Διαφωνεί με τη «θρησκευτική ουδετερότητα» της Ελλάδας η Εκκλησία της Κρήτης Πηγή: Διαφωνεί με τη «θρησκευτική ουδετερότητα» της Ελλάδας η Εκκλησία της Κρήτης

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος (αριστερά) με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο (κέντρο) / Φωτογραφία: Eurokinissi
Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος (αριστερά) με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο (κέντρο)

Διαφωνεί κάθετα με τη «θρησκευτική ουδετερότητα» της Ελλάδος η Εκκλησία της Κρήτης, όπως αναφέρεται στο ανακοινωθέν που εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος Κρήτης μετά από τη μαραθώνια συνεδρίαση του Σαββάτου.

Οι Ιεράρχες του νησιού συνήλθαν σήμερα σε συνεδρίαση και συζήτησαν την προτεινόμενη αναθεώρηση άρθρων του Ελληνικού Συντάγματος, την μισθοδοσία του ιερού κλήρου και την εκκλησιαστική περιουσία.

«Σέ κάθε περίπτωση, ἡ Ἐκκλησία Κρήτης διαφωνεῖ μέ τήν προτεινόμενη προσθήκη τῆς φράσης «Η Ελληνική Πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη», στό 3ο ἄρθρο τοῦ Συντάγματος», αναφέρει συγκεκριμένα το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου.

Παράλληλα, οι Ιεράρχες της Κρήτης θεωρούν «απαράδεκτη την αναθεώρηση του άρθρου 21 το οποίο αναφέρεται και προστατεύει τον ιερό θεσμό της οικογένειας» ενώ την ίδια ώρα  αναφέρει πως «η προτεινόμενη αναθεώρηση του άρθρου 3, δεν κατονομάζει ρητά τη δικαιοδοσιακή ταυτότητα της Εκκλησίας της Κρήτης, ότι είναι δηλαδή Ημιαυτόνομη Εκκλησία υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο, καθώς και ότι διοικείται με το δικό Της Καταστατικό Χάρτη».

Ως προς την Εκκλησιαστική περιουσία οι Ιεράρχες της Κρήτης αναφέρουν πως οι φημολογίες για αμύθητη περιουσία «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» ενώ η Εκκλησία της Κρήτης έδωσε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της τόσο σε αναξιοπαθούντες όσο και στην Πολιτεία «για να καλύπτει την μισθοδοσία του Ιερού Κλήρου».

Τέλος για την μισθοδοσία το Ιερού Κλήρου η Ιερά Σύνοδος δηλώνει «απερίφραστα ότι η υπάρχουσα νομοθετημένη μισθοδοσία του Ιερού Κλήρου, που επί σειρά δεκαετών έχει δοκιμασθεί, δεν χρήζει οποιασδήποτε αλλαγής».

Το ανακοινωθέν

Δείτε αναλυτικά το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου:

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε στίς 10 Νοεμβρίου 2018, στό Ἡράκλειο, σέ ἔκτακτη Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ θέματα πού εἶναι στήν ἐπικαιρότητα τίς ἡμέρες αὐτές, καί συγκεκριμένα: α. τήν προτεινόμενη ἀναθεώρηση ἄρθρων τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, β. τή μισθοδοσία τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί γ. τήν ἐκκλησιαστική περιουσία.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος συζήτησε τά μείζονος σημασίας θέματα αὐτά καί μελέτησε τίς διάφορες ἐκκλησιαστικές, κοινωνικές, νομικές καί ἄλλες προεκτάσεις καί παραμέτρους, μέ συναίσθηση τῆς σπουδαιότητας τῶν θέσεων καί Ἀποφάσεών Της ἔναντι τοῦ Ἔθνους καί τῆς Ἱστορίας.

Γιά τό θέμα τῆς προτεινόμενης ἀναθεώρησης ἄρθρων τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος ἀπό τήν Κυβέρνηση ἡ Ἱερά Σύνοδος ὁμόφωνα ἀποφάσισε καί δηλώνει τά ἑξῆς:

Θεωρεῖ ἀπαράδεκτη τήν ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 21, τό ὁποῖο ἀναφέρεται καί προστατεύει τόν ἱερό θεσμό τῆς οἰκογένειας, πού σύμφωνα μέ τό ἰσχύον Σύνταγμα ἀποτελεῖ «θεμέλιο της συντήρησης και της προαγωγής του Έθνους» καί τελεῖ ὑπό τήν προστασία τοῦ Κράτους  καί δηλώνει ρητῶς τήν ἀντίρρησή Της στήν ἀπάλειψη τῆς διατύπωσης αὐτῆς ἀπό τό Σύνταγμα. Ἀρχιερεῖς καθώς καί κληρικοί τῆς Μεγαλονήσου δέχονται συνεχῶς αἰτήματα καί διαμαρτυρίες τοῦ λαοῦ γιά τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει σήμερα ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τό πρῶτο κύτταρο τῆς κοινωνίας μας καί μάλιστα σέ μέρες πού ἡ Πατρίδα μας ἔχει ἔντονο δημογραφικό πρόβλημα. Ἡ οἰκογένεια χρειάζεται σαφῆ Συνταγματική προστασία καί ὄχι ἀποδόμηση.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος, κατ᾽ ἀρχήν, διαφωνεῖ ρητά μέ τήν ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, καθώς οὐδεμία Ἐθνική, κοινωνική ἤ νομική ἀνάγκη ἐπιβάλλει τοῦτο. Αὐτή τή θέση, ἐξέφρασε καί ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, στό ἀπό 1ης Αὐγούστου 2017 Σεπτό Πατριαρχικό Του γράμμα, πρός τόν Ἐξοχώτατο Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος.

Σέ κάθε περίπτωση, ἡ Ἐκκλησία Κρήτης διαφωνεῖ μέ τήν προτεινόμενη προσθήκη τῆς φράσης: «Η Ελληνική Πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη», στό 3ο ἄρθρο τοῦ Συντάγματος. Δηλώνει τόν σεβασμό Της σέ κάθε θρήσκευμα, τό ὁποῖο προστατεύεται καί σήμερα ἐπαρκῶς ἀπό τό Σύνταγμα (ἄρθρο 13, παρ.2) καί τή νομοθεσία τοῦ Κράτους. Οἱ νομικές προεκτάσεις τῆς προτεινόμενης εἰσαγωγῆς τῆς φράσης ὅτι «Η Ελληνική Πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη»  δέν εἶναι σαφεῖς. Κάθε πειραματισμός καί ἀκροβασία στό θέμα αὐτό θά ἐπιφέρει στό μέλλον ἀρνητικές συνέπειες εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας. Τί σημαῖνει ἄραγε, γιά τόν λαό καί τήν Ἐκκλησία, ὁ ἐν λόγῳ ὅρος περί θρησκευτικῆς οὐδετερότητας τῆς Ἑλλάδας; Πῶς ἑρμηνεύεται ἀπό πλευρᾶς τῆς Πολιτείας;

Ἐπίσης, ἡ προτεινόμενη ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 3, δέν κατονομάζει ρητά τή δικαιοδοσιακή ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, δηλαδή ὅτι εἶναι Ἡμιαυτόνομη Ἐκκλησία ὑπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, καθώς καί ὅτι διοικεῖται μέ δικό Της Καταστατικό Χάρτη.

Γιά τό θέμα τῆς ἀξιοποίησης τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας, ἡ Ἱερά Σύνοδος ὁμόφωνα ἀποφάσισε καί δηλώνει τά ἑξῆς:

Ὅσα ἀκούγονται καί φημολογοῦνται γιά ἀμύθητη δῆθεν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας, δέν ἀνταποκρίνονται στήν πραγματικότητα. Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης διαχρονικά ἔδωσε τό μεγαλύτερο μέρος τῆς περιουσίας Της ὑπέρ ἀναξιοπαθούντων ἀνθρώπων, ὑπέρ τοῦ Ταμείου Ἐφέδρων Πολεμιστῶν, γιά ὑποτροφίες ἄπορων φοιτητῶν καί ἐνίσχυσε τίς προνοιακές δομές τῆς Ἐκκλησίας, γιά τή στήριξη καί τή βοήθεια ἐμπερίστατων συνανθρώπων μας σέ ὅλη τήν Κρήτη. Ἐπίσης, μεγάλο μέρος τῆς περιουσίας Της δόθηκε στήν Πολιτεία γιά νά καλύπτει τή μισθοδοσία τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου. Ἡ σημερινή ὑπάρχουσα  ἐκκλησιαστική περιουσία  στήν Μεγαλόνησο, στό μεγαλύτερό της μέρος εἶναι ἄνευ ἀξίας καί εἶναι ἀδύνατο αὐτή νά καλύψει τή μισθοδοσία τῶν κληρικῶν τῆς Κρήτης. Συνεπῶς, γιά ποιό «κοινό ταμεῖο» συζητοῦμε, τό ὁποῖο θά εἶναι ἱκανό νά καλύψει τίς μισθολογικές ἀνάγκες τῶν κληρικῶν μας;

Γιά τό θέμα τῆς μισθοδοσίας τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου ἡ Ἱερά Σύνοδος ὁμόφωνα ἀποφάσισε καί δηλώνει:

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης τιμᾶ τούς κληρικούς Της καί ἀναγνωρίζει ὅτι ἐργάζονται φιλότιμα στή διακονία τους. Ὁ ρόλος τοῦ Κρητικοῦ Ἱερέα εἶναι ὄχι μόνο Ἐκκλησιαστικός, ἀλλά Ἐθνικός καί κοινωνικός. Ἰδιαίτερα στά χρόνια αὐτά τῆς παρατεινόμενης κρίσης, ὁ κληρικός τῆς Κρήτης εἶναι ἐκεῖνος πού ἀνέλαβε πολύπτυχους ρόλους καί πρωτοβουλίες γιά τήν ἀντιμετώπιση καθημερινῶν προβλημάτων καί δυσκολιῶν τοῦ λαοῦ μας, διαφυλάττοντας τήν κοινωνική συνοχή. Στό πλαίσιο αὐτό ἡ Ἱερά Σύνοδος δηλώνει ἀπερίφραστα ὅτι ἡ ὑπάρχουσα νομοθετημένη μισθοδοσία τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, πού ἐπί σειρά δεκαετιῶν ἔχει δοκιμασθεῖ, δέν χρήζει ὁποιασδήποτε ἀλλαγῆς. Ὅσα δημοσιεύθηκαν γιά τήν ἀλλαγή τοῦ καθεστῶτος στή μισθοδοσία τῆς κληρικῶν, δέν διασφαλίζουν τά ἐργασιακά δικαιώματα καί ἀφήνουν κενά καί ἀσάφειες σέ πολλά ἐπίπεδα. Μέ τόν τρόπο αὐτό, τό μέλλον τῶν ἑκατοντάδων κληρικῶν τῆς Κρήτης, ὡς καί τῶν οἰκογενειῶν τους, κάποιες ἀπό τίς ὁποῖες εἶναι πολύτεκνες, εἶναι μετέωρο καί ἀμφισβητούμενο. Ἡ Ἱερά Σύνοδος θά διασφαλίσει μέ κάθε νόμιμο τρόπο τήν ἀξιοπρέπεια τῶν κληρικῶν καί τῶν οἰκογενειῶν τους, πού ὑπηρετοῦν τήν Ἐκκλησία Κρήτης καί δέν θά ἐπιτρέψει τή βίαιη δυσμενῆ μεταβολή τοῦ ἐργασιακοῦ καθεστῶτος τους, μέ ἀναίτιες καταστρατηγήσεις κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους.

