύ. Υποφέρουμε. Μα κάπου εκεί βαθιά μέσα μας, μια φωνή μας λέει, «κράτα, μην φοβάσαι, πρέπει να το περάσεις, σου χρειάζεται για το ταξίδι.» Σήμερα νιώθεις γυμνός. Κρυώνεις πολύ. Ναι το ξέρω. Μα αύριο αυτή η εμπειρία θα είναι το ρούχο που θα ζεστάνει την καρδιά σου, και θα αλλάξει την ζωή σου. Θα το δεις, αυτό που σήμερα σε πληγώνει αύριο θα σε δυναμώνει…

Ξέρεις τα φωτοστέφανα που ποθείς τι σταυρό έχουν; Τα χαρίσματα, με τι παθήματα ανθίζουν; Ξέρεις οι μεγάλοι έρωτες τι πόνο κρύβουν; Εκείνα τα σ» αγαπώ” με τι χείλη ξεραμένα στην μοναξιά προφέρονται; Και αυτά τα γέλια που ακούς, γνωρίζεις σε τι κλάμα ξεπλένονται; Πίσω από τον παράδεισο είναι η κόλαση, και πίσω από το χαμόγελο όλα εκείνα που μας πόνεσαν πολύ…

π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος

 

 

 

Πώς πρέπει να αντιμετωπίζει ο χριστιανός τις ασθένειες;

Απάντηση: Όταν κάποια ασθένεια επισκέπτεται το χριστιανό, αυτός πρέπει, πρώτ’ απ’ όλα, να οπλίζεται με υπομονή, ταπείνωση και ελπίδα στον Θεό. Εκείνος, βλέπετε, παραχωρεί όλες τις ασθένειες για την ωφέλεια της ψυχής μας, για να μας φέρει σε μετάνοια. Ο σοφός Σειράχ λέει: «Παιδί μου, τις αρρώστιες σου μην τις παραμελείς, αλλά να προσεύχεσαι στον Κύριο, κι Αυτός θα σε γιατρέψει. Άφησε την αδικία, κάνε το σωστό και καθάρισε την καρδιά σου από κάθε αμαρτία» (38:9-10).

Στις ασθένειες, και μάλιστα στις σοβαρές και επίμονες, οφείλουμε να ζητάμε τη βοήθεια των ειδικών γιατρών και να εκτελούμε τις υποδείξεις τους. Λέει πάλι ο Σειράχ: «Να αποδίδεις στο γιατρό τις τιμές που του ανήκουν, γιατί ο Κύριος τον έχει ορίσει στο λειτούργημά του. Ο Κύριος δημιούργησε τα φάρμακα από τη γη, και ο άνθρωπος που έχει φρόνηση δεν θα διστάσει να τα χρησιμοποιήσει» (38:1, 4).

Οι ασθένειες, προπάντων οι βαριές και χρόνιες, συνοδεύονται από ταραχή της καρδιάς. Την ταραγμένη μας καρδιά ας την υποτάσσουμε στον λογικό νου, κι αυτόν πάλι στον Θεό. Η βαρυγγώμια, η αγανάκτηση και η απελπισία δεν ταιριάζουν στον άρρωστο χριστιανό, ο οποίος, απεναντίας, όταν υποφέρει, ευγνωμονεί και δοξάζει πιο εγκάρδια τον Κύριο. Γνωρίζει πως η ασθένεια, όπως και κάθε άλλη δοκιμασία ή θλίψη, συντελεί στη σωτηρία του. Στο κρεβάτι του πόνου, λοιπόν, συλλογίζεται την αιωνιότητα, αναλογίζεται τα σφάλματά του και αποφασίζει σταθερά να διορθωθεί.

Αν η ασθένεια επιδεινωθεί τόσο, ώστε ο πιστός να απειλείται με θάνατο, τότε αυτός οφείλει να τακτοποιήσει όλες τις βιοτικές υποθέσεις του. Πρώτα-πρώτα πρέπει να συμφιλιωθεί με τους εχθρούς του, έπειτα να αποζημιώσει, όπως και όσο μπορεί, εκείνους που αδίκησε, και, τέλος, να διαθέσει νόμιμα την περιουσία που του έμεινε.

