ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΟ ΑΠΟΝΕΝΟΗΜΕΝΟ ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;

Γράφει ο  Μιχάλης Ιγνατίου
Μία «ανήσυχη ηρεμία» διακατέχει τους διπλωμάτες στην Ουάσιγκτον και την έδρα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς αδυνατούν να αναλύσουν τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν και να καταλήξουν σε συμπεράσματα για τις προθέσεις του απέναντι στη Συρία, την Ελλάδα και την Κύπρο.
Με τους Κούρδους απλά δεν θα τα βγάλει ποτέ πέρα, διότι οι άνθρωποι αγαπούν τη γη τους, τον τόπο τους….
Αυτό που βιώνουμε είναι απλά ένα «μπούλιγκ» διαρκείας για να επιτύχει χωρίς κόστος τους σκοπούς τους; Διότι, ως γνωστόν, ούτε η Αθήνα, ούτε η Λευκωσία, έχουν την παραμικρή διάθεση να εμπλακούν σε συγκρούσεις, που στο τέλος θα διαλύσουν τις οικονομίες τους.

Συνέχεια ανάγνωσης

 

Συγκλονιστική ομιλία του Μητροπολίτη Δράμας για την Μακεδονία!

dramas

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ κ. ΠΑΥΛΟΥ
ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΟΥ ΤΕΛΕΣΕ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΜΕΛΑ 17.2.2018

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμε,
Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Ἱεράρχαι,
Σεβασμιώτατοι, τίμιον πρεσβυτέριον, εὐλαβέστατοι διάκονοι,
Ἐντιμώτατοι πολιτικαί καί στρατιωτικαί ἀρχαί,
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.

Ἱερή ὑποχρέωση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ τέλεση μνημοσύνων γιά τούς πεσόντες στούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συνεχίζοντας τήν παράδοση αὐτή βρίσκεται σήμερα στή βυζαντινή πόλη τῆς Καστοριᾶς, ὅπου κάθε δρόμος μέ τό γραφικό του ἐκκλησάκι, κομψό καί τοιχογραφημένο, εἶναι τρανή ἀπόδειξη τῆς εὐσέβειας τῶν κατοίκων της καί ἀδιάψευστο τεκμήριο τῆς συνεχοῦς καί ἀκατάλυτης ἑλληνικότητας τοῦ ἀκριτικοῦ αὐτοῦ τμήματος τῆς πατρίδας μας.

Πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καστορίας κ. Σεραφείμ ἐκφράζω τήν εὐχαριστία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τήν ἄρτια διοργάνωση τοῦ μνημοσύνου, τήν ἀβραμιαία φιλοξενία καί τόν δίκαιο ἔπαινό της γιά τήν ἐπί μία εἰκοσαετία τίμια καί εὐσυνείδητη ποιμαντορία του στήν ἱστορική καί ἀκριτική αὐτή ἐπαρχία. Φρυκτωρεῖ πάνω στίς ἀδαμάντινες ἐπάλξεις τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος ἔχοντας τήν τιμή νά εἶναι φύλακας τοῦ τάφου τοῦ Παύλου Μελᾶ καί τῶν ἱερῶν ἐκείνων καθιδρυμάτων τῆς Ἐκκλησίας ὅπου τελεσιουργήθηκαν τά τῆς διασώσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ μυστήρια, ὡς ἄξιος διάδοχος ὄχι μόνον τοῦ θρόνου, ἀλλά καί τοῦ τρόπου τῶν μακαρίων προκατόχων του.

Ὅταν ὁ ἀπό τήν Κερασοῦντα τοῦ Πόντου Μητροπολίτης Κορυτσᾶς Φώτιος στίς 9 Σεπτεμβρίου 1906 μέ τό τίμιο αἷμα του καθαγίασε, ὡς πρῶτο θῦμα, τή χορεία τῶν ἱεραρχῶν ἐκείνων πού ἔπεσαν στή διάρκεια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα (1903-1908) – ἀφοῦ τήν ἐποχή ἐκείνη ἡ Κορυτσά ὑπαγότανε στό βιλαέτι τοῦ Μοναστηρίου, στόν Μακεδονικό δηλαδή χῶρο – συγκινώντας ὁλόκληρο τόν Ἑλληνισμό, ἐλεύθερο καί δοῦλο, δέν ἔμεινε πόλη ἤ χωριό πού νά μήν τέλεσε μνημόσυνο «ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του», σύμφωνα μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, πού ὅριζε στίς 24-9-1906 νά τελεσθοῦν μνημόσυνα «ἱερουργούντων τῶν πανιερωτάτων κατά τόπους ἀρχιεπισκόπων καί ἐπισκόπων» μέ πρώτη τήν ἴδια, ἡ ὁποία ἐπιβλητικό τέλεσε μνημόσυνο στόν Μητροπολιτικό ναό τῶν Ἀθηνῶν, παρουσίᾳ τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν ἀρχῶν γιά τόν Ἐθνομάρτυρα πού εἶχε πεῖ : «Δι’ αὐτό θέλω νά ὑπάγω εἰς τήν Μακεδονίαν, διά νά δράσω ἔστω καί μέ θυσίαν τῆς ζωῆς μου, διότι ἐβαρύνθην πλέον νά γράφω εἰς τά πρακτικά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τά δεινοπαθήματα τῶν ἀδελφῶν μας. Ἄν σκοτωθῶ μίαν φοράν, θά σκοτωθῶ ἐν Μακεδονίᾳ, ἐνῶ ἐδῶ εἰς τά Πατριαρχεῖα ἡ ψυχή μου καθ’ ἑκάστην σχεδόν σφαγιάζεται ὑπό τῶν δεινοπαθημάτων τῶν σφαγῶν τῶν ἐν Μακεδονίᾳ ἀδελφῶν μας». Μακαριώτατε, καί στήν ἕδρα τῆς παλαιᾶς σας Μητροπόλεως, τήν Λιβαδειά, ὁ προκάτοχός σας Ἱερώνυμος καί αὐτός τέλεσε τό μνημόσυνο μέ ὅλο τόν κλῆρο τῆς πόλεως, μέ τή συμμετοχή τῶν ἀρχῶν καί πλῆθος λαοῦ.

Ὁ Μακεδονικός Ἀγώνας ὑπῆρξε ἡ θρυλική ἐποποιία τοῦ νεότερου ἑλληνισμοῦ, μία ἀπό τίς λαμπρότερες σελίδες τῆς ἱστορίας μας, χάρη στήν ὁποία σώθηκε ἡ Μακεδονία ἀπό τίς ἁρπακτικές διαθέσεις τῶν γειτόνων μας καί πάντοτε ὀφείλουμε νά ἀπονέμουμε τόν δίκαιο ἔπαινο καί τήν προσήκουσα τιμή στούς μάρτυρες καί ἥρωες πού θυσίασαν τή ζωή τους γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ ἀγώνα ἐκείνου. Σύμφωνα μέ τόν Θουκυδίδη: «Δίκαιον γάρ αὐτοῖς καί πρέπον δέ ἅμα ἐν τῷ τοιῷδε τήν τιμήν ταύτην τῆς μνήμης δίδοσθαι». Δηλαδή «εἶναι δίκαιο, ἀλλά συγχρόνως καί πρέπον σέ μία τέτοια περίσταση σάν τή σημερινή (κατά τήν ὁποία ἐγκωμιάζουμε τούς νεκρούς μας), νά τούς ἀπονέμεται ἡ τιμή αὐτή τῆς ἀνάμνησης». (Θουκυδίδου Ξυγγραφή, τ.1ος, ἐκδ. Δημητράτου, Ἀθῆναι 1939, σ. 287).

Γι’ αὐτό ἤλθαμε σήμερα στήν Καστοριά, ταπεινοί προσκυνητές τοῦ Ἀποστόλου τῆς Μακεδονικῆς ἐλευθερίας, τοῦ Παύλου Μελᾶ. Ὁ λόφος αὐτός τῆς Καστοριᾶς μέ τό ναό τῶν Ταξιαρχῶν, ὅπου ἀναπαύεται ὁ πρῶτος Ταξίαρχος τῆς Μακεδονικῆς φάλαγγας, εἶναι Πανελλήνιο προσκύνημα. Λυγίζουν τά γόνατα μπροστά στήν ἀπέριττη κρύπτη τῶν ὀστέων τοῦ πρώτου ἀρχοντόπουλου τῆς Ἀθήνας, πού ἄφησε σύζυγο, παιδιά, πλούτη καί ἀξιώματα, καί ἦλθε καί θυσιάστηκε γιά τά ἰδανικά τοῦ Γένους.