Ἄν σήμερα πολλοί σιωποῦν γιά τήν ἐπιχειρούμενη καταπάτηση τῶν ἐργασιακῶν δικαιωμάτων τῶν κληρικῶν, νά γνωρίζουν ὅτι αὔριο εἶναι ἐνδεχόμενο νά βρεθοῦν καί αὐτοί στήν ἴδια θέση.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης δηλώνει ὅτι οὐδεμία ἐπίσημη ἤ ἀνεπίσημη ἐνημέρωση εἶχε γιά ὅσα ἀνακοινώθηκαν σχετικά μέ τά παραπάνω καί ἐκφράζει τή δυσαρέσκεια καί τήν ἔντονη διαμαρτυρία Της πρός τήν Ἑλληνική Πολιτεία.

Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, μαζί μέ ἐκπροσώπους τῶν Ἱερῶν Συνδέσμων τῶν Κληρικῶν τῆς Κρήτης, πού ἐκφράζουν τούς ἐννιακόσιους καί πλέον κληρικούς τῆς Κρήτης, θά μεταβοῦν ἄμεσα στούς Ἀρχηγούς τῶν Κομμάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, γιά νά καταθέσουν Ὑπόμνημα καί νά ὑποστηρίξουν ἐπίσημα τίς παραπάνω θέσεις τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ἐπίσης, θά κληθοῦν οἱ Βουλευτές καθώς καί ἄλλοι Φορεῖς τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, γιά νά ἐνημερωθοῦν γιά τίς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης γιά ὅλα τά παραπάνω θέματα, τά ὁποῖα ἅπτονται τῆς Ἱστορίας καί τῶν Παραδόσεων τοῦ Κρητικοῦ λαοῦ.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Πηγή: cretapost

 

 

Μπορείτε να προσβάλλετε τον Χριστό και την Παναγία, αλλά όχι τον Μωάμεθ

 

Το μίσος των Ευρωπαίων για κάθε τι χριστιανικό φτάνει σε τέτοιο σημείο ώστε να αλλοιώνει και την κρίση των δικαστών

Δύο πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) έρχονται να προκαλέσουν το κοινό χριστιανικό αίσθημα αφού επιτρέπουν να προσβάλλεται ο Χριστιανισμός αλλά όχι ο Μουσουλμανισμός.

Στις 25 Οκτωβρίου, το ΕΣΔΑ εξέδωσε απόφαση υπέρ της Αυστρίας και εναντίον μιας αιτούσας, της Frau S., (κυρία Σ) η οποία είχε διωχθεί επειδή είχε πει το 2008 ότι ο προφήτης Μωάμεθ «ήταν παιδεραστής» επειδή είχε παντρευτεί ένα κορίτσι έξι ετών.

Η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ότι η ποινική δίωξη που ακολούθησε εναντίον της παραβίασε το δικαίωμά της στην ελευθερία του λόγου, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Δικαστήριο αποφάσισε εναντίον της και υπέρ της Αυστρίας, η οποία την είχε καταδικάσει για υποκίνηση θρησκευτικού μίσους.

Στις 17 Ιουλίου, το ίδιο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αντίθετα, έκρινε υπέρ των Ρωσίδων αιτουσών από τη γνωστή σήμερα «μπάντα» «Pussy Riot» και εναντίον του ρωσικού κράτους, το οποίο τις καταδίκασε επειδή ενθάρρυναν θρησκευτικό μίσος διοργανώνοντας μια παράσταση μια «πανκ προσευχή» στον καθεδρικό Ναό του Σωτήρος Χριστού της Μόσχας το 2012.

Η υπόθεση αυτή εξετάστηκε βάσει τριών διαφορετικών άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αλλά εξεδόθησαν δύο αποφάσεις υπό το ίδιο άρθρο 10 στις οποίες οι δικαστές αργότερα δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να προστατεύσουν την κυρία Σ. Στην υπόθεση Pussy Riot, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι το δικαίωμα των κοριτσιών στην ελευθερία έκφρασης βάσει του άρθρου 10 παραβιάστηκε όπως αναφέρει η εξαίρετη ιστοσελίδα Κόκκινος Ουρανός

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με το δικαστήριο του Στρασβούργου, επιτρέπεται να προσβάλλετε τη χριστιανική θρησκεία, αλλά όχι τη μουσουλμανική θρησκεία.

Όπως τόνισε ο Gregor Puppinck του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δικαίου και Δικαιοσύνης στο Στρασβούργο, είναι σαφές ότι το δικαστήριο έκρινε υπέρ της Αυστρίας και κατά της Frau S., υπό το φόβο των μουσουλμάνων.

Σε πολλές παραγράφους της απόφασης, υπερασπίζεται η καταδίκη της γυναίκας από την Αυστρία στο όνομα του στόχου της προστασίας της «θρησκευτικής ειρήνης». Αυτό δεν μπορεί να σημαίνει τίποτα άλλο εκτός από ότι η ειρήνη θα μπορούσε να απειληθεί από τους μουσουλμάνους εάν οι Αυστριακοί προσβάλλουν τον προφήτη τους. Με άλλα λόγια, το δικαστήριο αποτυγχάνει στον πρωταρχικό του ρόλο, ο οποίος σίγουρα είναι να προστατεύσει το δικαίωμα του λόγου ενάντια στις απειλές βίας εναντίον του.

Τα διπλά πρότυπα είναι ακόμα πιο προκλητικά φανερά, από το γεγονός ότι η Frau S. αναφερόταν σε γεγονότα. Τα αυστριακά δικαστήρια αποφάσισαν ότι το γεγονός ότι ο Μωάμεθ είχε παντρευτεί ένα μικρό κορίτσι και ολοκλήρωσε το γάμο όταν αυτό ήταν εννιά, δεν δικαιολογούσε να τον ονομάσει παιδόφιλο. Αντιθέτως, δεν υπάρχουν επίδικα πραγματικά περιστατικά στην υπόθεση Pussy Riot, των οποίων η δράση στον καθεδρικό ναό ήταν καθαρά σχεδιασμένη ώστε να σοκάρει.

Η επικύρωση της καταδίκης της Frau S. είναι επίσης αντίθετη με μια άλλη απόφαση του ΕΣΔΑ, στην προκειμένη περίπτωση όσον αφορά τη Λιθουανία. Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ μιας εταιρείας ειδών ένδυσης που είχε χρησιμοποιήσει ασεβείς εικόνες του Ιησού Χριστού και της Παναγίας για να προωθήσει τις πωλήσεις της. Και αυτή απέφυγε την καταδίκη στο όνομα της ελευθερίας του λόγου σύμφωνα με το άρθρο 10. Έτσι, το ΕΣΔΑ είναι διατεθειμένο να προστατεύει την βλασφημία ή την προσβλητική ελευθερία λόγου, ακόμη και αν ο στόχος είναι καθαρά εμπορικός και όχι πολιτικός – αλλά μόνο αν το αδίκημα είναι εναντίον των χριστιανών και όχι κατά των μουσουλμάνων.

Αυτές οι μεγάλες ασυνέπειες δείχνουν τα δομικά ελαττώματα του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι μια σειρά γενικευμένων δηλώσεων σχετικά με τα δικαιώματα που πρέπει να απολαμβάνουν οι άνθρωποι. Επειδή είναι αναγκαστικά γενικές δηλώσεις, αυτά τα «δικαιώματα» γίνονται νόμος μόνο μετά από απόφαση ενός δικαστή σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Επειδή ο δικαστής έχει μόνο αυτές τις γενικές δηλώσεις για να συνεχίσει, και όχι μια συγκεκριμένη νομοθετική πράξη, μπορεί να κρίνει περισσότερο ή λιγότερο την υπόθεση σύμφωνα με την προσωπική του γνώμη. Είναι στην ίδια τη φύση αυτών των δικαστηρίων των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» ότι δίνουν υπερβολικά υπερβολική εξουσία στους δικαστές.

Στα κανονικά νομικά συστήματα, ο νόμος αποτελείται από λεπτομερή εθνική νομοθεσία και συγκεκριμένες αποφάσεις (νομολογία). Ο ρόλος του δικαστή είναι να εφαρμόζει το νόμο όπως είναι: δεν έχει περιθώρια προσωπικών ελιγμών. Αντίθετα, στα δικαστήρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως και στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι οι δικαστές που κάνουν το νόμο. Πρόκειται για μια πολύ άσχημη κατάσταση διότι μετατρέπει τα δικαστήρια σε πολιτικά μέσα και τους δικαστές σε πολιτικούς, όπως βλέπουμε κάθε φορά που υπάρχει νέος διορισμός στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η κατάσταση στο Στρασβούργο είναι χειρότερη από ό, τι στις ΗΠΑ, διότι η μεγάλη πλειοψηφία των δικαστών του ΕΣΔΑ δεν υπήρξαν ποτέ πριν δικαστές. Μπορεί να έχουν πτυχίο νομικής, αλλά συνήθως δεν έχουν καθίσει ποτέ στην έδρα πριν πάνε στο Στρασβούργο. Πολύ συχνά, ήταν δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνουν αυτή την δουλειά χωρίς την πολύ συγκεκριμένη εκπαίδευση και εμπειρία που όλοι οι δικαστές θα πρέπει να έχουν. Αντ’ αυτού, συχνά προσεγγίζουν τη δουλειά τους με μια πολιτική ατζέντα: αυτό ήταν, για παράδειγμα, περίπτωση μιας Βελγίδας δικαστού που έγινε αντιπρόεδρος του δικαστηρίου και η οποία ανέλαβε το διορισμό της με τη δέουσα αποφασιστικότητα να εφαρμόσει «προοδευτικές» πολιτικές.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει τόσο εύκολα καταπατηθεί από «προοδευτικούς» πολιτικούς, οι οποίοι έχουν προωθήσει μια σειρά πολιτικών ζητημάτων τα οποία θα πρέπει να αποφασίζονται από τα εθνικά κοινοβούλια μετά από δημόσιο διάλογο και σε συμφωνία με την κοινή γνώμη. Πολλές πρακτικές που είτε δεν υπήρχαν είτε ήταν παράνομες κατά την κατάρτιση της Σύμβασης το 1950, έχουν πλέον επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά των εθνικών νομοθεσιών – η άμβλωση, η τεχνητή γονιμοποίηση, διάγνωση πριν από την εμφύτευση (απόφαση που δίδει το δικαίωμα στην ευγονική, δηλώνοντας το δικαίωμα των αιτούντων να φέρουν ένα παιδί στον κόσμο που δεν επηρεάζεται από την ασθένεια που μεταφέρουν), το δικαίωμα άσκησης βίαιου σαδομαζοχισμού, το δικαίωμα των τρανσεξουαλικών να παντρευτούν, το δικαίωμα σε παρένθετη μητρότητα, το δικαίωμα αυτοκτονίας (σύμφωνα με το άρθρο 8 σχετικά με τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) και της αντίρρησης συνείδησης στη στρατιωτική θητεία.

