«Μας έχει στο νου Του κάθε στιγμή…»

(Ι.Μ. Μεγάλης Παναγιάς Σάμου.-)

Τίποτα στη ζωή μας δεν είναι τυχαίο. 

Ο Θεός φροντίζει ακόμα 
και για τις πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. 

Δεν αδιαφορεί για μας, 

δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο. 

Μας αγαπά πολύ, μας έχει στο νου Του 
κάθε στιγμή και μας προστατεύει…

 
Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης
 

Ἡ ὀνομαστικὴ ἑορτὴ

 

Ἀρετῆς Τσιώλη,

Δασκάλας

 

Τὸ ὄνομά μου εἶναι Ἀρετὴ καὶ εἶμαι ἀπὸ τὰ Τρίκαλα.

Μέχρι τὴν ἡλικία τῶν 10 χρόνων δὲν ἤξερα ὅτι γιορτάζω καὶ συνέχεια παραπονιόμουν στοὺς γονεῖς μου γιατί δὲ μοῦ δώσανε ὄνομα ποὺ νὰ γιορτάζει.

Ἀκόμη καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι κάθε χρόνο γιόρταζα τὰ γενέθλιά μου δὲν μὲ ἱκανοποιοῦσε, γιατί ἤθελα νὰ γιορτάζω στὴν ὀνομαστική μου ἑορτή.

Ἦταν 3 Δεκεμβρίου ὅταν εἶδα στὸ ὄνειρό μου πότε γιορτάζω. Ὀνειρεύτηκα ὅτι βρισκόμουν ψηλά, ἀνάμεσα στὰ σύννεφα καὶ καθισμένη στὰ γόνατα ἔκλαιγα γιατί δὲν εἶχα γιορτή.

Ξαφνικὰ καὶ ἐνῷ ἔκλαιγα, εἶδα νὰ ἔρχεται πρὸς τὸ μέρος μου μία μαυροφορεμένη γυναίκα καὶ στὰ χέρια της νὰ κρατάει δῶρα. Τότε ἐγὼ τὴ ρώτησα:

«Σὲ ποιὸν τὰ πηγαίνεις αὐτὰ τὰ δῶρα;»

«Τὰ φέρνω σὲ σένα γιατί γιορτάζεις» μοῦ ἀπάντησε.

«Μὰ ἐγὼ δὲν ἔχω γιορτὴ» τῆς εἶπα.

«Γιορτάζεις. Καὶ γιορτάζεις τὴν 1 Δεκεμβρίου» μοῦ ἀποκρίθηκε καὶ χάθηκε.

Ὕστερα ἐγὼ ξύπνησα καὶ μὲ μεγάλη λαχτάρα ἔτρεξα στὴ μητέρα μου καὶ τῆς διηγήθηκα τὸ ὄνειρο ποὺ εἶχα δεῖ. Τότε ἡ μητέρα μου πῆρε ἀμέσως τὸ ἡμερολόγιο καὶ εἶδε ὅτι τὴν 1η τοῦ Δεκέμβρη γιορτάζουμε τὸν ἅγιο Φιλάρετο τὸν ἐλεήμονα, ὁ ὁποῖος, ὅπως μαρτυρεῖ καὶ τὸ ὄνομα του, ὑπῆρξε μέγας ἐραστὴς τῆς ἀρετῆς.

Τὴν ἴδια ἡμέρα ἑορτάζουν καὶ ἡ Φιλαρέτη καὶ ἡ Ἀρετή. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ γεγονός, κάθε χρόνο τὴν 1η Δεκεμβρίου γιορτάζω καὶ σηκώνω Ὓψωμα πρὸς τιμὴ τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου.-

 

 

Ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος σε συνέντευξη ομιλεί για προσωπικές εμπειρίες που είχε από τον Όσιο Γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη

Παραθέτουμε βίντεο με την  συνέντευξη του  Νικολάου Σωτηρόπουλου στον κ. Τσανταρλιώτη που ομιλεί για προσωπικές εμπειρίες που είχε από τον μακαριστό Γέροντα Ιάκωβο. Εξαιρετική συνέντευξη! Παρακολουθήστε την όλη.

Ο κ. Νικόλαος Σωτηρόπουλος σε συνέντευξη ομιλεί για προσωπικές εμπειρίες που είχε από τον μακαριστό Γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη

 

TO «ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ» ΙΟΥΔΑ

 euaggelio-iouda

Το ευαγγέλιο του Ιούδα είναι ένα από τα λεγόμενα «απόκρυφα χριστιανικά κείμενα». Έτσι ονομάζονται διάφορα ανώνυμα ή ψευδεπίγραφα χριστιανικά κείμενα, γραμμένα από τον 2ο αιώνα και εξής, που δεν συμπεριλαμβάνονται στον «Κανόνα» της Κ. Διαθήκης αλλά αναγινώσκονται απλώς ή απορρίπτονται από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς των πρώτων αιώνων. Σχετίζονται όμως με την Κ.Δ. τόσο από πλευράς φιλολογικού είδους, όσο και από πλευράς περιεχομένου, διότι τα κείμενα αυτά αναφέρονται σε γεγονότα ή πρόσωπα που περιέχονται στην Κ.Δ. συνήθως τροποποιώντας τα ή βρίσκονται στην προέκταση αυτών. Με τον όρο «Απόκρυφα» δηλώνονται βιβλία αμφίβολης αξίας και προέλευσης και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις αιρετικά, πλην όμως δεν θεωρούνται όλα τα διασωθέντα απόκρυφα ως αιρετικά.

Συνέχεια ανάγνωσης