Ταπεινός ὁ τάφος πού δέχθηκε τό μαρτυρικό σῶμα τοῦ εὐγενεστέρου τέκνου τῆς νεότερης Ἑλλάδας, στόν ὁποῖο τό κατέθεσαν εὐλαβικά ὁ θρυλικός Δεσπότης τῆς Καστοριᾶς Γερμανός Καραβαγγέλης μέ τόν πρωτοσύγκελλό του Πλάτωνα, πού ἔλαβε καί αὐτός τό στεφάνι τοῦ Ἐθνομάρτυρα στίς 8 Σεπτεμβρίου τοῦ 1921, ἀπαγχονισθείς μαζί μέ τούς προκρίτους τοῦ Πόντου στήν Ἀμάσεια.

Τόν ἔθαψαν ὄρθρου βαθέος, κρυφά, χωρίς τή συνοδεία τῶν παλληκαριῶν του. Ἡ Ἐθνική ὅμως ψυχή ἀπ’ ἄκρου σ’ ἄκρον τῆς Ἑλλάδας καί ὅπου γῆς ὑπῆρχε Ἕλληνας πατριώτης, ἔχυσε τό θερμότερο δάκρυ καί δέν ἔμεινε μέγαρο καί καλύβα πού νά μήν εἶχε ἐθνικό προσκυνητάρι τήν εἰκόνα τοῦ καπετάν Ζέζα μέ τόν Μακεδονικό ντουλαμᾶ. Ἀπό αὐτό τό δάκρυ ἐμπνεύστηκε ὁ Κωστής Παλαμᾶς, καί τό ἔκανε ὕμνο στόν ἀντρειωμένο:

«Σέ κλαίει ὁ λαός. Πάντα
χλωρό νά σείεται τό χορτάρι.
Στόν τόπο, πού σέ πλάγιασε
τό βόλι ὦ παλληκάρι».
Ἀλλά καί ἡ μακεδονική μοῦσα ἔκλαψε τόν λεοντόκαρδο ἀρχηγό :
«Βαρειά βουίζουν τά βουνά καί οἱ κάμποι ἀνταριάζουν,
τό Βίτσι καί ἡ Καστοριά κλαίγουν κι’ ἀναστενάζουν.
Γλυκιά πατρίδα, σκόρπιζε λουλούδια στό παιδί σου,
τήν λεβεντιά του πένθησε καί μεσ’ στά μαῦρα ντύσου».

Καί ἡ προτομή του πίσω ἀπό τό ἱερό μαρτυρεῖ ὅτι ἡ Μακεδονία δέχθηκε στά σπλάχνα της τό σῶμα ἑνός ἁγνότατου ἥρωα καί ἀπό τόν τάφο του προῆλθε ἡ ἀφύπνιση καί ἡ ζωή τοῦ ἑλληνισμοῦ. Τό πρόσωπό του θά καθρεπτίζεται αἰώνια στά νερά τῆς λίμνης ἀγναντεύοντας τά ἀγαπητά λημέρια τῶν Μακεδονομάχων ἀνταρτῶν.

Ὦ πανέμορφη πόλη τῆς Καστοριᾶς, ἄς φουσκώνουν τά στήθη σου ἀπό περηφάνεια. Ὅπως ἡ Τρίπολη ἔχει ἐθνικό κειμήλιο τά λείψανα τοῦ Κολοκοτρώνη, ἡ Ρούμελη τόν τάφο τοῦ Καραϊσκάκη, ἡ Δυτική Ἑλλάδα τήν τέφρα τοῦ Βύρωνα, ἔχεις κι ἐσύ τόν τάφο καί τά λείψανα τοῦ Παύλου Μελᾶ. Κεφάλαιο ἐθνικό, ἀκατάλυτο καί διδασκαλεῖο τῆς ἑλληνικῆς νεότητας.

Ὁ Μελᾶς καί ὅλοι οἱ ἀγωνιστές τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα μᾶς δώρισαν τήν ἐλευθερία. Αὐτοί μᾶς ἔδωσαν τό δικαίωμα νά περπατᾶμε μέ τό κεφάλι ψηλά σ’ ἀνατολή καί δύση.

Αὐτοί ἀνάγκασαν φίλους καί ἐχθρούς ν’ ἀποκαλύπτονται, ὅταν περνοῦν οἱ Ἕλληνες. Ὁρισμένοι προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν ὅτι ἡ λογική ἀπαιτεῖ νά εἴμαστε ἐνδοτικοί στήν ληστρική πνευματική ἔφοδο τῶν ἰσχυρῶν ἐνάντια στήν ἑλληνική κληρονομιά, τήν ταυτότητά μας, τήν ἱστορία. Ὁ λαός μας ἀπέδειξε ὅτι τή λογική αὐτή τήν ἀπεχθάνεται.

Ἔχει τήν λογική τοῦ Λεωνίδα καί τῶν Σπαρτιατῶν του στίς Θερμοπύλες. Τήν λογική τοῦ Παπαφλέσσα καί τῶν παλληκαριῶν του στό Μανιάκι. Τήν λογική τῆς ἐποποιίας τοῦ 1940, τῶν ὀχυρῶν καί τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης.

Ἐπειδή πολλοί κατά τίς μέρες μας προσπαθοῦν νά βροῦν συμμάχους καί ἐπιστηρικτές τῶν ἐπιλογῶν τους, χρησιμοποιοῦν κατά τό δοκοῦν τήν Μητέρα Ἐκκλησία, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, στό ὁποῖο ὀφείλεται ἡ διάσωση τῆς Μακεδονίας μας μέ τήν πολιτική πού ἐφάρμοσε ὁ μεγάλος Πατριάρχης Ἰωακείμ Γ΄ κατά τή δεύτερη Πατριαρχία του (1901-1912).

Πρέπει ἐδῶ νά ποῦμε ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος τό 2004 μέ ἀφορμή τό ἐπετειακό συνέδριο πού πραγματοποίησε ἡ Μητρόπολη Καστοριᾶς γιά τά ἑκατό χρόνια ἀπό τό θάνατο τοῦ Παύλου Μελᾶ, μέ Πατριαρχικό εὐχετικό καί συγχαρητήριο γράμμα πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καστορίας κ. Σεραφείμ ἔγραψε μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς: «Οἱ ἄχρι τότε σύμπνοες ἀδελφοί ἐν Χριστῷ ἤγειραν φονικάς χεῖρας κατά ἀθώων ὁμοπίστων, προξενήσαντες μεγίστην καί πολυχρόνιον ταραχήν εἰς τόν εὐαίσθητον καί εὔφλεκτον χῶρον τῆς πνευματικῆς ἐπιρροῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εὑρεθέντος πρό δυσκολωτάτων καταστάσεων καί ἀναγκασθέντος νά λάβῃ προστατευτικά μέτρα ὑπέρ διασώσεως τοῦ παραμένοντος καί διαρ¬κῶς κινδυνεύοντος πιστοῦ ποιμνίου εἰς τάς ρηθείσας περιοχάς.

Διά τῆς ἀποστολῆς εἰς αὐτάς γενναιοψύχων καί ἱκανοτάτων Ἀρχιερέων, προσεπάθησε νά ἐμψύχωσῃ τά λιποψυχοῦντα τέκνα αὐτοῦ καί νά διαφύλαξῃ ταῦτα ἐκ τοῦ σωματικοῦ θανάτου καί τοῦ ψυχικοῦ κινδύνου τοῦ σχίσματος.

Εἰς τήν προσπάθειαν δέ ταύτην μεγάλως συνέδραμον καί φιλογενεῖς ἄνδρες ἐκ τῆς ἐλευθέρας Πατρίδος, ἐν ἐθελοντικῇ αὐτο¬θυσίᾳ πορευθέντες καί δραστηριοποιηθέντες εἰς τάς κινδυνευούσας περιοχάς, θέντες τήν ζωήν αὐτῶν ἐν διαρκεῖ κινδύνῳ ὑπέρ τῶν ὁμαιμόνων καί ὁμοπίστων ἀδελφῶν.

Μεταξύ τῶν γενναίων τούτων μορφῶν πρωτεύουσαν θέσιν κα¬τέχει ὁ ἡρωϊκός καί εὐγενέστατος ἀξιωματικός Παῦλος Μελᾶς, ἀνήρ πλήρης πίστεως καί ἀγάπης πρός τόν Χριστόν καί τήν Πα¬τρίδα, ὅστις ἀρνησάμενος πᾶσαν κοσμικήν εὐημερίαν καί οἰκογενειακήν θαλπωρήν, ἐθυσιάσθη πρό ἑκατονταετίας ἀγωνιζόμενος ἐν Μακεδονίᾳ ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν, γενόμενος καί παραμείνας οὕτω θρύλος εἰς τάς συνειδήσεις καί τά στόματα τῶν συνελλήνων, μεγάλως ἐντυπωσιασθέντων ἐκ τῆς ἡρωϊκῆς αὐτοῦ θυσίας.

Ὅθεν, ἄριστα ἐπράξετε, Ἱερώτατε καί τιμιώτατε ἀδελφέ, καί ἐν συνεργασίᾳ καί μετά τῶν ἄλλων ἐκεῖσε Ἐντίμων ‘Αρχῶν ἡτοιμάσατε ἑορτίους ἐκδηλώσεις μνήμης τοῦ ἀοιδίμου τούτου τέκνου τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πατρίδος, πρός φρονηματισμόν τῶν συγ¬χρόνων ὁμογενῶν, πρεσβυτέρων καί νεωτέρων.