Στην τελευταία αυτή απόφαση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR) έκρινε ότι οι δικαστές έχουν ειδικά το δικαίωμα να αλλάξουν το νόμο λέγοντας ότι «πρέπει να έχει μια δυναμική και εξελικτική προσέγγιση».

Τρία πράγματα είναι σαφή από αυτόν τον κατάλογο. Πρώτον, αυτά τα είδη δικαιωμάτων δεν είναι σαφώς τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία οι συγγραφείς της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης του 1950 σκέφτηκαν ότι χρειάζονται προστασία κατά των δικτατορικών κρατών. Είναι μάλλον μοντέρνες επιλογές lifestyle.

Δεύτερον, το γεγονός ότι αυτές οι κοινωνικές αλλαγές έχουν προωθηθεί από το ΕΣΔΑ σημαίνει ότι ζούμε κάτω από μια κυβέρνηση δικαστών – μη εκλεγμένων δικαστών που κάνουν τους νόμους σε θέση εκλεγμένων νομοθετικών σωμάτων.

Τρίτον, εάν το ΕΣΔΑ συνεχίσει στην ίδια πορεία που υιοθέτησε για δεκαετίες, τότε η Ευρώπη θα έχει ουσιαστικά νόμο που θα απαγορεύει τη βλασφημία εναντίον του Ισλάμ, αλλά όχι κατά του Χριστιανισμού. Έτσι, το Δικαστήριο θα έχει προδώσει αποφασιστικά το αίτημά του να ενεργεί στο όνομα των καθολικών αξιών. Υπό αυτές τις συνθήκες, θα πρέπει να κλείσει.

Πηγή: pronews.gr

 

 

Οι εξελίξεις είναι πλέον ραγδαίες.

Οριστικό «σχίσμα» – Κόβει κάθε δεσμό με το Πατριαρχείο η ρωσική εκκλησία

 – Διακόπτει την κοινωνία

Τι σημαίνει για την Ελλάδα η ακοινωνησία μεταξύ Κωνσταντινούπολης – Μόσχας

 

6ο συνέδριο θρησκευτικών ηγετών των παγκοσμίων και παραδοσιακών θρησκειών. ΝΑ ΠΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΙΤΑΙ Η ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ.

——————————————————————————————————————————
11/10/2018 – Ενημέρωση από το κρατικό site του Καζακστάν «kazinform» για τη λήξη των εργασιών του 6ου συνέδριου θρησκευτικών ηγετών των παγκοσμίων και παραδοσιακών θρησκειών
——————————————————————————————————————————-
kazakstanSynedrio 02
——————————————————————————————————————————-
Μια διεθνής χορωδία που αποτελείται από χορωδιακούς τραγουδιστές από την Αυστραλία, το Αζερμπαϊτζάν, την Ουγγαρία, τη Γεωργία, την Ινδονησία, την Κιργιζία, τη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής, την Τουρκία, την Κίνα, τη Λευκορωσία, τη Βουλγαρία, και την Ιαπωνία έδωσε μια παράσταση πριν από την έναρξη του Συνεδρίου στην αίθουσα του Παλατιού της Ειρήνης και της Συμφιλίωσης.
——————————————————————————————————————————-
Μετά τη ολομέλεια, οι συμμετέχοντες του Κογκρέσου έλαβαν μέρος σε διάφορες επί μέρους συνόδους με θέματα 1) «Μανιφέστο. Ο κόσμος του 21ου αιώνα «ως έννοια της παγκόσμιας ασφάλειας», 2) «Θρησκείες στην αλλαγή της γεωπολιτικής: νέες ευκαιρίες για την εδραίωση της ανθρωπότητας», 2) «Θρησκεία και παγκοσμιοποίηση: προκλήσεις και απαντήσεις», και 3) «Θρησκευτικοί ηγέτες και πολιτικές φιγούρες στην αντιμετώπιση του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας. «
——————————————————————————————————————————-
Φέτος η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους από περισσότερες από 82 χώρες, αντιπροσωπείες από 46 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων γνωστών πολιτικών, θρησκευτικών ηγετών του Ισλάμ, του Χριστιανισμού, του Ιουδαϊσμού, του Ινδουισμού, του Ταοϊσμού, του Ζωροαστρισμού καθώς και των εκπροσώπων διεθνών, θρησκευτικών και δημόσιων οργανισμών , όπως η Συμμαχία των Πολιτισμών των Ηνωμένων Εθνών, ο ΟΑΣΕ, η UNESCO, η Ένωση Αραβικών Κρατών κλπ.
——————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————————-
11/10/2018 – Το συνέδριο των ηγετών των παγκοσμίων και παραδοσιακών θρησκειών είναι διαθρησκειακό φόρουμ το οποίο έχει ως σκοπό και δραστηριότητες την εναρμόνιση των θρησκειών για την διαμόρφωση της νέας παγκόσμιας θρησκείας, σε συνεργασία με τον οργανισμό ηνωμένων εθνών
——————————————————————————————————————————-
Περισσότερες από 80 αντιπροσωπείες θα παρακολουθήσουν το 6o συνέδριο των θρησκευτικών ηγετών – δήλωσε ο υπουργός εξωτερικών του Καζακστάν
——————————————————————————————————————————-
kazakstan 01
——————————————————————————————————————————-
Αστανά, 9-10-2018, Interfax – Περισσότερες από 80 αντιπροσωπείες θα λάβουν μέρος στο 6ο Συνέδριο των Ηγετών τν Παγκόσμιων και Παραδοσιακών Θρησκειών στην Αστανά από τις 10 έως τις 11 Οκτωβρίου – στην Αποκρυφιστική Πυραμίδα που ονομάζεται «Ανάκτορο της Ειρήνης και της Συμφιλίωσης», στο μεσαίο επίπεδο… ( ΠΛΗΡΕΣ PDF » )
——————————————————————————————————————————-
ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΝΣΗ
——————————————————————————————————————————-
kazakstan 02 kazakstan 03
——————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————————-
11/10/2018 – Βίντεο από τις εργασίες του συνεδρίου των θρησκευτικών ηγετών των παγκοσμίων και παραδοσιακών θρησκειών
——————————————————————————————————————————-
kazakstanSynedrio
——————————————————————————————————————————-
Στο βίντεο αυτό διακρίνεται στα αριστερά του προέδρου του Καζακστάν Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ ο ορθόδοξος πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος
————————————————————————————————-
 

Η Ευρώπη υποκλίθηκε στον πάτερ Αντώνιο που παρέλαβε το βραβείο του καλύτερου Ευρωπαίου Πολίτη…

Συνοδευόμενος από 10 παιδιά της «Κιβωτού του Κόσμου» παρέλαβε το βραβείο του καλύτερου Ευρωπαίου Πολίτη, ο ιερέας ο π. Αντώνιος Παπανικολάου.

Πρόκειται για έναν θεσμό που θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2008. Με το βραβείο αυτό επιβραβεύονται δραστηριότητες ή δράσεις πολιτών, ομάδων, σωματείων ή οργανώσεων που έχουν επιδείξει εξαιρετική προσήλωση στην προαγωγή μιας καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και στενότερης ολοκλήρωσης μεταξύ των πολιτών των κρατών-μελών.
Το σημαντικό και κρίσιμο το έργο της «Κιβωτού», που ιδρύθηκε το 1998 στην Αθήνα από τον 26χρονο τότε ιερέα, Αντώνιο Παπανικολάου, προσφέρει εδώ και 20 ολόκληρα χρόνια υποστήριξη σε μικρά απροστάτευτα παιδιά, Ελλήνων και μεταναστών, από μονογονεϊκές οικογένειες ή χωρίς γονείς, που βιώνουν ακραίες συνθήκες φτώχειας και εγκατάλειψης.
Επιθυμώντας να αναδείξει πανευρωπαϊκά μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες εθελοντισμού των ημερών μας, ο Δημήτρης Παπαδημούλης πρότεινε στην Επιτροπή Βραβείων του Ευρωπαίου Πολίτη για το 2018 -πρόταση η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή- να δοθεί και τρίτο βραβείο στην Ελλάδα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, έναντι των δύο που της αναλογούν με βάση τον ισχύοντα κανονισμό.
O πατέρας Αντώνιος μίλησε για την μεγάλη αυτή τιμητική διάκριση:
«Τι να σας πω; Για έναν ορθόδοξο ιερέα τα βραβεία ξέρετε δεν χρειάζονται με την έννοια ότι πιστεύω και νιώθω, ότι αυτό που κάνουμε είναι χρέος μας, υποχρέωση για το ποίμνιο μας για τα παιδιά και τις ψυχούλες τις τραυματισμένες. Οπότε όλα αυτά βοηθούν στην πιστοποίηση και στο να γίνει το έργο μας ακόμα πιο γνωστό και να πάρουμε βοήθεια. Δεν μπορούσα να φανταστώ ούτε καν την εξέλιξη που θα είχε αυτό το εγχείρημα της «Κιβωτού» ούτε είχα σκεφτεί ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο με τόσα παιδιά. Όπως συνηθίζω να λέω είναι ένα θαύμα. Η «Κιβωτός» αποτελεί ένα σχέδιο που προϋπήρχε και εγώ απλά είπα «ναι» και ακολούθησα την μια ανάγκη μετά την άλλη. Σήμερα στις Βρυξέλλες έχουμε 10 παιδιά μαζι μας. Ξέρετε όταν μου το ανακοίνωσαν τους είπα ότι αυτό είναι κάτι πολύ σπουδαίο που θα πρέπει να το βιώσουν και κάποια από τα μεγάλα παιδιά μας. Συγκεκριμένα είναι παιδιά λυκείου και ο λόγος που ήθελα να είναι μαζί μου αυτή τη στιγμή είναι για να μπορέσουν να ανοίξουν τα μάτια τους. Να δουν νέους ορίζοντες. Σήμερα θα βάλω τα ίδια παιδιά να παραλάβουν το βραβείο και το μήνυμα που θέλω να δώσω και στα ίδια είναι να βάζουν στόχους και να τους καταφέρνουν. Επειδή πρόκειται για παιδιά που βίωσαν άσχημα πράγματα στην αρχή της ζωής τους αυτά τα παιδιά τώρα θα πρέπει να καταφέρουν να «ζωγραφίσουν» τη δική τους ζωή. Ο Θεός έδωσε στον καθένα τα χρώματα και το πινέλο για να κάνει τη δική του… ζωγραφιά στο χέρι του είναι να θα την μαυρίσει ή όχι».
Με αφορμή τη βράβευση της «Κιβωτού» με το «Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη», ο πατέρας Αντώνιος συνοδευόμενος από 10 παιδιά της Κιβωτού, επισκέπτονται για ένα τριήμερο τις Βρυξέλλες μετά από πρόσκληση του Δημ. Παπαδημούλη, με τον οποίον θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση και συζήτηση, αναφορικά με τρόπους ενθάρρυνσης, στήριξης και προβολής του σημαντικού κοινωνικού έργου της «Κιβωτού».