Πάνω απ’ όλα, όμως, ο άρρωστος χριστιανός πρέπει να φροντίσει χωρίς χρονοτριβή για την κάθαρση της ψυχής του από την αμαρτία με τη μετάνοια, την Εξομολόγηση και τη Μετάληψη των αχράντων Μυστηρίων. Κάθε αναβολή της Εξομολογήσεως και της θείας Κοινωνίας μπορεί ν’ αποδειχθεί ολέθρια, επειδή αιφνίδια επιδείνωση της ασθένειας δεν αποκλείεται να οδηγήσει τον άρρωστο σε απώλεια των αισθήσεων ή και σε θάνατο. Αφού, λοιπόν, απαλλαγεί το συντομότερο από το βάρος των αμαρτημάτων του και ενωθεί με τον Κύριο, μεταλαβαίνοντας το Σώμα και το Αίμα Του, δεν έχει παρά να αφεθεί με πίστη στα χέρια Εκείνου. Κι αν βλέπει κοντά του το θάνατο, ας μην απελπίζεται. Ας τον υποδεχθεί άφοβα και ήρεμα, γνωρίζοντας το έλεος και τη φιλανθρωπία του μοναδικού Σωτήρα Χριστού. Γιατί, κι αν αμαρτήσαμε, γράφει ο ευαγγελιστής Ιωάννης, «έχουμε συνήγορο κοντά στον Πατέρα τον δίκαιο Ιησού Χριστό. Αυτός θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας» (Α’ Ιω. 2:2).

Όταν ο χριστιανός είναι άρρωστος σωματικά, πρέπει να καταφεύγει στους γιατρούς; Μπορεί μήπως να απευθύνεται και σε μάγους;

Απάντηση: Αναμφίβολα, όπως η υγεία είναι δώρο του Θεού, έτσι και η θεραπεία από οποιαδήποτε αρρώστια, αλλά και ολόκληρη η ιατρική επιστήμη, είναι δώρο του Θεού. Ο σοφός Σειράχ γράφει: «Το γιατρό τον έκανε ο Κύριος. Να τον τιμάς, λοιπόν, όπως του πρέπει, γιατί θα τον χρειαστείς… Ο Κύριος δημιούργησε τα φάρμακα από τη γη, και ο συνετός άνθρωπος δεν θα τα περιφρονήσει» (38:1, 4).

Στους μάγους, απεναντίας, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να πηγαίνει ο χριστιανός, γιατί αυτοί είναι είτε όργανα των δαιμόνων είτε κοινοί απατεώνες. Έτσι, όχι μόνο δεν μπορούν να θεραπεύσουν τον άνθρωπο, αλλά και του προξενούν μεγάλο κακό, αν όχι σωματικό, οπωσδήποτε ψυχικό. Ο χριστιανός, λοιπόν, που γνωρίζει τη μεγάλη αξία τόσο της ψυχής όσο και του σώματός του, το οποίο είναι ναός του Αγίου Πνεύματος (Α’ Κορ. 6:19), σε κάθε αρρώστια του χρησιμοποιεί μόνο τα θεραπευτικά μέσα και δώρα του Θεού, έμψυχα και άψυχα, υλικά και πνευματικά: τους γιατρούς, τα φάρμακα, την προσευχή, τα Μυστήρια και τις αγιαστικές τελετές της Εκκλησίας μας.

 

(Από το βιλίο: Γέροντος Ευστρατίου (Γκολοβάνσκι), “Απαντήσεις σε ερωτήματα χριστιανών”. Ιερά Μονή Παρακλήτου, 2012. Ερωτήσεις 96, 48)

 
(Πηγή ηλ. κειμένου: koinoniaorthodoxias.org)