Συγχαίροντες ἐκ καρδίας διά τήν πρωτοβουλίαν τῶν ἑορτα¬σμῶν πάντας τούς σχόντας τήν εὐθύνην τῆς ὀργανώσεως, προτρεπόμεθα ἅπαντας πατρικῶς καί δή τούς νεοσσούς τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως φρονηματίζωνται ἐκ τοῦ ἡρωϊκοῦ προσώπου τοῦ Παύ¬λου Μελᾶ, πληρούμενοι θυσιαστικῆς ἀφοσιώσεως εἴς τε τήν Πατρίδα καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν, εἰρηνεύοντες ἐν ἀγάπῃ, ἀλλά καί μηδόλως διαπραγματευόμενοι καί παραβλέποντες τά ἀδιαπραγμάτευτα, ὑπέρ ὧν τοσοῦτοι ποταμοί προγονικῶν αἱμάτων ἐχύθησαν, καί ἐπότισαν καί ηὔξησαν τό δένδρον τῆς συγχρόνου ἐλευθερίας».

Ἀλλά καί πρόσφατα, στίς 10 Φεβρουαρίου, μετά τόν ἑσπερινό στόν πάνσεπτο πατριαρχικό ναό τοῦ ἁγίου Γεωργίου ἀπευθυνόμενος στούς ἀπό τήν Μακεδονία προσκυνητές εἶπε: «Γνωρίζετε ἐσεῖς οἱ Μακεδόνες τί ἔχει προσφέρει αὐτή ἡ μαρτυρική Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως σέ ἐσᾶς, στόν τόπο σας, γιά νά παραμείνει ἑλληνικός. Ἀπό ἐδῶ σᾶς ἀπεστάλησαν ὁ Γρεβενῶν Αἰμιλιανός Λαζαρίδης, ὁ Δράμας Χρυσόστομος Καλαφάτης, ὁ Καστορίας Γερμανός Καραβαγγέλης, ὁ Κορυτσᾶς Φώτιος καί ὅλοι αὐτοί οἱ ἥρωες Ἱεράρχες, οἱ ὁποῖοι πρωτοστάτησαν στόν Μακεδονικό ἀγῶνα καί ὑποστήριξαν, προτάσσοντας τά στήθη τους, τό Γένος μας καί τήν Πίστη μας.

Ἀπό τή μία ἦταν οἱ Ἐξαρχικοί καί ἀπό τήν ἄλλη ἦταν οἱ Πατριαρχικοί, οἱ ὁποῖοι μέ κατεύθυνση καί ὁδηγίες ἀπό τό κλεινόν Φανάριον, τό ἄσημον κατά κόσμον, διεξήγαγον ἕνα ἡρωικόν ἀγῶνα. Καί τό ξέρω ὅτι ἐσεῖς εἴσαστε πάντοτε εὐγνώμονες πρός τό Οἰκουμενικόν μας Πατριαρχεῖον». Γι’ αὐτό ἄς μήν ἐμπλέκουμε στήν ἑλλαδική μιζέρια τόν ἱερό αὐτό θεσμό. Τό ἔχει πληρώσει πολύ ἀκριβά αὐτό.

Ἐμεῖς ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί πιστά τῆς Ἐκκλησίας τέκνα ἀκολουθοῦμε τήν Εὐαγγελική ἐντολή πού λέει: « … ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν … » (Μτθ. 5,44) καί ἐνστερνιζόμαστε τόν ὅρο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, πού συνῆλθε στήν Κωνσταντινούπολη τό 1872, πού λέγει: «Ἀποκηρύττομεν κατακρίνοντες καί καταδικάζοντες τόν φυλετισμόν, τουτέστι τάς φυλετικάς διακρίσεις καί τάς ἐθνικάς ἔρεις καί ζήλους καί διχοστασίας ἐν τῇ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ, ὡς ἀντικείμενον τῇ διδασκαλίᾳ τοῦ Εὐαγγελίου καί τοῖς ἱεροῖς κανόσι τῶν μακαρίων Πατέρων ἡμῶν, «οἵ καί τήν ἁγίαν Ἐκκλησίαν ὑπερείδουσι, καί ὅλην τήν χριστιανικήν πολιτείαν διακοσμοῦντες πρός θείαν ὁδηγοῦσιν εὐσέβειαν».

Σαφέστατα μέσα στόν ὅρο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου καταδικάζονται προφητικά ὁ φασισμός καί ὁ ναζισμός πού ἔχουν ὡς ρίζα τόν ἐθνοφυλετισμό.

Γι’ αὐτό καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τόνισε τήν προσήλωσή της στούς ἱερούς κανόνες καί ὅτι δέν δύναται ν’ ἀναγνωρίσει τήν Φραγκεσταϊνικοῦ τύπου Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων ὡς Μακεδονική, διότι εἶναι προϊόν πνευματικῆς τερατογενέσεως. Στήν ἐκκλησιαστική πτυχή τοῦ Μακεδονικοῦ ἔχουμε δύο παράδοξα: 1)Ὅπως ἡ Βουλγαρική Ἐξαρχία δημιουργήθηκε πρίν ἀπό ὁποιαδήποτε ὕπαρξη ἐπίσημης κρατικῆς ὀντότητας, ἔτσι καί αὐτή δημιουργήθηκε μέσα στήν Γιουγκοσλαβία ὡς ἐφαλτήριο γιά τά ἐπιδιωκόμενα. Τό παράδειγμα ὑπῆρχε, γι’ αὐτό καί τώρα ἔσπευσαν νά ζητήσουν χεῖρα βοηθείας ἀπό τούς πρώτους, καί 2) Ὅπως ἡ Ἐξαρχία ἱδρύθηκε μέ αὐτοκρατορικό φιρμάνι (1870) ἀλλοθρήσκου ἡγεμόνα, ἔτσι καί ἡ «ψευδομακεδονική» Ἐκκλησία ἱδρύθηκε μέ ἀπόφαση τοῦ ἄθεου σατραπίσκου τῆς Γιουγκοσλαβίας Τίτο.

Οἱ Ἕλληνες ἀγαπᾶμε ὅλους τούς λαούς, καί εἰδικά τούς γειτονικούς, καί τό ἔχουμε ἀποδείξει. Θέλουμε ὁ λαός τῶν Σκοπίων νά στηρίξει τήν κρατική του ὕπαρξη σέ θεμέλια στερεά, νά ἀναπτυχθεῖ μέ ἀξιοπρέπεια καί νά μήν παρουσιάζει ἡ πρωτεύουσά του εἰκόνα Disneyland.

Τό ἑλληνικό Ἔθνος πιστεύει σταθερά στά δίκαιά του. Δέν ἐποφθαλμιᾷ κανενός τό δίκαιο, ἀλλά καί δέν ἀνέχεται ἄλλοι νά καταπατοῦν τό δικό του.

Ἡ μοῖρα τῆς Ἑλλάδας εἶναι νά θυσιάζεται, νά καταστρέφεται χάριν τῶν ἱερῶν καί ὁσίων, νά αὐτοκτονεῖ χάριν τῶν φίλων καί συμμάχων της, καί ἐν τέλει νά ἐγκαταλείπεται ἀπό αὐτούς χάριν ποταπῶν σκοπῶν καί ἰδιοτελῶν συμφερόντων. Αὐτοί οἱ μεγάλοι, οἱ δυνατοί τῆς γῆς, χάριν τῶν ὁποίων θυσιάστηκε ὁ ἑλληνικός λαός ἐπανειλημμένα, εἶναι οἱ στραγγαλισταί τῶν δικαίων του.

Ἐάν αὐτοί οἱ ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν δέν εἶχαν τά ἀνόσια συμφέροντά τους, δέν θά πίεζαν τόσο πολύ μέ κυνισμό, πού τόν προκαλεῖ ἡ ἱστορική ἀμάθεια καί ἡ προκρούστεια λογική, νά γίνει ἡ ὀνοματοδοσία ὅπως – ὅπως, δηλαδή ἡ μεγαλύτερη πλαστογραφία τῆς ἱστορίας στά Βαλκάνια.

Ἡ ἱστορία ἔχει δείξει ὅτι εἰρήνη στά Βαλκάνια σημαίνει σταθερότητα καί εἰρήνη στήν Εὐρώπη.