 

 

Ρωσικές «βόμβες»:

 «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο μετατρέπεται σε “Ορθόδοξο Βατικανό”»

– Ιδού ο λόγος που Φανάρι-ΗΠΑ «καίγονται» για την ουκρανική αυτοκεφαλία

Τον κίνδυνο η Κωνσταντινούπολη να γίνει ένα «Ορθόδοξο Βατικανό” παρεμβαίνοντας σε εκκλησιαστικές υποθέσεις στην Ουκρανία υπό μία προϋπόθεση θέτει σε ανάλυσή του ο γνωστός στα ρωσικά και ουκρανικά μίντια Kirill Alexandrov.

Ποια είναι αυτή η προϋπόθεση λοιπόν; Μα εάν όλες οι άλλες Τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες συμφωνήσουν με τη νομιμότητα
των πράξεων της Κωνσταντινούπολης ή με λαϊκούς όρους -όπως αναφέρει χαρακτηριστικά- αν καταπιούν τα κόλπα του Φαναρίου στην Ουκρανία.
Εάν αυτό δεν συμβεί, η Κωνσταντινούπολη θα χάσει σίγουρα σε αυτό το θρησκευτικό-γεωπολιτικό παιχνίδι και θα χάσει ακόμα και τη θέση στον ορθόδοξο κόσμο που καταλαμβάνει τώρα.
Το χειρότερο σενάριο για τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο είναι να συγκληθεί Πανορθόδοξη Συνοδος στο οποίο ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα καταδικαστεί για τους «παπικούς” ισχυρισμούς του, για βαριά παρέμβαση στις υποθέσεις μιας διαφορετικής Τοπικής Εκκλησίας και για οικουμενική λατρεία με τους Ρ/Καθολικούς. Μάλιστα σύμφωνα με τον αναλυτή το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης μπορεί υπό αυτές τις συνθήκες απλά να καταργηθεί ως περιττό.
Το δίλημμα είναι το εξής: Η άνοδος της Κωνσταντινούπολης στο επίπεδο του «Ορθόδοξου Βατικανού” με ένα ποίμνιο 300 εκατομμυρίων, ή η πτώση της στο επίπεδο της «Τουρκικής Ορθόδοξης Εκκλησίας”;

Προκειμένου να απαντηθεί αυτή η ερώτηση, είναι λογικό να εφιστούμε την προσοχή στην αντίδραση των Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών στα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην Ουκρανία και στο επίπεδο υποστήριξης αυτών των Εκκλησιών στην κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. Η συντριπτική πλειονότητα των Τοπικών Εκκλησιών κρατάει αποστάσεις από τις κινήσεις Βαρθολομαίου και στηρίζει την κανονικότητα.
Από το σύνολο των δεκαπέντε Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, δώδεκα έχουν ήδη εκφράσει κατηγορηματική υποστήριξη για το UOC και τον Μητροπολίτη Ονούφριο. Μόνο η αμερικανική, η ρουμανική και η αλβανική εκκλησία δεν έχουν δηλώσει διπλωματικά τη θέση τους επί του θέματος μέχρι στιγμής.
Είναι όμως αναμφισβήτητο ότι αυτή τη στιγμή κανένας δεν εξέφρασε την έγκρισή του περί των ενεργειών του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ουκρανία.
Ο αναλυτής σημειώνει τον ξεκάθαρο κίνδυνο για το Φανάρι και συμπληρώνει καυστικά πως “καμία αυτοκέφαλη εκκλησία δεν θέλει έναν πολίτη της Τουρκίας να παρεμβαίνει στις υποθέσεις της, οι δραστηριότητες του οποίου χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ” .

Σύμφωνα με τον αναλυτή υπάρχει ένα ακόμη σημαντικό σημείο που μας οδηγεί στο να καταλάβουμε ότι οι πράξεις της Κωνσταντινούπολης δεν είναι απλώς αντικανονικές αλλά και ότι εκπορεύονται από εξωτερικά-πολιτικά κίνητρα.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τα τελευταία χρόνια έχει σαφώς ισχυριστεί ότι είναι ο μοναδικός και αναμφισβήτητος επικεφαλής όλης της Ορθοδοξίας. Επομένως, είναι λογικό να αναλύουμε σε ποιες ιστορικές στιγμές σχηματίστηκε η ιδέα του «Ορθοδόξου Παπισμού» στα μυαλά των Προκαθημένων της Κωνσταντινούπολης (ή των ξένων προστατών τους) και υπό ποιες ιστορικές συνθήκες εκδηλώθηκε.
Μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, δεν είχαμε ακούσει τίποτα σχετικά με το πρωτείο ή την αποκλειστικότητα του Φαναρίου και καμία αξίωση για τα κανονικά εδάφη άλλων Εκκλησιών, ιδιαίτερα των Ρώσων.
Η πρώτη τέτοια δήλωση χρονολογείται το 1924, όταν ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Γρηγόριος Β΄ εισπήδησε στην κανονική επικράτεια της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και έδωσε στον Τομό της Αυτοκεφαλίας στην Πολωνική Ορθόδοξη Εκκλησία, λέει ο αναλυτής. Ο πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφέρθηκε σε αυτό το έγγραφο στην ομιλία του την 1η Ιουλίου 2018:
Κατόπιν ο αναλυτής κάνει μια ιστορική αναδρομή σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως το Φανάρι υποβαθμίστηκε και για αυτό αναζήτησε ρόλο στην ρωσική περιφέρεια από το 1923 και μετά και τονίζει την στάση του την οποία χαρακτηρίζει “ανεξίτηλο σημάδι ντροπής” με την υποστήριξη και αναγνώριση της «Εκκλησίας Ζωής / Ανακαίνισης», μιας ψεύτικης Ορθόδοξης Οργάνωσης που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία των μπολσεβίκων για την καταπολέμηση της Ρωσικής Εκκλησίας.
Σημειώνει μάλιστα πως η πράξη της προσάρτησης της Πολωνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας από το Φανάρι διαπράχθηκε σε μια εποχή κατά την οποία Ρώσος ατριάρχης Τίχων ήταν φυλακή και απειλείτο με εκτέλεση.
“Από τη δεκαετία του 1920, η ιδέα του παπισμού αναπτύσσεται σταδιακά στο Φανάρι και υλοποιείται σε διάφορες πρωτοβουλίες. Ο Οικουμενικός Θρόνος ανακηρύσσεται επικεφαλής ολόκληρης της Ορθόδοξης Διασποράς. Τότε η Κωνσταντινούπολη θα έχει την εξουσία να εκπροσωπεί τον Ορθόδοξο κόσμο σε διάλογο με καθολικούς και άλλους θρησκευτικούς οργανισμούς. Τότε το Φανάρι θα ανακοινώσει το αποκλειστικό του δικαίωμα να συγκαλεί Οικουμενικές Συνόδους και να χορηγεί αυτοκεφαλία και τελικά το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα γίνει ο ανώτατος δικαστής στις διαφορές μεταξύ των Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών ή σε συγκρούσεις μεταξύ επισκόπων με τους ηγέτες των δικών τους Εκκλησιών.
Αλλά όλες αυτές οι ιδέες προωθήθηκαν από το Φανάρι στο πλαίσιο της σημαντικής αποδυνάμωσης, τουλάχιστον, της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και της επιρροής της στον κόσμο.
Σήμερα, όμως, βρισκόμαστε μπροστά σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Φυσικά, η σημερινή σημασία της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και η θέση της στο κράτος δεν είναι ακριβώς η ίδια με αυτήν πριν από την επανάσταση του 1917, αλλά παρ ‘όλα αυτά, μπορεί να ειπωθεί ότι η Ρωσική Εκκλησία αναγεννήθηκε από τις στάχτες και αναγεννήθηκε ως η πλέον πλούσια Τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία στον κόσμο” αναφέρει ο αναλυτής και δίνει συγκεκριμένα στοιχεία για το ποίμνιο, τους κληρικούς, τους ναούς κλπ.
Τώρα, λοιπόν, η κατάσταση είναι ριζικά διαφορετική. Τώρα η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί να οργανώσει την αντίθεσή της στις προσπάθειες της Κωνσταντινούπολης να γίνει «Ορθόδοξο Βατικανό».
Στις 12 Σεπτεμβρίου, ο αρχιερέας Ιγκόρ Γιακίμτσουκ, γραμματέας για τις διορθόδοξες σχέσεις του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, δήλωσε ότι το Πατριαρχείο της Μόσχας διατηρεί τακτικές επαφές με όλες τις Τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες και ότι “καμία εξ αυτών δεν υποστηρίζει το έργο της ουκρανικής αυτοκεφαλίας που εκπόνησε η Κωνσταντινούπολη”.
Οι ανεξάρτητοι θρησκευτικοί εμπειρογνώμονες είναι λιγότερο αισιόδοξοι, αλλά λένε επίσης ότι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και επιφυλάξεις, οι ενέργειες του Φανάρι μπορούν να υποστηριχθούν μόνο από εκείνες τις τοπικές εκκλησίες που είναι ελληνικές στην εθνοτική τους σύνθεση.
Όλα αυτά είναι γνωστά στην Κωνσταντινούπολη, καθώς οι εκπρόσωποί της επισκέφθηκαν σχεδόν όλες τις Τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες και διευκρίνισαν τη στάση τους απέναντι σε μια θεωρητική ουκρανική αυτοκεφαλία.
Σύμφωνα με τον αναλυτή, λοιπόν, ανακύπτει μια περίπλοκη ερώτηση: Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος παίζει σκοπίμως ένα χαμένο θρησκευτικό-πολιτικό παιχνίδι;
Η απάντηση είναι απλή: δεν είναι ακριβώς το παιχνίδι του. Οι εκκινητές και οι επιμελητές αυτού του έργου δεν διστάζουν.
Από όσο φαίνεται, ο επιμελητής του έργου της Ουκρανίας είναι ο Samuel Brownback, ο οποίος σήμερα είναι ο Πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία και πρόσφατα ήταν ο κυβερνήτης του Κάνσας, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, γερουσιαστής, και το 2008, υποψήφιος για Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
Ήταν ο Sam Brownback ο οποίος πραγματοποίησε συνομιλίες τον Απρίλιο για την Ουκρανική Αυτοκεφαλία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και στις 11 Σεπτεμβρίου ήταν στο Κίεβο και μίλησε για το ίδιο θέμα με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας.
Η Προεδρική Διοίκηση δεν απέκρυψε το περιεχόμενο αυτής της συζήτησης: «Ο Πρεσβευτής Μπράουνμπακ διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία στον αγώνα της για την αποκατάσταση της κυριαρχίας της, την εδαφική της ακεραιότητα και του δικαιώματός της να έχει μια ενιαία ουκρανική αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία».
Μόνο ένας απελπιστικά προκατειλημμένος άνθρωπος θα μπορούσε να πιστέψει ότι ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ πήγε στην Ουκρανία απλώς να πει στον Πρόεδρο της Ουκρανίας για το δικαίωμα του καθενός στην εκκλησία του …..
Ο αναλυτής σχολιάζει επίσης πως η άφιξη ενός «μεγάλου αφεντικού από την άλλη πλευρά του ωκεανού», αποδεικνύει κάτι άλλο: Είναι εδώ για να ελέγξει και να παρακολουθήσει την πρόοδο του δικού του έργου.
Οι δηλώσεις του Brownback ότι «οι ΗΠΑ δεν παρεμβαίνουν στην απόφαση για έναν Τόμο για την ουκρανική εκκλησία αλλά θα συμβάλουν» είναι μια δήλωση αξιοπρεπούς μετριοφροσύνης, με τη βοήθεια της οποίας η αμερικανική κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει το ρόλο της στην έργο.
Μόνο ένας αφελής άνθρωπος μπορεί να πιστέψει ότι «οι ΗΠΑ δεν παρεμβαίνουν στην απόφαση για τον Τόμο». Και η φράση πως οι ΗΠΑ «θα συμβάλουν», αποκαλύπτει ήδη τις προθέσεις τους. Αν σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ουκρανίας, ακόμη και το εγγενές κράτος δεν έχει δικαίωμα να δημιουργήσει μια εκκλησία, τότε οι κρατικοί υπάλληλοι μιας ξένης χώρας (ΗΠΑ) έχουν ακόμη λιγότερο δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν. Όμως, ο Brownback σχεδιάζει να «βοηθήσει».
Και εκείνη την εποχή ένας Αμερικανός ανώτερος υπάλληλος πήγε στη Γεωργία και εξήγησε στην Εκκλησία εκεί ότι δεν χρειάζεται να στηρίξει την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά καλύτερα να υπακούει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ήταν ο βοηθός υπουργός Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων Ααρών Ουέτ Μίτσελ, που ενώ επισκέφθηκε την Τιφλίδα, δήλωσε: «Σήμερα οι προσπάθειές μας απευθύνονται κυρίως στις πόλεις της Γεωργίας. Αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στη χώρα που δεν χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Ορθόδοξη Εκκλησία για αυτούς είναι έμμεσος ηγέτης της επιρροής της Ρωσίας. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να εξηγήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους: η Δύση δεν αδιαφορεί για τις παραδόσεις και τις πεποιθήσεις της γεωργιανής κοινωνίας. Μακροπρόθεσμα, είναι απαραίτητο να κερδίσουμε τη Ρωσία. Έχουμε πολλά να κάνουμε, αλλά είναι σαφές ότι ο λαός της Γεωργίας επέλεξε το δυτικό μέλλον και χρειάζονται βοήθεια».
Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκαλύπτουν ανοιχτά το γεγονός ότι το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης βρίσκεται υπό την αιγίδα της αμερικανικής κυβέρνησης.
Τον Απρίλιο του 2018, ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ουκρανία, και τώρα ο πρεσβευτής στην Ελλάδα, ο Geoffrey Pyatt επισκέφθηκε το Άγιον Όρος και χωρίς καμία απόκρυψη έγραψε στο Twitter ότι:
«Είχε την τιμή να συναντήσει τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιερόθεο στο Βατοπαίδι. Είχαμε μια σημαντική συζήτηση για την Ορθοδοξία παγκοσμίως και την υποστήριξη των ΗΠΑ για το Οικουμενικό Πατριαρχείο».
Ενώ είναι αβλαβή με την πρώτη ματιά, αυτά τα λόγια υποστήριξης στην πραγματικότητα μιλούν για την πραγματική ηγεσία του Φανάριου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν εξετάσετε την πολιτική της Κωνσταντινούπολης τις τελευταίες δεκαετίες, μπορείτε να δείτε ότι ανταποκρίνεται πλήρως στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Το όφελος και ο αποφασιστικός παράγοντας για το Φανάρι σε αυτή την αλληλεπίδραση βασίζεται στο γεγονός ότι, υπό την πίεση των τουρκικών αρχών και χωρίς την υποστήριξη της αμερικανικής διοίκησης, το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης θα πάψει να υπάρχει.
Αλλά όλα έχουν την τιμή τους, λέει ο αναλυτής. “Το Αμερικανικό Κράτος δεν είναι Αγία Ρωσία, που για αιώνες μπορεί να στείλει τεράστια ποσά στην Κωνσταντινούπολη, να χτίσει εκκλησίες και να χύσει αίμα για τους αδελφούς Χριστιανούς” σχολιάζει και συμπληρώνει πως η Αμερική είναι ένα πολύ ρεαλιστικό κράτος που μετράει τα χρήματά της και τα οφέλη που αποκομίζει για να τα ξοδέψει: «Τίποτα προσωπικό είναι απλώς επιχείρηση».
Δεν είναι μυστικό για κανέναν ότι το Φανάρι έχει μακρά και πολύ στενή σχέση με τη διοίκηση των ΗΠΑ, λέει. Τόσο κοντά στο 1949, ο Αμερικανός Πρόεδρος Harry Truman συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στο να γίνει ο Αθηναγόρας (Σπύρου) Οικουμενικός Πατριάρχης και να τον αφήσει να χρησιμοποιήσει το προεδρικό αεροπλάνο για την πτήση του από την Αμερική στην Κωνσταντινούπολη.
Η ελληνική κοινότητα στις ΗΠΑ έχει τεράστια επίδραση στην Κωνσταντινούπολη και η Αμερικανική Αρχιεπισκοπή είναι το πολυπληθέστερο και πλουσιότερο τμήμα του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Αυτή η δομή είναι η κύρια πηγή χρηματοδότησης του Φαναρίου και έχει επίσης σημαντική επιρροή στις αποφάσεις που έλαβαν οι Ιεράρχες της Κωνσταντινούπολης.
Η ίδια η ελληνική κοινότητα είναι στενά ενταγμένη στους υψηλότερους οικονομικούς και πολιτικούς κύκλους των Ηνωμένων Πολιτειών. Και φυσικά οι Ορθόδοξοι Έλληνες δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά να ενεργούν αντίθετα με την πολιτική που ακολουθεί η αμερικανική διοίκηση στο σύνολό της.
Ένας τέτοιος σημαντικός πολιτικός στην ελληνική κοινότητα είναι ο Michael Huffington, εξέχων μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων από την Καλιφόρνια το 1993-95 και ιδρυτής του σημαντικού μέσου ενημέρωσης: The Huffington Post, που το 2012, ονομάστηκε το πιο δημοφιλές πολιτικό site στις ΗΠΑ.
Ο Μάικλ Χαφινγκτον ήταν πρώτα μέλος της Πρεσβυτεριανής Εκκλησίας και στη συνέχεια μετακόμισε στην Ευαγγελική και το 1996, μετά από ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη και έχοντας συνομιλίες με τους Φαναριώτες, έγινε Ορθόδοξος. Αυτό όμως δεν τον εμπόδιζε να δηλώσει ανοιχτά την ομοφυλοφιλία του δύο χρόνια αργότερα και μάλιστα να κυκλοφορήσει το 2007 μια ταινία που προωθεί την «αγάπη» του ίδιου φύλου με ένα πολύ φρικτό τίτλο: «Είμαστε όλοι οι άγγελοι».
Επιπλέον, η ΕλληνΟρθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής και ο Μ. Χαφινγκτον υποστηρίζουν διάφορα έργα για την προώθηση των κοινοτήτων ΛΟΑΤ και των οικουμενικών σχεδίων, λέει ο αναλυτής. Προκειμένου να προσεγγίσει τους Ορθοδόξους και τους Καθολικούς, δημιούργησε στο πανεπιστήμιο Loyola Marymount , ένα οικουμενικό ίδρυμα με το όνομά του, το Οικουμενικό Ινστιτούτο του Huffington, και δήλωσε ότι το όνειρό του είναι να δει τους Καθολικούς και την Ορθόδοξη κοινότητα μαζί. Δεδομένου ότι είναι ήδη 71 ετών, ελπίζει ότι αυτό θα συμβεί σύντομα.
Και αυτός ο άνθρωπος τον Ιούνιο του 2018 ανοιχτά κάλεσε την παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου, του Προκαθημένου της Αμερικανικής Αρχιεπισκοπής.
Συνεπώς, οι ΗΠΑ φαίνεται να έχουν πολλούς μοχλούς πίεσης στον Οικουμενικό Πατριάρχη στον ίδιο ο οποίος ισχυρίζεται επιθετικά ότι είναι η αδιαμφισβήτητη κεφαλή ολόκληρου του Ορθόδοξου κόσμου.
Τον Οκτώβριο του 1998, υπήρχε Πανορθόδοξη Σύνοδος στη Σόφια, όπου συμμετείχαν οι επικεφαλής και εκπρόσωποι σχεδόν όλων των τοπικών εκκλησιών. Η Σύνοδος ξεκίνησε την επούλωση ενός σχίσματος της Βουλγαρικής Εκκλησίας, κατά την οποία οι σχισματικοί ήρθαν στους ιεράρχες των Τοπικών Εκκλησιών με επιστολή πρόσδεσης. Δηλαδή, οι σχισματικοί επέστρεψαν στην Εκκλησία σύμφωνα με τους κανόνες, μέσω της μετάνοιας . Και αναφέροντας αυτό ο αναλυτής κάνει παραλληλισμό με την μετάνοια που δεν είδαμε από τους Ουκρανούς σχισματικούς.
“Στις 14 Σεπτεμβρίου 2018, η Σύνοδος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας αποφάσισε να απευθύνει έκκληση στις τοπικές εκκλησίες να διεξαγάγουν πανορθόδοξη κρίση σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι ο πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο ίδιος , ο οποίος πριν από είκοσι χρόνια ενεργά (και με επιτυχία) θεράπευσε ένα σχίσμα, τώρα στην κατάσταση της Ουκρανίας, παίρνει μια εντελώς αντίθετη θέση – όχι να θεραπεύει ένα σχίσμα, αλλά να το νομιμοποιήσει. Μπορεί ένας ιεράρχης της παγκόσμιας Ορθοδοξίας να αλλάξει τη θέση του τόσο ριζικά πάνω στα πιο βασικά και σημαντικά ζητήματα της ζωής της Εκκλησίας;
Και αν όχι, τότε τι κινεί τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης να ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο;Προφανώς, κανείς δεν θα μας δώσει άμεση απάντηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, στο εγγύς μέλλον, τόσο η Ουκρανία όσο και ολόκληρος ο ορθόδοξος κόσμος θα βρίσκονται σε μεγάλες αναταραχές” καταλήγει.