Τά συμφέροντα τῶν ἑταίρων μας δέν ὑπηρετοῦνται μέ τό στραγγαλισμό τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας. Ἕνας ἔντιμος Ἕλληνας μέ βαθειά πολιτική παιδεία καί ὅραμα γιά τήν Ἑλλάδα, τά Βαλκάνια καί τήν Εὐρώπη τονίζει: «Δέν χρειάζεται νά παραχαραχθεῖ ἡ ἱστορία τῆς ἴδιας τῆς Εὐρώπης, νά φθάσουμε σέ πολέμους, γιά νά πωλοῦνται στά Σκόπια τά ἰταλικά σπαγγέτι, τά γαλλικά τυριά, τά γερμανικά βιοῦστελ καί τά ἀμερικανικά Μάρλμπορο καί ἡ κόκα – κόλα. Αὐτά ἐξ ἄλλου δέν ἀποτέλεσαν ποτέ τίς κινητήριες δυνάμεις τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας πρός τά ἐμπρός».

Τό Μακεδονικό ἔχει οἰκουμενική διάσταση. Δέν πρόκειται ἐδῶ γιά τήν ὀνοματοδοσία ἑνός μαχαλᾶ. Νά τόν ποῦμε Ἄνω ἤ Κάτω. Ἡ Μακεδονία δέν εἶναι μαχαλᾶς, εἶναι τό θεμέλιο τοῦ παγκόσμιου πολιτισμοῦ, εἶναι ἡ οἰκουμένη. Ἡ Ἑλλάδα, ἡ ἑλληνική ἐπιστήμη καί ἡ ἑλληνική πολιτική ὀφείλουν νά ὑπερασπιστοῦν τήν ἱστορία τήν δική μας, ἀλλά καί ὅλων τῶν λαῶν.

Κράτη πού στήθηκαν μέσα ἀπό τήν παραχάραξη τῆς ἱστορίας εἶναι φορεῖς βίας καί παρακμῆς, καί δέν ἔχουν διάρκεια. Κράτος μέ τό ὄνομα Μακεδονία, θεμελιωμένο στήν παραχάραξη θά εἶναι ἐκβιάσιμο ἀπό τούς προστάτες του. Ἡ ἡγεσία του δοτή καί ἐξαρτώμενη, καί ὁ λαός του δοῦλος στό σύγχρονο νεοφεουδαλισμό τῶν ἰσχυρῶν.

Ὅσοι θεωροῦν ὅτι εἶναι Μακεδόνες, σημαίνει ὅτι εἶναι μέρος ἑνός ἱστορικομαρτυρικοῦ τμήματος τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τοῦ Μακεδονικοῦ, πού διά τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἕνωσε τό Ἑλληνικό Ἔθνος καί κατέστησε τόν ἑλληνικό πολιτισμό παγκόσμιο.

Γιά δεῖτε τήν μετάφραση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στήν Ἀλεξάνδρεια ἀπό τόν Πτολεμαῖο καί τούς ἑβδομήκοντα. Ἄν ἡ Σκοπιανή πλαστογράφηση ἰσχύει, γιατί δέν χρησιμοποίησαν τή διάλεκτο πού θέλουν νά ἐπιβάλλουν ὡς μακεδονική γλῶσσα; Γι’ αὐτό τά σαθρά, χωρίς ἔρεισμα στήν ἱστορία, ἐπιχειρήματα ἀποτελοῦν ὕβρη πρός ἕνα λαό πού τόσα προσέφερε στά Βαλκάνια καί τήν οἰκουμένη, καί παρά τά ὅσα ἔπαθε, ἔχει διαθέσεις εἰρήνης καί ἀδελφοσύνης καί πρός τούς ἐχθρούς του ἀκόμη.

Σήμερα, γιά νά ἀποβεῖ ἐπωφελής ἡ ἐδῶ παρουσία μας, θά πρέπει νά ἀντλήσουμε τά ἀνάλογα διδάγματα ἀπό τή θυσία τοῦ Παύλου Μελᾶ ἀλλά καί ὅλων τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα τούς ὁποίους στό πρόσωπό του τιμᾶμε, καί κυρίως τῶν ἁπλῶν χωρικῶν μακεδόνων, τῶν ὁποίων τόν ἡρωισμό, τήν αὐτοθυσία καί ἀγωνιστικότητα θαύμασε ὁ Παῦλος Μελᾶς.

Σύμφωνα μέ τόν Ἴωνα Δραγούμη, «ὁ θάνατός του εἶναι ἡ ζωή στούς κουρασμένους ἀπό τή μετριότητα τοῦ κόσμου. Ὁ θάνατός του ἀνασταίνει τούς κοιμισμένους, δυναμώνει τούς ἀδυνάτους, δροσίζει τούς διψασμένους, ὁ θάνατος τοῦ Νέου, ὁ θάνατος τοῦ Ὡραίου, ὁ θάνατος τοῦ Ἀνδρείου».

Ἄς πάρουμε δύναμη, λοιπόν, καί ἄς σταθοῦμε ὄρθιοι μέ ἐθνική ἀξιοπρέπεια ἀπέναντι στούς ἐμπόρους τῶν ἐθνῶν. Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουμε ὅτι: «Οὗτοι ἐν ἅρμασι καί οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δέ ἐν ὀνόματι Κυρίου Θεοῦ ἡμῶν ἐπικαλεσόμεθα. Αὐτοί συνεποδίσθησαν καί ἔπεσαν, ἡμεῖς δέ ἀνέστημεν καί ἀνωρθώθημεν». (Ψλμ. 19).

Ἀδελφοί μου, ἡ γραφίδα μου εἶναι ἀδύναμη, ὁ λόγος μου πενιχρός ̇ γι’ αὐτό θά κλείσω τήν ὁμιλία μου μέ ἕνα δυνατό κείμενο πού τό ἄκουσε στίς 8-4-1959 ἡ νηπιαγωγός Σοφία Δήμκου, τό κατέγραψε καί τό κάρφωσε στό χαγιάτι τοῦ σπιτιοῦ πού ξεψύχησε τό παλληκάρι: «Ὁ Παῦλος Μελᾶς δέν εἶναι ὁποιοσδήποτε ἀπό τήν μεγάλη στρατιά τῶν ἡρῴων μας. Εἶναι ὁ ἐκλεκτός, ὁ Ἕλληνας, ὁ ἄνθρωπος.

Πᾶρε θάρρος ἀπό τό φτωχό προσκυνητάρι αὐτό καί μιμήσου τίς πράξεις του. Ἐγώ πού τόν στεφάνωσα τήν τελευταία στιγμή μέ τό ἀμαράντινο στεφάνι τῆς ἀθανασίας καί τόν γνώρισα στήν κάθε ἐκδήλωση τῆς ζωῆς του, σέ προτρέπω …. Ὁ Παῦλος Μελᾶς ἄς κατοικεῖ πάντα στήν ψυχή σου, ὅπως κατοικεῖ στήν σκέψη μου: Ποιός εἶμαι ἐγώ ; Μά … Η ΔΟΞΑ».

 

 

http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/20135-sugklonistiki-omilia-tou-mitropoliti-dramas-gia-tin-makedonia

 

Πυρ κατά βούληση από τον Ν. Ταμουρίδη! Ο λαός μας θα ξεσηκωθεί θεριεύοντας και αγνοώντας το φόβο

Η Ελλάς δεν διατρέχει μόνο πολιτική κρίση, πνευματική κατάπτωση και οικονομική δυσφορία. Ένας κοινωνικός συγκλονισμός βρίσκεται στα πρόθυρα έκρηξης.

Η αρχή έχει δώσει τη θέση της στην αναρχία, η τάξη στην αταξία, η δικαιοσύνη στην αδικία, η σωφροσύνη στην φαυλότητα, η αριστεία στην ανικανότητα, η λογική στην παραφροσύνη.

 Αξίες και ιδανικά χάνονται, η βία και ο φανατισμός κυριαρχούν παντού, τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται, η εθνική ταυτότητα εκφυλίζεται, οι άνθρωποι μετατρέπονται σε »μαζάνθρωποι», η ηθική αναλγησία βασιλεύει, οι αδυναμίες και τα πάθη κυβερνούν!

Σε όλα τα σημεία του ορίζοντος φαίνονται τα προδρομικά σημεία της απόλυτης καταστροφής.

Τα εθνικά μας δίκαια παραχωρούνται σαν να είναι ασήμαντα οικόπεδα του κάθε τυχάρπαστου πολιτικού.

Ο δημόσιος πλούτος δεν διοχετεύεται στην εγχώρια παραγωγή αλλά παραδίδεται στους ξένους και εξέρχεται στην αλλοδαπή.

Ο μεγαλύτερος πλούτος της χώρας, το μέλλον της, τα παιδιά της, σε κατάσταση απόγνωσης, μεταναστεύουν επίσης στην αλλοδαπή.

 Η ελληνική κοινωνία υποφέρει από το ψέμα, την ανέχεια και την παραμέληση και συνθλίβεται από την μαζική παρουσία αλλοεθνών και αλλοθρήσκων.
Ο λαός φτωχοποιείται. Όλο και περισσότεροι Έλληνες οδεύουν στα συσσίτια. Άλλοι ψάχνουν στα σκουπίδια για την καθημερινή τους τροφή. Εικόνες που παλαιότερα φάνταζαν επιστημονικής φαντασίας γίνονται καθημερινότητα.