 

 

Συνεργάζεται ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μέ τήν Λέσχη Bilderberg ;

Ἐνῷ κατηγορεῖται ἡ ὁμόδοξη Ρωσσία γιά … «πολιτικοποίηση τῆς Ἐκκλησίας» !

τοῦ Μοναχοῦ Σεραφείμ (Ζήση)

Ἑπίκειται, λοιπόν, καθ΄ ὅλες τίς ἐνδείξεις, ἡ εἰδεχθής καί καταστροφική, ὅπως ἔχουμε προείπει[1],ἀπόδοση αὐτοκεφαλίας στούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, χάριν τῆς παρούσης δυτικόφιλης καί ἀντιρωσσικῆς Οὐκρανικῆς Κυβερνήσεως. Ἡ πράξη αὐτή, μεταξύ καί ἄλλων, ξεσκεπάζει τό ὄνειδος καί αἶσχος τῆς ἐπ΄ ἐσχάτων ὑποδουλώσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου στίς ἐπιταγές τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῶν Η.Π.Α. καί τοῦ ΝΑΤΟ, εἰς βάρος τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καί ὁμονοίας.

Εἶναι ἐνδεικτικό καί τό ἑξῆς: τήν στιγμή πού ἡ γείτων Τουρκία ἔχει φθάσει στό ναδίρ τῶν σχέσεών της μέ τήν ὑπερατλαντική ὑπερδύναμη, καί στό ζενίθ καλῶν σχέσεων μέ τήν παραδοσιακῶς ἐχθρά της Ὀρθόδοξη ὑπερδύναμη τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, ὁ Οἰκ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἐπιλέγει σαφῶς τήν ρωσσοφοβική πολιτική τῶν Η.Π.Α. καί στό θρησκευτικό πεδίο, στήν τέλεια ἀποκοπή (καί ἐκκλησιαστική, δηλαδή) τῆς Οὐκρανίας ἀπό τήν Ρωσσία· ἀποδεικνύει, ἔτσι, ἐν τοῖς πράγμασιν, ὅτι πλέον τό Πατριαρχεῖο τῆς Ρωμηοσύνης δέν ὑφίσταται πιέσεις ἀπό τήν Τουρκία – κατά τόν γνωστό μῦθο[2], ἀλλ’ ἀκολουθεῖ τίς παγκοσμιοποιητικές «συμμάχους μας» Η.Π.Α. μέ ὅ,τι αὐτές ἐκπροσωποῦν πολιτισμικῶς κατά τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως.

Στό κείμενό μας αὐτό, ὅσο δυνατόν πιό συνοπτικῶς (λόγῳ τοῦ διατιθεμένου χώρου), θά παρουσιάσουμε σέ εὐρύτερο κοινό δύο ντοκουμέντα: (α) μία εἴδηση συναντήσεως δύο Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν (ΚΠόλεως καί Ἱεροσολύμων) μέ δύο ἐπιφανεῖς Ἑβραιοαμερικανούς πολιτικούς πρό ἕνδεκα ἐτῶν, τό 2007 καί (β) ἕνα ἔγγραφο τῆς «Ἐκκλησίας τῆς Σαηεντολογίας» (“ChurchofScientology”). Καί τά δύο ντοκουμέντα ἔχουν δημοσιευθεῖ παλαιότερα, ἀλλά δέν ἔτυχαν ποτέ διακρίσεως καί ἀναλύσεως, ὡς πρός τά συσσημαινόμενά τους.

Στό πρῶτο ἔγγραφο, ἀποδεικνύεται ὅτι κατά τό πολύ κρίσιμο γιά τό Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων ἔτος τοῦ 2007 ὁ κ. Βαρθολομαῖος ρύθμισε συνάντηση – στό περιθώριο ἐργασιῶν τῆς Λέσχης Μπίλντερμπεργκ – τοῦ ἰδίου καί τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ΄ μέ τούς ἐπιφανεῖς Ἑβραιοαμερικανούς λομπίστες, πολιτικούς καί διπλωμάτες Χένρυ Κίσσιντζερ (1923 – ) καί Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ (1941-2010). Οἱ συστάσεις περιττεύουν … Ὁ πρῶτος, Ὑπ. Ἐξ. τῶν ΗΠΑ, περίφημος γιά τόν ἀνθελληνισμό του καί τόν φιλοτουρκικό ρόλο του κατά τήν εἰσβολή στήν Κύπρο τό θέρος τοῦ 1974 [3]. Ὁ δεύτερος, βοηθός Ὑπ. Ἐξ., γνωστότατος γιά τήν ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων Σέρβων στάση του στούς πρό 20 καί πλέον ἐτῶν Γιουγκοσλαβικούς Πολέμους, ἀπό τήν Κροατία καί τήν ἀδικοχαμένη σερβική Κράινα μέχρι τήν Βοσνία καί τό καταληφθέν ἀπό τούς Ἀλβανούς καί «πιλοτικῶς» αὐτονομημένο Κοσσυφοπέδιο [4]. Ἀμφότεροι, τακτικά μέλη τῆς Λέσχης Μπίλντερμπεργκ [5], σκοπός τῆς ὁποίας εἶναι ἡ σύσφιγξη τῶν δεσμῶν ΗΠΑ – Εὐρώπης. Κατά τήν συνεδρίαση τῆς πανίσχυρης αὐτῆς Λέσχης τό 2007 στήν Κωνσταντινούπολη, «συνέπεσε» συνάντησή τους μέ τούς δύο Πατριάρχες, ἐν μέσῳ ἑνός φλέγοντος ἐκκλησιαστικοῦ θέματος τῆς Ἱεροσολυμιτικῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ συνάντηση δύο Πατριαρχῶν καί δύο Ἀμερικανῶν στελεχῶν τοῦ Ὑπ. Ἐξ. ἐνῷ τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων «φλέγεται»

Ἡ ἐπίμαχη εἴδηση ἐμφανίστηκε τόσο στήν ἐπίσημη Ἱστοσελίδα τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου, ὅσο καί στό περιοδικό «Ὀρθοδοξία» τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου, καί διαλαμβάνει τά ἑξῆς: «Κατόπιν ἀδελφικῆς προσκλήσεως τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, ἀφίχθη εἰς τὴν Πόλιν τὴν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 30ῆς Μαΐου ἐ.ἔ., ἡ Α.Θ. Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄, συνοδευόμενος ὑπό τῶν … [κ.λπ. …] προκειμένου ὅπως συσκεφθῇ μετ΄ Αὐτοῦ ἐπί τῶν ἐπ’ ἐσχάτων ἀναφυέντων ἐν τῷ Πατριαρχείῳ Ἱεροσολύμων ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων […] Τὸ ἑσπέρας οἱ δύο Πατριάρχαι παρεκάθησαν εἰς δεῖπνον παρατεθὲν ὑπὸ τοῦ Ἐντιμ. κ. MuhtarKent, Ἐπιχειρηματίου, ἐν τῷ ἐν Βοσπόρῳ οἴκῳ αὐτοῦ, τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἐξοχ. κ.κ. HenryKissinger, RichardHolbrouk(sic) καί ἄλλων προσωπικοτήτων ἐκ Τουρκίας καί ἐξ ἄλλων χωρῶν»[6].

Ἡ προϊστορία τῆς συναντήσεως αὐτῆς εἶναι ἡ ἑξῆς: μετά τήν μαρτυρική, ἀλλ’ ἀναγκαία γιά τήν Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότητα, ἀλλαξοπατριαρχία τοῦ 2005, ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄ ἔλαβε τήν ἀναγνώρισή του ὡς Πατριάρχου ἀπό τό Χασιμιτικό Βασίλειο τῆς Ἰορδανίας καί τήν Παλαιστινιακή Αὐτονομία τό 2005 (19 καί 18 Σεπτεμβρίου ἀντιστοίχως) · ἐκκρεμοῦσε ὅμως ἡ ἀναγνώρισή του ἀπό τό Κράτος τοῦ Ἰσραήλ, ὅπου φαίνεται πώς ἀσκοῦσαν μεγάλη ἐπιρροή στήν Κυβέρνηση τοῦ Ehud Olmert ἰσχυροί κύκλοι, οἱ ὁποῖοι ἐπωφελοῦντο ἀπό τίς περιουσιακές μεταβιβάσεις ἐπί τῆς προηγουμένης Πατριαρχίας. Ἐξαίφνης, στίς 12 Μαΐου 2007 ἤρθη (ἀνεκλήθη) ἡ ἀναγνώριση καί ἐκ μέρους τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἰορδανίας, καί ἀπειλήθηκε τό Πατριαρχεῖο ἀπό μία νέα ἀποσταθεροποίηση. Ὑπό τίς συνθῆκες αὐτές κανονίστηκε ἡ ὡς ἄνω ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων στό Φανάρι· τελικῶς, τό ὅλο θέμα ἐπελύθη σταδιακῶς (διά πολλῶν ἀγώνων) ἐντός τοῦ ἔτους, καί στίς 24 Δεκεμβρίου τοῦ 2007 ὁ κ.κ. Θεόφιλος Γ΄ ἔλαβε τήν ἀναγνώριση καί τοῦ Ἰσραηλινοῦ Κράτους (ἡ Ἰορδανία εἶχε ἐπανέλθει στήν ἀναγνώριση στίς 12 Ἰουνίου).

Ὅπως προκύπτει ἀπό περαιτέρω ἔρευνα, ἡ «σύμπτωση» στήν Βασιλεύουσα τῶν δύο Ἑβραιοαμερικανῶν διπλωματῶν καί πολιτικῶν (Κίσσιντζερ καί Χόλμπρουκ) καί τῶν δύο Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν, ὀφείλεται στό ὅτι ἀκριβῶς τίς ἡμέρες ἐκεῖνες (31 Μαΐου – 3 Ἰουνίου 2007) συνεδρίαζε στήν ΚΠολη ἡ Λέσχη Μπίλντερμπεργκ (BilderbergClub) [7], στόχος τῶν μελῶν τῆς ὁποίας εἶναι, κατά τόν Ἀμερικανό δημοσιογράφο καί διπλωμάτη Γουίλλιαμ Σάννον (1927-1988), «νά ὁδηγήσουν τόν κόσμο στήν ἐποχή τοῦ μετα-εθνισμοῦ: ὅταν δέν θά ὑπάρχουν χῶρες, ἀλλά περιοχές τῆς γῆς πού θά διέπονται ἀπό παγκόσμιες ἀξίες. Μιλᾶμε, δηλαδή, γιά μιά παγκόσμια οἰκονομία, μιά Παγκόσμια Κυβέρνηση (πού θά ἐπιλέγεται καί δέν θά ψηφίζεται) καί μιά παγκόσμια θρησκεία. Γιά νά ἐξασφαλίσουν τήν ἐπίτευξη αὐτῶν τῶν στόχων, τά μέλη ἑστιάζουν σέ “αὐστηρότερη τεχνοκρατική προσέγγιση καί μικρότερη ἐνημέρωση καί συμμετοχή τοῦ κοινοῦ”»[8]. Καί οἱ δύο πολιτικοί, Kissinger καί Holbrooke, εἶναι στυλοβάτες τῆς Λέσχης αὐτῆς, ἡ ὁποία, κατά τούς London Times (τό 1977) εἶναι «μιά κλίκα τῶν πλουσιότερων καί πολιτικά ἰσχυρότερων ἀνδρῶν στό Δυτικό Κόσμο, οἱ ὁποῖοι συναντιοῦνται κρυφά καί σχεδιάζουν γεγονότα πού ἀργότερα ἁπλῶς τυχαίνει νά συμβαίνουν»[9]. Βάσει ἰσχυρῶν ἐνδείξεων, ἔγκυροι δημοσιογράφοι θεωροῦν τήν Bilderberg ὡς μία διακριτικῶς συντονιστική τῶν Τεκτόνων «ὑπερ-Στοά» γιά θέματα γεωπολιτικά καί οἰκονομικά [10].

Προκύπτει σαφῶς, ὅτι πρωτοβουλία γιά τήν συνάντηση αὐτή δέν εἶχε ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, ἀφοῦ ἄλλωστε τόσο ἡ πρόσκληση, ὅσο καί ἡ ἡμερομηνία καί τό πρόγραμμα φιλοξενίας στήν ΚΠολη ρυθμίστηκαν ἀπό τόν φιλοξενοῦντα κ. Βαρθολομαῖο καί ὄχι τόν ἐπισκέπτη κ.κ. Θεόφιλο Γ΄. Καί εἶναι ἐνδεικτικό, ὅτι στά μέλη τῆς Bilderberg (ὅπως εἶναι ὁ φίλος τοῦ κ. Βαρθολομαίου καί οἰκοδεσπότης τοῦ παραπάνω δείπνου, Τοῦρκος διευθυντής τῆς Coca-Cola, κ. Μουχτάρ Κέντ [11], στόν ὁποῖον εἶχε δωρίσει ὁ κ. Βαρθολομαῖος καί τό «ἱερό Κοράνι») τό ἀκριβές μέρος τῆς συγκλήσεως τῆς Λέσχης εἶναι γνωστό μόνο μία ἑβδομάδα νωρίτερα, γιά λόγους ἀσφαλείας [12]· δηλαδή ἐν προκειμένῳ περίπου δέκα μέρες μετά τήν ἐμφάνιση τοῦ προβλήματος στό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων.

Ὑπάρχει, βεβαίως, γιά τούς στρουθοκαμηλίζοντες, καί ἡ ἐκδοχή τῆς συμπτώσεως … («τυχαίως βρέθηκαν ὅλοι μαζί στήν Πόλη» … )

Τί προκύπτει, λοιπόν, ἀπό τό παραπάνω γεγονός ;

(α) Ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων προσκλήθηκε λόγῳ ἐκκλησιαστικοῦ προβλήματος ἀπό τό «ὁρατό σημεῖο ἑνότητος τῆς Ὀρθοδοξίας», τόν Οἰκ. Πατριάρχη, ὁ ὁποῖος τόν … συνέστησε (;) / παρέπεμψε (;) στούς δύο ἐχθρούς τῶν Ὀρθοδόξων, Ἑβραιοαμερικανούς λομπίστες τῆς παγκοσμιοποιητικῆς Bilderberg (!) Μέ τέτοιους θεράποντες, ὅπως ὁ κ. Βαρθολομαῖος, ὤ φίλη Ὀρθοδοξία, τί νά τούς κάνεις τούς ἐχθρούς;

Σημειωτέον, ὅτι ἡ μόνη οὐσιώδης δράση τῶν δύο Πατριαρχῶν ὑπῆρξε ἡ ὡς ἄνω, ἀφοῦ ἡ λοιπή μία (1) μέρα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ κ.κ. Θεοφίλου Γ΄ (Πέμπτη, 31 Μαΐου) ἀφιερώθηκε σέ ἐκκλησιαστικές ἐπισκέψεις καί συνεστιάσεις στήν Προποντίδα, τό Βαλουκλῆ, τό Ἁγιοταφιτικό Μετόχι καί τά Θεραπειά !

(β) Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο προέβαλε μέν «σεμνῶς καί διακριτικῶς» τήν εἴδηση στά δικά του μέσα, δέν ἔκανε ὅμως τόν κόπο νά διευκρινίσει, τίνος φόρουμ ἡ σύγκληση (δηλ. τῆς Bilderberg Club) βοήθησε στήν συνάντηση αὐτή Πατριαρχῶν καί πολιτικῶν… «Καί ἡ πίτα», λοιπόν, τῆς ἑβραιοαμερικανικῆς φιλίας τους «σωστή, καί ὁ σκύλος» τῶν «συνωμοσιολόγων» ἐπαρκῶς «δεμένος».

(γ) Ἡ συνέλευση τῆς Bilderberg τοῦ 2007 εἶχε μεταξύ τῶν θεμάτων της τόσο τό ζήτημα τῆς ἐπικίνδυνης (γιά τήν Δύση) ἀνορθώσεως τῆς Ρωσσίας καί τῆς ἀντιμετωπίσεώς της ἀπό τούς Νατοϊκούς, ὅσο καί τήν γεωπολιτική τῆς Μ. Ἀνατολῆς [13]. Ποιά σημασία, λοιπόν, μποροῦσε νά ἔχει γιά τήν Λέσχη Μπίλντερμπεργκ σέ αὐτό τό πλαίσιο ἡ εὐστάθεια τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων;

Φοβούμεθα, ὅτι ἡ σημασία αὐτή ἀναδεικνύεται ἀπό σύγχρονο τότε ἐμπιστευτικό ἔγγραφο (21ης Μαΐου 2007) τοῦ Πρέσβεως τῶν ΗΠΑ στήν ἈΘήνα Τσάρλς Ρίς (διαρρεῦσαν ἀπό τά πολύπαθα Wikileaks), ὅπου ἀποκαλύπτεται ὅτι ὁ γ.γ. τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπ. Ἐξ. Χαράλαμπος Ροκανᾶς (ἐπί τῆς Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ντόρας Μπακογιάννη), ζήτησε τήν παρέμβαση τῶν ΗΠΑ στό ἐκκλησιαστικό αὐτό ζήτημα, ἐπισημαίνοντας μεταξύ ἄλλων καί τούς κινδύνους τῆς ρωσσικῆς ἀναμείξεως στήν περιοχή τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων· τό ἔγγραφο τῆς Πρεσβείας καταλήγει: «Ὁ Ροκανᾶς εἶπε ὅτι οἱ ΗΠΑ ἐπιπλέον εἶχαν συμφέρον νά ἀναχαιτίσουν τήν ἀνερχόμενη παλίρροια τῆς ἡγεμονίας τῆς Ρωσσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί νά κρατήσουν ἔξω ἀπό τήν κατάσταση τούς ἀκραίους τῆς Χαμάς» [14].

(δ) Εἰρήσθω, ὅτι ἡ κατά τήν στιγμή ἐκείνη Ὑπ. Ἐξ. τῆς Ἑλλάδος κα. Ντόρα Μπακογιάννη καί ὁ Πρωθυπουργός Κ. Καραμανλῆς (συμμετασχών σέ ἐργασίες τῆς Λέσχης παλαιότερα), προσκλήθηκαν ἀπό τήν Bilderberg στήν μεθεπομένη συνάντηση τῆς Λέσχης, τό 2009 στόν Ἀστέρα Βουλιαγμένης [15] (ὅμως ὁ κ. Καραμανλῆς δέν παρέστη).

(ε) Ἄς σημειωθεῖ, τέλος, ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος προφανῶς διατηρεῖ κάποιες σχέσεις μέ τήν Bilderbeg, ἀφοῦ συμμετέχει σταθερῶς στό ἐτήσιο φόρουμ «WorldPolicyConference» («Συνέδριο Παγκοσμίου Πολιτικῆς»), ὅπου ἐκφώνησε καί εἰσήγηση στίς 10 Δεκεμβρίου 2011 (στό Μονακό). Τό φόρουμ ὀργανώνει ὁ κ. Thierry de Montbrial, μέλος ἐπί μακρόν (1976-2012) τῆς διοικητικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Bilderberg. Τό θέμα τῆς εἰσηγήσεως τοῦ κ. Βαρθολομαίου τό 2011 ἦταν «Ἡ Εὐρώπη ὡς Ἐργαστήριο γιά Παγκόσμια Διακυβέρνηση» [16].

Τί μπορεῖ, ἆραγε, νά σημαίνουν ὅλα αὐτά ὡς πρός ἐνδεχόμενες ἀμερικανικές (δυτικές) πιέσεις καί ὀρθόδοξες δεσμεύσεις γιά τήν στάση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἔναντι τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσσίας; Μήπως, τό ὅτι ἐκκλησιαστικοί ταγοί, ὅπως ὁ κ. Βαρθολομαῖος, «συμμαχοῦν ἀκόμη καί μέ τόν διάβολο» τῶν βορειοατλαντικῶν παραγόντων, προφάσει τῆς προστασίας ἀπό μία ἐν εἴδει «μπαμπούλα», ὑπερβολικῶς μεγεθυμένη, «ρωσσική ἀπειλή»; Γι’ αὐτό, λοιπόν, τέτοιοι ἀνάξιοι ταγοί σιωποῦν γιά τήν διαφήμιση τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί τόν λοιπό ὀχετό τῆς δυτικῆς «πολιτικῆς ὀρθότητος» στίς ὀρθόδοξες χῶρες; Προφανῶς, ναί !