Η κατάσταση πλέον δείχνει ότι ο κίνδυνος της πείνας θα κρούει σε λίγο μαζικά τις θύρες της κοινωνίας. Ο πόνος θα εισέλθει στο βαθύτερο σημείο του κοινωνικού σώματος. Τότε είναι που θα ακουσθεί η οξεία κραυγή των αμνών!Το αποτέλεσμα θα είναι ένας εκρηκτικός συγκλονισμός του κοινωνικού οικοδομήματος. Ο δε κοινωνικός συγκλονισμός θα φέρει πολιτική καταιγίδα.

Οι θλιβεροί πολιτικοί που μας κυβερνούν ας έχουν κάτι στο νου τους. Τα άτομα καθ’ αυτά είναι το ασθενέστερο αντικείμενο του κόσμου. Τα άτομα όμως συλλογικά, η κοινωνία, είναι το ισχυρότερο θηρίο του κόσμου.

Και ο λαός μας, αυτός ο φιλειρηνικός λαός, θεριεύοντας και αγνοώντας το φόβο, θα ζητήσει διέξοδο, θα ξεσηκωθεί!

Και ο ξεσηκωμός της ελληνικής κοινωνίας θα σαρώσει σε παραλήρημα χαράς!

Νίκος Ταμουρίδης
Αντγος (ε.α)-Επίτιμος Α’ Υπαρχηγός ΓΕΣ

 

Σάββας Καλεντερίδης: Η αλήθεια είναι πικρή, αλλά πρέπει να λέγεται – Με Σημίτη τα Ίμια έγιναν «γκρίζα» και με Τσίπρα οι Τούρκοι τα προσάρτησαν ντε φάκτο

Η αλήθεια είναι πικρή και πρέπει να λέγεται.
Οι Έλληνες πολίτες πρέπει να αφυπνιστούν και να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.
Έκαναν την αρχή με τα συλλαλητήρια, που ήταν τα πιο έντιμα, ηθικά, ειρηνικά και δημοκρατικά στην ιστορία του ελληνικού κράτους.
Αυτά που ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας χαρακτήρισε με αναιδέστατο τρόπο ως «ετερόκλητο όχλο».
Μετά τα συλλαλητήρια έφεραν άρον άρον το σκάνδαλο Νοβάρτις, για να θολώσουν τα νερά και να συνεχίζουν το έργο τους, που είναι η παράδοση της Μακεδονίας και μάλιστα με ψηλά το κεφάλι!!!
Όμως οι πολίτες φαίνεται ότι δεν το έχαψαν το παραμύθι και συνεχίζουν να δικεκδικούν το δικάιωμα που έχουν, να ορίζουν οι ίδιοι της τύχες της χώρας και όχι ο Τσίπρας, ο Κοτζιάς, ο Καρανίκας και ο Μπουτάρης.
Ήδη, με πρωτοβουλία πολιτών της Θεσσαλονίκης, προγραμματίστηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο γραφείο του Μπουτάρη, και ας ελπίσουμε οι ειρηνικές και δημοκρατικές αντιδράσεις του κόσμου να οδηγήσουν στην εκπαραθύρωσή του.
Και μετά θα ακολουθήσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο η εκπαραθύρωση των νεκροθαφτών της Μακεδονίας, τους οποίους στηρίζει ο κ. Σημίτης.
Και μια που αναφερθήκαμε στον πρώην πρωθυπουργό, να έλθουμε στο θέμα μας.
Ο κ. Σημίτης, με τον κ. Πάγκαλο, χειρίστηκε την κρίση των Ιμίων.
Μετά την κρίση, από το βήμα της βουλής, είπε «ευχαριστώ τους Αμερικανούς» που απέτρψαν τον πόλεμο.
Όμως, μετά από εκείνη τη νύχτα, που χάθηκαν τρεις ήρωες αξιωματικοί του πολεμικού μας ναυτικού, τα Ίμια έγιναν «γκρίζα ζώνη».
Δηλαδή, μια περιοχή χωρίς κρατική κυριαρχία.
Οι Έλληνες πολίτες, που τότε δεν είχαν τη φωνή που απέκτησαν με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα, δεν είχαν αντιληφθεί τι ακριβώς έγινε στα Ίμια.
Και έδωσαν ευκαιρία στο ίδιο δίδυμο να προβεί στους γνωστούς χειρισμούς, που κατέληξαν στην παράδοση του Οτζαλάν στους Τούρκους.
Για να ακολουθήσει μάλιστα και η εκλογική επιβράβευση του κ. Σημίτη, στις εκλογές του 2000.
Τα χρόνια που ακολούθησαν τα Ίμια παρέμειναν γκρίζα ζώνη, μέχρι που φθάσαμε στο σήμερα.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, με την ανακοίνωση της παραχώρησης του ονόματος Μακεδονία στους Σκοπιανούς, που σημαίνει αναγνώριση «μακεδονικής εθνότητας και γλώσσας», έδωσε ένα μήνυμα στους γείτονες.
«Εδώ το μεγάλο παζάρι, όλα τα διαπραγματευόμαστε, όλα τα δίνουμε».
Και το μήνυμα το πήραν οι Αλβανοί, το πήραν οι Τούρκοι και εν καιρώ θα αποδειχτεί ότι το πήραν οι Βούλγαροι, οι Ιταλοί, οι Λίβυοι, οι Αιγύπτιοι κ.ο.κ.
Πάμε τώρα στα Ίμια.
Εκεί, το τελευταίο διάστημα, έγιναν σοβαρά πολιτικά λάθη, στα οποία δεν είναι ώρα να αναφερθούμε.
Εξ αιτίας αυτών των λαθών, δώσαμε την ευκαιρία στους Τούρκους να περικυκλώσουν τα Ίμια με πλοία της Ακτοφυλακής, δημιουργώντας μια κατάσταση που αποτελεί ντε φάκτο προσάρτησή τους.
Η κίνηση του σκάφους της τουρκικής Ακτοφυλακής να εμβολίσει εν ψυχρώ τη ναυαρχίδα του Λιμενικού Σώματος, ήταν ένα ΣΑΦΕΣ μήνυμα, το οποίο μας το έκανε σαφέστερο το τουρκικό ΥΠΕΞ και ο ίδιος ο Τσαβούσογλου.
Μετά το επεισόδιο, μας είπαν μπροστά στα μάτια μας και με τον πιο επίσημο τρόπο ότι «Τα Καρντάκ είναι τουρκικά».
Αυτή η κατάσταση εκτιμώ ότι δεν πρόκειται να αλλάξει, εκτός κι αν η Ελλάδα αποφασίσει να κάνει πόλεμο με την Τουρκία.
Άρα, οι μέρες αυτές είναι ιστορικές, γιατί ζούμε την απώλεια εθνικού εδάφους, μετά την απώλεια ή για την ακρίβεια την εθελουσία εκχώρηση μέρους της εθνικής μας ταυτότητας.
Οι Έλληνες πολίτες πρέπει να μάθουν την αλήθεια και να πράξουν αναλόγως.
Μας αντιμετωπίζουν ως «όχλο», μας λένε ψέματα και μας παραπληροφορύν.
Μας είπαν ψέματα ότι ήταν επιτυχής η επίσκεψη Ερντογάν και να τα αποτελέσματα.
Μας είπαν ψέματα για ύπαρξη «γεωγραφικής Μακεδονίας», για να δικαιολογήσουν το ξεπούλημα της Μακεδονίας και να τα αποτελέσματα.
Οι Έλληνες πολίτες, στα συλλαλητήρια, όπου δεν είχε αναμειχθεί κάποιο κόμμα ή άλλος φορέας, έδειξαν απίστευτη ωριμότητα.
Κανένα επεισόδιο, καμία απρέπεια, καμία ύβρις, καμία καταστροφή δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσία.
Οι Έλληνες πολίτες δείξαμε ότι όταν απομονώνουμε τους πολιτικούς απατεώνες, τους ψεύτες και τους προβοκάτορες, μπορούμε να αποφασίζουμε και να πράττουμε ορθά.
Ήλθε η ώρα να διεκδικήσουμε το ρόλο που μας ανήκει.
Δεν θα αποφασίζει μια τσογλανοπαρέα που θρονιάζεται κάθε φορά στου Μαξίμου, με το συγγενολόι και τις γκόμενες σε υπουργικά έδρανα και κρατικές θέσεις.
Πρέπει να βρούμε τρόπο, οι κυβερνώντες να εφαρμόζουν ακριβώς αυτά που θέλει η πλειοψηφία των πολιτών και όχι οι τσογλανοπαρέες και οι πρεσβείες.
Ας αρχίσουμε με την εκπαραθύρωση του Μπουτάρη και μετά να ακολουθήσουν εκείνοι που παραδίδουν τη Μακεδονία και εκείνοι που παρέδωσαν τα Ίμια στους Τούρκους.
Να μην δίνουμε ευήκοον ους στην παραπληροφόρηση.
Να μην επιτρέπουμε ομάδες ακραίων να δίνουν το δικό τους τόνο στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και τα συλλαλητήρια.
Να δράσουμε ατομικά ομαδικά, συλλογικά, ενωτικά και πατριωτικά, χωρίς αποκλεισμούς.
Κανένα συλλαλητήριο δεν θα πρέπει να γίνεται, χωρίς συμμετοχή οργανώσεων από όλο το ιδεολογικό φάσμα.
Είπαμε, ας ξεκινήσουμε από την εκπαραθύρωση του Μπουτάρη και μετά να ακολουθήσουν εκείνοι που ξεπουλούν την Μακεδονία, εκτός κιαν κάνουν πίσω.
Δύσκολος ο δρόμος, ανηφορικός, όμως πολύ πιο εύκολος από το δρόμο που ακολούθησαν οι πρόγονοί μας για να προστατέψουν αυτήν την πατρίδα, που ήταν ένας δρόμος γεμάτος με αίμα.
Προχωράμε με αίσθημα ενότητας και ευθύνης, παραμερίζοντας ιδεολογικές και άλλες διαφορές, που ούτως ή άλλως είναι επίπλαστες.
Να σώσουμε την πατρίδα μας.

infognomonpolitics

ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΤ’ ΑΡΧΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ»ΜΑΣ». ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΤΟΧΗΣ. 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΤΙ ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. 
ΓΙ’ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΠΑΡΑΝΟΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΙΝΑΙ ΕΧΘΡΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΤΟΧΗΣ. 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΙΩΝΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΥΝΑΤΟΥΣ. 
ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ. ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΓΚΗΣ.Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ. 
Η ΔΥΣΗ ΕΧΕΙ ΝΟΜΟ. ΔΕΝ ΤΗΣ ΜΟΙΑΖΟΥΜΕ. 
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΙ.
ΧΤΕΣ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ. ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΞΕΠΟΥΛΗΣΕ!!!
Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΤΡΙΔΑ. ΟΠΩΣ ΤΟ ΟΡΙΣΕ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΗΣ…. ΕΓΩ ΑΓΑΠΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΑΓΑΠΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ.

Αμέθυστος

 

https://amethystosbooks.blogspot.gr/
 

Aν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος ….

Τάσος Λειβαδίτης

 
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν΄αγωνίζεσαι για την ειρήνη και

για το δίκαιο.

Θα βγείς στους δρόμους, θα φωνάξεις, 
τα χείλια σου θα ματώσουν απ΄τις φωνές
το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες – μα ούτε βήμα πίσω.
http://pneumatoskoinwnia.blogspot.gr/
 

Απλά ερωτήματα

Αποτέλεσμα εικόνας για Συλλαλητήριο

 

της Ευαγγελίας Μπίτου, φιλολόγου

Διάβασα στον σχολιασμό από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού για το συλλαλητήριο των πολιτών στο Σύνταγμα, ότι «… η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, που το παρακολούθησε από τους τηλεοπτικούς του δέκτες, ανεξαρτήτως απόψεων συγκλίνει στην εκτίμηση ότι τα μείζονα θέματα της εξωτερικής πολιτικής δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με οδηγό το φανατισμό και τη μισαλλοδοξία»,  και αναρωτιέμαι:

Πώς προκύπτει ότι «η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, που το παρακολούθησε από τους τηλεοπτικούς του δέκτες» είδε το συλλαλητήριο ως συγκέντρωση φανατισμού και μισαλλοδοξίας; Πώς δηλαδή καταλήγουν στο συμπέρασμα αυτό; Έλαβαν υπόψη τους ότι,  για ποικίλους λόγους, δεν βρέθηκαν στο συλλαλητήριο όλοι όσοι το ήθελαν;   Υπολόγισαν   πόσοι  παρακολούθησαν από τα σπίτια τους τούς ομιλητές  με εθνική υπερηφάνεια, διότι δεν εκπέμπουν όλοι στο μήκος κύματος που υπαγορεύουν τα ξένα συμφέροντα; Συνέχεια ανάγνωσης

 

«Τὸ Τρελὸ Νερό», ὅπως θὰ γραφόταν σήμερα!


Βασισμένο στὸ «Τρελὸ νερὸ» τοῦ Φώτη Κόντογλου (Εὐλογημένο Καταφύγιο)
Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης Δάσκαλος
Μία φορά, λέγει ὁ μύθος, σὲ μία χώρα, ζούσανε ἄνθρωποι ἔξυπνοι, δημιουργικοί, καλόκαρδοι καὶ φιλότιμοι, ἀλλὰ ἤτανε καὶ πολὺ εὐκολόπιστοι στὶς ὑποσχέσεις τῶν βασιλιάδων τους, γιατί τοὺς ἔλεγαν «ἔξυπνα» ψέματα καὶ τοὺς ἔκλεβαν τὴν ἐμπιστοσύνη. Μία μέρα, ξαφνικὰ καὶ ἀπὸ τὸ πρωί, κυκλοφόρησε μία εἴδηση ἀπὸ κάποιους, ποὺ ἤτανε ἀστρολόγοι καὶ μαζὶ μὲ τὴν ἀστρολογία τους, παρακολουθοῦσαν προσεκτικὰ τὶς κινήσεις τῶν ἀνθρώπων τοῦ παλατιοῦ καὶ τοῦ βασιλιᾶ. Εἶπαν, πὼς εἶδαν κάποια σημάδια στὸν οὐρανό, πὼς θὰ βρέξει στὸν κόσμο ἕνα τρελὸ νερὸ καὶ πὼς ὅποιος τὸ πίνει αὐτὸ τὸ νερό, θὰ τρελαίνεται καὶ θὰ χάσει τὰ λογικά του καὶ δὲν θὰ νιώθει πιὰ τίποτα, μήτε τί εἶναι σωστὸ καὶ τί ψεύτικο, μήτε τί εἶναι καλὸ καὶ τί εἶναι κακό, μήτε τί εἶναι νόστιμο καὶ τί εἶναι ἄνοστο, μήτε τί εἶναι δίκαιο καὶ τί εἶναι ἄδικο.
Σὰν βεβαιώθηκαν γὶ` αὐτά, προειδοποίησαν τὸ λαό, δίνοντάς του συνεχῶς ὁδηγίες, ὥστε νὰ πάρει τὰ μέτρα του, νὰ μὴνπιεῖ ἀπὸ τὸ νερὸ καὶ νὰ εἶναι ἕτοιμος γιὰ ὁποιοδήποτε ἔκτακτο καὶ παράξενο γεγονός. Τὸν ἐνημέρωναν, πὼς τὸ νερὸ αὐτὸ θὰ τὸ ἔπιναν ὁ βασιλιὰς καὶ οἱ αὐλικοί του καὶ θὰ ἔχαναν τὰ λογικά τους καὶ θὰ κυβερνοῦσαν τὴ χώρα καὶ δὲν θὰ κρίνουν πιὰ μὲ σοβαρότητα καὶ δικαιοσύνη. Τοῦ συνιστοῦσαν δέ, νὰ μαζέψει πολὺ ἀπὸ τὸ κανονικὸ νερό, γιὰ νὰ προλάβει, πρὶν εἶναι ἀργά. Πράγματι, ὁ λαὸς…