(ἔγραφα στίς 4 Αὐγούστου 2018, 23η ἐπέτειο τῆς εἰσβολῆς καί ἐθνοκαθάρσεως τῶν Σέρβων ἀπό τίς Κροατικές Δυνάμεις [OperationStorm], ἐλέῳ Γερμανίας καί Ρ. Χόλμπρουκ, μέσα στήν καταλυθεῖσα Σερβική Δημοκρατία τῆς Κράινα, τήν Република Српска Крајина)

(συνεχίζεται)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ

[1] ΜΟΝ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, «Ὁ Μασόνος Πατριάρχης Ἀθηναγόρας Α΄, ἡ πολιτική τῶν ΗΠΑ καί ἡ σημερινή Οὐκρανία» (29 Ἀπρ 2018) https://www.katanixis.gr/2018/04/blog-post_825.html
[2] Δρ. Ν. ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ, «Τό Φανάρι, ἡ προπαγάνδα τῶν Οἰκουμενιστῶν καί τό ἀστεῖο ἄλλοθι τῆς “τουρκικῆς ὁμηρείας”» (22 Ἀπρ 2018)https://www.katanixis.gr/2018/04/blog-post_902.html
[3] Πρβλ.«Ἀπόρρητα ἔγγραφα γιά τήν τουρκική εἰσβολή: ὁ Κίσιγκερ βοήθησε καθοριστικά τούς Τούρκους» (20 Ἰολ 2018)https://www.pentapostagma.gr/2018/07/απόρρητα-έγγραφα-για-την-τουρκική-εισ.html καί ΑΝ. ΔΑΡΒΕΡΗΣ, Λέσχη Μπίλντερμπεργκ – Ελληνική Συμμετοχή, εκδ. Στερέωμα –Μπίμπης, Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 106.
[4] Πρβλ. ἐνδεικτικῶς τήν βιβλιοπαρουσίαση σχετικοῦ βιβλίου τοῦ Χόλμπρουκ ἀπό τόν R. BERNSTEIN, «“To End a War”: Take Force, Add Envoys and “Fudge”, Then Stir» (May 20, 1998) (ἀπό τό ἀρχεῖο τῶν The New York Times, https://archive.nytimes.com/): «But in Richard Holbrooke’s first-person account of the U.S. negotiation that ended the conflict in Bosnia, it becomes clear that Holbrooke himself, in direct contradiction to Washington’s official statements, was telling Tudjman to press militarily ahead, even urging him to seize specific Serbian-held towns». Ἐπίσης, ΑΝ. ΔΑΡΒΕΡΗΣ, ἔνθ’ ἀνωτ., σσ. 155-159.
[5] D. ESTULIN, Η Αληθινή Ιστορία της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ, εκδ. Broken Hill Publishers LTD & Π.Χ. Πασχαλίδης, Λευκωσία 2012, σσ. 37.436 (κ.ἀ.). ΑΝ. ΔΑΡΒΕΡΗΣ, ἔνθ’ ἀνωτ., σ. 104.158ἑ.
[6] «Ἰδιωτική ἐπίσκεψις τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τὴν Πόλιν», Ὀρθοδοξία, περίοδ. Β΄, ἔτος ιδ΄, τεῦχος β΄ (Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2007) 440.441, ὅπως ἐπίσης καί «Ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἱεροσολύμων εἰς Φανάριον (30/05/2007)», http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=792&tla=gr
[7] D. ESTULIN, ἔνθ’ ἀνωτ., σ. 14.
[8] Ἐμμέσως, στό D. ESTULIN, αὐτόθι, σ. 87 (W. SHANNON, «Plans to destroy America are exposed!», American Almanac (11 Aug 2002): “The Bilderbergers are searching for the age of post-nationalism: when we won’t have countries , but rather regions of Earth surrounded by Universal values. That is to say, a global economy, one World government (selected rather than elected) and a universal religion. To assure themselves of reaching these objectives, the Bilderbergers focus on a (i greater technical approach and less awareness on behalf of the general public”.
[9] Ἐμμέσως, στό D. ESTULIN, αὐτόθι, σ. 41 (“ … a clique of the richest, economically and politically most powerful and influential men in the Western world, who meet secretly to plan events that later appear just to happen”).
[10] Κ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ, Η Μασονία στην Ελλάδα, εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2012,σ. 499ε. ΑΝ. ΔΑΡΒΕΡΗΣ, ἔνθ’ ἀνωτ., σ. 146ἑ.
[11] NNDB, «Muhtar Kent»,http://www.nndb.com/people/362/000173840/
[12] D. ESTULIN, ἔνθ’ ἀνωτ., σ. 74.
[13] D. ESTULIN, αὐτόθι, σ. 480.482-485.
[14] O7ATHENS1022 (Greece Requests U.S. Intervention in Jerusalem Patriarch Affair), §7,Wikileaks, https://wikileaks.org/plusd/cables/07ATHENS1021_a.html: «Rocanas said the U.S. also had an interest in stemming the rising tide of the Russian Orthodox Church’s hegemony and keeping Hamas radicals out of the situation».
[15] ΑΡ. ΠΕΛΩΝΗ, «“Αστακός” για την Μπίλντερμπεργκ» (ΤαΝέα, 14 Μαΐου 2009), http://www.tanea.gr/2009/05/14/greece/astakos-gia-tin-mpilntermpergk/ Βλ. ἐπίσης καί τήν ἐπίσημη λίστα μελῶν ἐδῶ: «Official List of Participants for the 2009 Bilderberg Meeting» (26th July 2009) https://publicintelligence.net/official-list-of-participants-for-the-2009-bilderberg-meeting/.
[16] Βλ. τήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τοῦ φόρουμ https://www.worldpolicyconference.com/fr/2011-agenda/#1-2 (βλ. στήν καρτέλλα [ἀριστερά] Samedi 10 Décembre). Ἡ εἰσήγηση τοῦ κ. Βαρθολομαίου ἐδῶ:http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=1425&tla=gr&print=yes. Περί τοῦ κ. de Montbrial ὡς μέλους τῆς διοικήσεως (SteeringCommittee) τῆς Bilderberg βλ. ἐδῶ: https://www.ifri.org/en/a-propos/equipe/thierry-de-montbrial.

Συντάκτης: μοναχοῦ Σεραφείμ

Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ_ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

 

 

Αυτός είναι ο Τρικαλινός καθηγητής που «τρέλανε» τον Guardian με το πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής σε μαθητές


«Τα Τρίκαλα καινοτομούν», «τα Τρίκαλα ο πρώτος δήμος με free wifi από το 2004», «τα smart Trikala είναι εδώ»,
«το λεωφορείο χωρίς οδηγό ”παρκάρει” στα Τρίκαλα». Τα τελευταία χρόνια αυτή η θεσσαλική πόλη έχει συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας, και όχι άδικα. Έγινε «έξυπνη πόλη», κάνοντας τη ζωή των πολιτών πιο εύκολη.

Πρόσφατα, ο Guardian αποθέωσε τα Τρίκαλα, με ένα αφιέρωμα για την πόλη, που είναι πλέον παράδειγμα προς μίμηση. Ιδιαίτερη μνεία έκαναν στο ρεπορτάζ και στο πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής που εφαρμόζεται στα σχολεία της πόλης.

«Τα Τρίκαλα είναι η μοναδική ελληνική πόλη που προμηθεύει τους μαθητές των -120- σχολείων με Lego και ρομποτικά κιτ Rasberty Pi, μέσω του e-Trikala, της αμιγώς δημοτικής εταιρίας που ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό να χρηματοδοτεί την τοπική καινοτομία», έγραφε ο Guardian.

Και μίλησε με τον εκπαιδευτικό που έστησε την… ομάδα που κερδίζει, τον καθηγητή Πληροφορικής, Βασίλη Σπάχο από το 7ο Λύκειο Τρικάλων. Είναι ο υπεύθυνος για το εργαστήριο εκπαιδευτικής ρομποτικής και ο άνθρωπος που βοήθησε τα παιδιά να διακριθούν σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η HuffPost Greece μίλησε με τον κ. Σπάχο για τα επιτεύγματα των παιδιών αυτών, τους ορίζοντες που τους ανοίγει η εκπαιδευτική ρομποτική στη μάθηση αλλά και πόσο εύκολο είναι να μπει η εκπαιδευτική ρομποτική σε κάθε σχολείο της χώρας.

 

 

Εκκλησία στον Όσιο Δαυίδ και Άγιο Ιάκωβο (Τσαλίκη) στην Τανζανία

Μέχρι την Τανζανία έφθασε η αγάπη του Καθηγουμένου της Ι.Μ. Οσίου Δαυίδ Αρχιμ. Γαβριήλ… Η αγάπη για το Ιεραποστολικό έργο στην Αφρικανική ήπειρο, είχε σαν αποτέλεσμα την ανέγερση του μεγαλοπρεπούς Ιερού Ναού Οσίου Δαυίδ και Γέροντος Ιακώβου Τσαλίκη… Διαβάστε περισσότερα »

 

ΣΗΜΕΡΑ – Όχι του ΣτΕ στους Άθεους – Δεν θα κατέβουν οι εικόνες

ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΖΕΙΣΟΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Με την απόφαση του δικαστηρίου με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα για «απόσυρση» των εικόνων από την αίθουσα όπου συνεδρίασε η ολομέλεια του ΣτΕ, συζητήθηκαν ενώπιον των δικαστών οι 5 αιτήσεις ακυρώσεις που αφορούν το μάθημα των θρησκευτικών, την υποχρεωτική προσευχή και τον εκκλησιασμό.
Το αίτημα απερρίφθη με ψήφους 30-6.
Στην συζήτηση παρέστη και το Τζέισον Αντιγόνη που είχε  ζητήσει στο παρελθόν από τη δικαιοσύνη να μην αναφέρεται το φύλο του στην ταυτότητα. Μαλιστα μετά τη λήξη της διαδικασίας φωτογραφήθηκε έξω από το ανώτατο δικαστήριο.

Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει η Ένωση Αθέων, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) και 24 γονείς μαθητών, ενώ παρεμβάσεις  υπέρ του μαθήματος των θρησκευτικών και κατά των σχετικών υπουργικών αποφάσεων έχουν καταθέσει η Εκκλησία της Ελλάδας, η Εκκλησία της Κρήτης και ο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Θεολόγων «Καιρός» για την Αναβάθμιση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης».
Οι δύο πλευρές διασταύρωσαν τα ξίφη τους για τον τρόπο και το περιεχόμενο της διδασκαλίας των Θρησκευτικών στο δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο ενώ μεγάλο μέρος της συζήτησης αναλώθηκε στο θέμα της κατοχύρωσης της θρησκευτικής ελευθερίας. Οι προσφεύγοντες επέμειναν ότι το μάθημα των Θρησκευτικών δεν πρέπει να είναι τόσο θρησκειολογικό και πως πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για απαλλαγή των μαθητών από τον Εκκλησιασμό.