μάζεψε στὶς στέρνες ὅσο νερὸ μποροῦσε, γιὰ νὰ ἔχει νὰ πίνει καὶ νὰ μὴν τρελαθεῖ. Ἔλπιζε ἀκόμη πώς, ἂν γινόταν κάτι παράξενο καὶ παράλογο, θὰ εἶχε στήριγμα καὶ ὁδηγὸ τὶς καλὲς ἐμπειρίες καὶ ἀναμνήσεις ἀπὸ κάποιους παλιοὺς βασιλιάδες καὶ θὰ τοὺς εἶχε σὰν παράδειγμα, σὰν ὁδηγό, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ κρίνει τὸ σωστό, νὰ συμβουλεύει τὸν βασιλιά, ἀλλὰ καὶ νὰ παρηγοριέται.
Σὲ λίγον καιρὸ ἔβρεξε στ΄ ἀλήθεια καὶ τὸ νερὸ ἤτανε νερὸ τρελὸ καὶ τὸ ἠπίανε ὅλοι οἱ αὐλικοὶ καὶ ὁ βασιλιὰς καὶ τρελαθήκανε ὅλοι καὶ δὲν γνωρίζανε οἱ καημένοι τί τοὺς γίνεται. Κι εἴχανε τὸ ψεύτικο γιὰ ἀληθινό, τὸ κακὸ γιὰ καλό, τὸ ἄδικο γιὰ δίκιο. Βγάζανε νόμους παράξενους καὶ ντροπιαστικούς. Ἔκαναν τὸ ἄσπρο μαῦρο καὶ τὸ στραβὸ τὸ ἔλεγαν ἴσιο. Πέσανε, μὲ λίγα λόγια, σὲ μεγάλο παραλογισμό.
Μὰ ὁ λαὸς πίνανε ἀπὸ τὸ καλὸ νερό, ποὺ εἴχανε φυλαγμένο καὶ δὲν τρελαθήκανε καὶ κρίνανε τὸν βασιλιὰ καὶ τοὺς ἄλλους καὶ προσπαθοῦσαν νὰ τοὺς συνεφέρουν. Ἔβλεπαν τὰ στραβὰ κι ἀνάποδα καὶ δὲν ἦταν εὐχαριστημένοι ἀπὸ τὴν κρίση τοῦ βασιλιᾶ καὶ τῶν αὐλικῶν του καὶ φωνάζανε πὼς τοὺς ἀδικοῦνε καὶ κοντεύανε νὰ σηκώσουν ἐπανάσταση.
Μετὰ καιρό, σὰν εἴδανε κι ἀποείδανε ὁ λαὸς καὶ οἱ σοφοί, χάσανε τὸ κουράγιο τους καὶ τότες βγάζουνε τὴν ἀπόφαση:
«Τοῦτοι οἱ φουκαράδες ἀληθινὰ χάσανε τὰ φρένα τους καὶ τὰ βλέπουνε ὅλα ἀνάποδα κι ὅπως πᾶμε, μ` αὐτὴν τὴν τρέλα ποὺ τοὺς ἐπίασε, θὰ μᾶς ξεπουλήσουνε τελείως, καὶ ἐμᾶς καὶ τὰ παιδιά μας καὶ τὴν πατρίδα μας καὶ ὅλα τὰ καλὰ καὶ τὰ ἅγια, ποὺ μᾶς ἄφησαν οἱ πατεράδες μας. Δὲν λένε νὰ συνέλθουν. Τὸ λοιπόν, ἀδέλφια, ἄιντε νὰ πάρουμε αὐτὸ τὸ καλὸ νερὸ ἀπὸ τὶς στέρνες καὶ νὰ τὸ χύσουμε πάνω στὰ κεφάλια τους, μήπως καὶ πάψουν νὰ πίνουν ἀπὸ τὸ τρελὸ νερὸ καὶ θεραπευθοῦν. Κι ἂν θυμώσουν καὶ ἀγριέψουν ἐναντίον μας, τόσο τὸ καλύτερο. Θὰ τοὺς πετάξουμε ὅλους μακριά, ἔξω ἀπὸ τὴ χώρα, νὰ πᾶνε νὰ ζήσουνε μαζὶ μ` αὐτούς, ποὺ κάνουν τὰ πονηρὰ διαβούλια. Αὐτούς, τοὺς δυνατούς του κόσμου, ποὺ τοὺς ἔχουν κρυφοὺς φίλους καὶ τοὺς συμβουλεύονται καὶ τοὺς ἀκοῦνε καὶ σὰν ὑπάκουα σκυλάκια κάνουν τὸ θέλημά τους. Ἔτσι θέλουν νὰ μᾶς βάλουν κάτω ἀπὸ τὴν ἀφεντιά τους, νὰ μᾶς κάνουν δούλους τους καὶ νὰ μᾶς ἐξαφανίσουν».
Μὲ αὐτὴν τὴ λύση ἢ μὲ κάτι παρόμοιο δυνατὸ καὶ φοβερό, φαίνεται πὼς θὰ ἡσυχάσει ὁ τόπος καὶ ὁ κόσμος θὰ ἀπομείνει εὐχαριστημένος καὶ θὰ ἔχει κάποια ἐλπίδα, πὼς θὰ τοὺς ἔρθει ἄλλος βασιλιάς, ποὺ θὰ τὸν παραδεχτοῦν καὶ θὰ τὸν πολυχρονίζουν μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά τους.
Θαρρῶ, λέει, πὼς κάτι παρόμοιο γίνεται καὶ σήμερα στὸν τόπο μας. Ἐμεῖς θὰ περιμένουμε, νὰ ἔρθει ἡ ὥρα, γιὰ νὰ ρίξουμε στὰ κεφάλια τοῦ βασιλιᾶ καὶ τῶν αὐλικῶν του τὸ λίγο νερό, ποὺ εἶναι ἀκόμα φυλαγμένο μέσα στὴ στέρνα τῆς καρδιᾶς μας ἀπὸ τὴν παράδοση καὶ τὴν ἱστορία μας. Γιὰ νὰ πιοῦνε μαζὶ μ` ἐμᾶς ἂπ΄ αὐτὸ τὸ καλὸ νερὸ καὶ θὰ καλοῦμε νὰ πιοῦνε κι οἱ ἄλλοι Ἕλληνες, ὅσους τοὺς ξεραίνει ὁ λίβας τῆς δειλίας καὶ τῆς ξενομανίας. Νὰ πιοῦνε καὶ νὰ δροσιστοῦνε ἀπὸ τὸ νερὸ ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὴν πέτρα, ἀπὸ τὸ καλὸ καὶ τ΄ ἀθάνατο νερό μας, ἀπὸ τὸ “ὕδωρ τὸ ζων”. Ἐδῶ τελειώνει ὁ μύθος.
Εἶναι πλέον καλὰ περασμένο ἐδῶ καὶ καιρὸ στὸ μυαλὸ τοῦ κάθε Ἕλληνα πολίτη, πὼς ζοῦμε ἱστορικά, μία πολιτική, κοινωνική, ἠθική, ἀλλὰ καὶ γενικότερα ὀντολογικὴ καὶ ὑπαρξιακὴ κατάσταση τρέλας. Ἡ λέξη σύγχυση, ἁγιογραφικῶς Βαβέλ, εἶναι ποὺ ἐκφράζει μὲ τὸν καλύτερο τρόπο αὐτὴν τὴν κατάσταση.
Σὲ σχέση μὲ τὸν μύθο, σήμερα ἡ τρέλα δὲν ἔχει ἀφετηρία τὸ λαό, ἀλλὰ δυστυχέστατα, τοὺς ἄρχοντες. Οἱ ἄρχοντες, ὅλοι τους, παλάβωσαν, τρελάθηκαν καὶ τρέχουν λυσσωδῶς, γιὰ νὰ πείσουν τὸ λαὸ πὼς δὲν εἶναι στὰ καλά του. Χρησιμοποιοῦν κάθε μέσο, γιὰ νὰ καταστείλουν τὴ φωνὴ τοῦ λαοῦ. Ἔχουν εὐτελιστεῖ δέ, χωρὶς ἴχνος ἀξιοπρέπειας, μὲ λόγους καὶ πράξεις, ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν κατάσταση τῆς ἀπονοιάς καὶ τῆς ἀποτύφλωσής τους.
Μετὰ τὴν ψήφιση τῶν κατὰ σειρὰ κατάπτυστων νόμων, ποὺ καταργοῦν καὶ καταπατοῦν τὰ ἅγια πράγματα, τὰ ὁποῖα κρατοῦν τὸν ἄνθρωπο στὴν ἀξιοπρέπεια τῆς φύσης του, τώρα ὁδηγοῦνται στὴν προδοσία τῆς μητέρας πατρίδας. Καί, ἐνῶ τὰ ἀδέλφια τους, ἡ σάρκα τους, τὰ παιδιά τους, οἱ χωριανοί τους, οἱ συγγενεῖς τους, τοὺς φωνάζουν πὼς πᾶνε σὲ λάθος δρόμο, πὼς τρέχουν στὴν καταστροφή, αὐτοί, ἐπιμένουν πεισματικά, πὼς κάνουν τὸ σωστὸ καὶ τὸ συμφέρον. Ποιὸ εἶναι τὸ «τρελὸ νερὸ» ποὺ ἤπιαν καὶ δὲν ἔχουν τὴ δύναμη νὰ συνέλθουν; Εἶναι τὸ νερὸ τῆς προδοσίας, τὸ ὁποῖο ἔχουν πιεῖ μέσα στὸ διάβα τῆς ἱστορίας τῆς πατρίδας μας πολλοὶ διδάχοι τους. Εἶναι ἡ ἀπόφαση νὰ παραδώσουν τὰ ἀδέλφια καὶ τὴ μητέρα τους στὰ χέρια τῶν βιαστῶν τῆς ἱστορίας της.
Ὄχι! Ἡ καρδιὰ τοῦ ἁπλοῦ Ἕλληνα συνεχίζει νὰ χτυπάει ρυθμικά. Καὶ κάθε χτύπος τῆς εἶναι καὶ ἕνας στίχος – ἀφιέρωμα στὰ εὐλογημένα παρακατατεθέντα τῆς φυλῆς μας! Ἔτσι δὲν ἔχει νὰ φοβηθεῖ τίποτε. Ὁ χρόνος θὰ μιλήσει. Ἡ Ἀλήθεια θὰ νικήσει!

Σάββας Ἠλιάδης
Δάσκαλος
Κιλκὶς, 7-2-2018

 

 

Το τέλος της σκέψης

Καὶ πῶς νὰ μιλήσουμε σ’ ἕνα τέτοιο κόσμο

γιὰ πνευματικότητα και προσευχή!

 Το τέλος της σκέψης

(Παπαδημητρίου Λένα)

Γιατί ο «σκεπτόμενος άνθρωπος» είναι πια «καλωδιωμένος»

Αποτέλεσμα εικόνας για κινητα τηλεφωνα κολλημενοι

Συνομιλώ με μια αγαπημένη παιδική φίλη. Δεν τα λέμε συχνά, αλλά είναι μία από αυτές τις λυτρωτικά αβίαστες σχέσεις· έχουν τόσο γερά θεμέλια, ακόμη και αν δεν τους κάνεις συχνό «update». Την ώρα που μιλάμε στο σταθερό τηλέφωνο, την αισθάνομαι να «χάνεται». «Λουκία;». Περνούν κάποια δευτερόλεπτα ώσπου να μου απαντήσει. Η φωνή της κάπως αργόσυρτη, η προσοχή της πρόδηλα εστιασμένη αλλού. Δεν μου παίρνει πολύ να αντιληφθώ ότι μόλις έχει λάβει e-mail από τον φίλο της στις ΗΠΑ. Υποτασσόμενη στο άγραφο savoir vivre του ψηφιακού κόσμου – ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι ιεραρχικά πολύ ανώτερο από μια τηλεφωνική συνδιάλεξη, ήτοι ένα άθλιο κουφάρι της αναλογικής εποχής – της λέω ηττοπαθώς: «Σε αφήνω τώρα». Συνέχεια ανάγνωσης

 

Ηχηρή παρέμβαση. Βασίλειος Μαρκεζίνης: «Tο Παλλαïκό Συλλαλητήριο και οι Συνέπειές του»

 

 Βασίλειος Μαρκεζίνης, Ακαδημαïκός
Πρώτον, οι ξένοι φίλοι συνεχίζουν να συνωμοτούν για να παραδώσουν τη Μακεδονία μας στο κρατίδιο που διεκδικεί το όνομα και την ιστορία μας. Σύντομα ανάλογοι κίνδυνοι πιθανότατα θα παρουσιασθούν στην Κύπρο μας. Το ότι ο ξένος παράγοντας ξανά-ανακατεύεται στα εσωτερικά μας δεν είναι κάτι καινούργιο. Σημασία όμως έχει ότι τα ανωτέρω, τα τόνισε ο Μίκης και ήταν στο μυαλό όλου του πλήθους.

Δεύτερον, προσωπικά, πάω ένα βήμα παρακάτω και βλέπω στο Συλλαλητήριο του Συντάγματος μια νέα – πιθανή – αρχή προδιάθεσης του λαού να αντιδρά σε εχθρικές προς τα συμφέροντα μας κινήσεις αν η κυβερνητική πλειοψηφία οδηγεί την Βουλή σε υποταγή που αφήνει τους Έλληνες απροστάτευτους στις ξένες βουλήσεις. Αν αυτό συμβεί κύρια αιτία θα είναι η συνεχής μέχρι τώρα ανάμιξης των ξένων στην εσωτερική και  εξωτερική μας πολιτική.
Τρίτον, η κυβέρνησε αγνόησε τον κίνδυνο ότι ο λαός μια μέρα θα ξυπνούσε και θα κραύγαζε την αυξανόμενη αγανάκτηση του στην ατέλειωτη πολιτική λιτότητας και την διακυβέρνηση από πολιτικούς που έχουν αξιοθαύμαστη ικανότητα στην πλήρη μεταστροφή και εξωτερική υπαναχώρηση, ή καιροσκόπους που ενδιαφέρονται μόνο για τις καρέκλες τους γιατί αυτοί είναι οι κύριοι υπεύθυνοι αυτής της κακοδαιμονίας.  Γιατί το τονίζω αυτό; Γιατί η μόδα της κολοτούμπας φόνευσε οριστικά την πίστη σε αξίες. Ακόμη και το μεγαλύτερο τμήμα των Ελλήνων κουμουνιστών έγινε θύμα της υπ’ αριθμόν ένα αρχής της σημερινής πολιτικής ζωής: Νομή της Εξουσίας uber alles!
Τέταρτον  στο «μακεδονικό – και στους οργανωτές των συλλαλητηρίων οφείλομε ευγνωμοσύνη γι’ αυτή την αφύπνιση. Η αφύπνιση αυτή θα είναι, μάλιστα, μεγαλύτερη όσο οι συμπολίτες μας, που ταλαιπωρήθηκαν τα μέγιστα για να συμμετάσχουν αρχίζουν να χωνεύουν τις μικροπολιτικές προσπάθειες του Μαξίμου να υποβιβάζουν την επιτυχία της συγκέντρωσης, αναγκάζοντας και την αστυνομία ακόμη να ‘εφεύρει’ μη πειστικούς αριθμούς συμμετασχόντων.  Τέτοιες ενέργειες προσβάλουν και τον λαό και την δημοκρατία.
Πέμπτον τέτοια τεχνάσματα ίσως πέτυχαν τον σκοπό τους στο παρελθόν, αλλά το κραυγάζων με αγανάκτηση πλήθος έδωσε απτή απόδειξή ότι οι πονηριές από υπηρέτες του Πρωθυπουργού δεν ξεγελάνε πλέον κανέναν. Και αυτό, όπως το πλήθος ατελείωτα εφώναζε, θα πραγματωθεί  όταν οι Έλληνες επί τέλους καταλάβουν ότι η νίκη του λαού θα ολοκληρωθεί όταν αυτός ενωθεί.
‘Εκτον, Η Ελλάδα είναι μία, ενωμένη, και θα παραμείνει πάντα ακέραιη και αδιάσπαστη χώρα. οι Έλληνες πρέπει να δείξουν σ’ όλο τον κόσμο, στις μάχες που αφορούν την Πατρίδα όλοι είναι ενωμένοι και οι διαφοροποιήσεις δεξιοί, κεντρώοι, αριστεροί, αναρχικοί, και αδιάφοροι, αναστέλλονται. Σ΄ αυτή την προσπάθεια κανείς δεν περισσεύει.
Έβδομο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όλοι, άπαξ και διά παντός, ότι σταυροφορίες σαν αυτές που φαντάζομαι ανωτέρω δεν έχουν πολιτικό, κομματικό, λαϊκιστικό, χαρακτήρα και ούτε αφορούν προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά αποσκοπούν να διαφυλάξουν τα συμφέροντα του Ελληνισμού και μόνο.
Όγδοον,, στις 4 Φεβρουαρίου και προχθές ο κόσμος μίλησε. Όχι οι βουλευτές, όχι οι πολιτικοί, όχι οι ‘μηντιάρχες’, όχι οι τραπεζίτες, αλλά ο κυρίαρχος λαός. Και κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι κυρίαρχος είναι μόνον ο λαός.
Ένατον, ο ελληνικός λαός είναι φιλειρηνικός και νομιμόφρων. Αλλά η υπομονή του στις αδικίες, στην ξένη κηδεμονία, στην ξένη εκμετάλλευση, σε μια άδικη και ατελείωτη λιτότητα, έχει τα όρια της. Όπως στο «Μακεδονικό» έτσι και στ’ άλλα θέματα η υπομονή αυτή τείνει να εξαντληθεί. Ακούστε αυτό το μήνυμα όλοι εσείς που δεν καταλαβαίνετε, ότι κυρίαρχος και, σε τελευταία ανάλυση τιμωρός, είναι μόνο ο λαός.
Δέκατον ο λαός θ’ αποφασίσει το τι θα γίνει στη μέλλον στην Μακεδονία, στην διασφάλιση του εθνικής κυριαρχίας μας, του ενεργειακού μας πλούτου, και σ’ ένα εκσυγχρονισμένο σύστημα συμμαχιών που θα μας δώσει το μέγιστο αριθμό φίλων και τον ελάχιστον αριθμό εκμεταλλευτών. Η Άμυνα, η Εξωτερική Πολιτική και η Οικονομία είναι πολύ σοβαρά θέματα για  να τα αφήσομε στα χέρια ανθρώπων μη ειδικών, άμεμπτου χαρακτήρα και που δεν διακρίθηκαν μόνο στο ταλέντο της κολοτούμπας.
Ενδέκατον  στα πανεθνικά συλλαλητήρια όλοι οι Έλληνες και η Εκκλησία τους ομόφωνα στείλανε το ύστατο μήνυμα: Τέρμα στην ακυβερνησία, την απληστία των ολίγων, τη μυστική διπλωματία και την παραμέληση των πολλών και των αδικημένων.
Δωδέκατον  και τελευταίο μήνυμα: όταν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες μιλάνε με μια φωνή, οι υπηρετούντες τον λαό πρέπει όχι μόνο ν΄ ακούουν αλλά και να υπακούουν.