Μόνο…

«Μόνο ἡ μετάνοια καταργεῖ ἤ μεταθέτει τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ. Ἄν προσέχαμε ὅλα αὐτά τά σημάδια πού μᾶς δίνονται, θά ἤμαστε καί προσεκτικότεροι στή ζωή μας. Ἐγώ δέν σᾶς κρύβω ὅτι φοβᾶμαι, τρέμω, ὅτι ὁ λαός μας θά πληρώσει, γιατί ἀποδώσαμε, μέ τήν ἀρχαία ἔννοια τῆς λέξεως, τήν ὕβριν στόν Ἰησοῦ Χριστό. Ναί, θά πληρώσουμε καί πολύ ἀκριβά. Δέν ξέρομε πότε. Σᾶς εἶπα, ἡ κιβωτός 120 χρόνια κατασκευαζόταν, γιατί περίμενε ὁ Θεός τήν ἐπιστροφή τῶν ἀνθρώπων. Δέν ξέρω, ὁ Θεός πάντως νά μᾶς ἐλεήσει, ὅσο ἐγκαίρως, νά μετανοήσουμε καί νά ἐπιστρέψομε στήν καθαρά πίστη, στόν Ἰησοῦ Χριστό».

 

∽ Γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου † 

΄Ομιλία (Πράξεις, ὁμιλία 170ή)

https://amfoterodexios.blogspot.gr/2017/09/blog-post_92.html
 

Ἀντισταυρικὴ μανία

Ο όσιος Γέρων Ιάκωβος (Τσαλίκης) λιτανεύοντας τον Εσταυρωμένο

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»

.             Ἡ γερμανικὴ ἑταιρεία σοῦπερ-μάρκετ Lidl ἀφήρεσε τοὺς σταυροὺς ἀπὸ τοὺς ναοὺς τῆς Σαντορίνης, ἀπὸ φωτογραφία ἡ ὁποία ἀπεικονίζεται σὲ κάποιο προϊόν της. Ὅμως δὲν εἶναι μόνο ἡ Lidl ἀλλὰ καὶ ἡ ΜΕΒΓΑΛ καὶ ἡ Nestle καὶ ἡ Danone καὶ ἡ Carrefour ἔσβησαν τοὺς σταυροὺς ἀπὸ τοὺς ναοὺς τῆς Σαν­τορίνης. Τὸ θέμα τὸ ἀνέδειξε τὸ δίκτυο RTL, τὸ ὁποῖο ρώτησε σχετικὰ ἐκπρόσωπο τῶν Lidl.
.             Ἐκεῖνος, σύμφωνα μὲ τὸ ρεπορτάζ, ἀπάν­τησε μὲ τὰ ἑξῆς λόγια: «Ἀποφεύγουμε νὰ χρησιμοποιοῦμε θρησκευτικὰ σύμβολα γιατὶ δὲν θέλουμε νὰ ἀποκλείουμε καμία θρησκευτικὴ πεποίθηση. Εἴμαστε μία ἑταιρεία ποὺ σέβεται τὴν πολυπολιτισμικότητα καὶ αὐτὴ ἡ ἀρχὴ εἶναι ποὺ ἐπεξηγεῖ τὸ “σχέδιο” πάνω στὴ συσκευασία».
Οἱ ἀντιδράσεις ποὺ προκλήθηκαν ὑποχρέωσαν τελικὰ τὰ Lidl νὰ ζητήσουν συγγνώμη, δηλώνοντας πὼς ἡ πρόθεσή τους δὲν ἦταν νὰ σοκάρουν. «Ἀποφεύγουμε», εἶπαν, «τὴ χρή­ση θρησκευτικῶν συμβόλων στὶς συσκευασίες μας γιὰ νὰ διατηροῦμε οὐδέτερη στάση ἀπέναντι σὲ ὅλες τὶς θρησκεῖες, καὶ ἂν αὐτὸ ἔγινε ἀντιληπτὸ διαφορετικά, τότε ζη­τᾶμε συγγνώμη ἀπὸ ὅσους σοκαρίστηκαν».
.             Τὸ καίριο ἐρώτημα ὅμως ποὺ ἔπρεπε νὰ τεθεῖ καὶ παραμένει ἐκκρεμὲς εἶναι τὸ γιατί χρησιμοποίησαν τέτοια φωτογραφία, τὴν ὁποία ἀναγκάστηκαν νὰ παραποιήσουν, καὶ δὲν ἔπαιρναν μιὰ ἄλλη ἀπὸ τὶς ἀμέτρητες ποὺ ὑπάρχουν, στὴν ὁποία νὰ μὴν ἀπεικονίζεται Ναός.
.             Εἶναι φανερὸ ὅτι τὸ πράγμα δὲν εἶναι ἁπλό. Δὲν πρόκειται μόνο γιὰ πολιτικὴ θρησκευτικῆς οὐδετερότητας. Ὑπάρχει δόλος πίσω ἀπ᾿ αὐτὴ τὴν ἐνέργεια, κάτι ποὺ ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι τὰ Lidl τὸ 2016 εἶχαν ἀφαιρέσει τὸν σταυρὸ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ σημαία πάνω στὰ προϊόντα τους.
.             Πρόκειται γιὰ σκόπιμες σατανοκίνητες ἐν­έργειες ἀνθρώπων ποὺ μισοῦν τὸν Σταυρό, μισοῦν τὶς εἰκόνες, μισοῦν τὸ Εὐαγγέλιο, τὴ Χριστιανικὴ Πίστη. Αὐτὴ δυστυχῶς εἶναι ἡ ση­μερινὴ Εὐρώπη. Ἀρνήθηκε τὸν Χριστό, Τὸν πρόδωσε γιὰ τὰ «τριάκοντα ἀργύρια» τοῦ παγκοσμιοποιημένου ἐμπορίου. Καὶ ποῦ πορεύεται; Διαβάστε τὴν πρόσφατη εἴδηση:
.             «Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔδωσε στὴ δημοσιότητα ἡ Γερμανικὴ Διάσκεψη τῶν Ἐπισκόπων (σ.σ. Καθολικῶν) γιὰ τοὺς πιστοὺς τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴ Γερμανία τὸ 2016 εἶναι συγ­κλονιστικά… Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα αὐτά, οἱ Χριστιανοὶ στὴ Γερμανία θὰ ἔχουν γίνει μειονότητα μέσα στὰ ἑπόμενα 20 χρόνια!… Ἐνδεικτικά, στὴ μητρόπολη τοῦ Τρίρ, τοποθεσία τῆς παλαιότερης καθολικῆς κοινότητας καὶ γενέτειρα τοῦ Κὰρλ Μάρξ, ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐνοριῶν θὰ μειωθεῖ ἀπὸ 903 σὲ 35 ἕως τὸ 2020, σύμφωνα μὲ τὸν ἐπίσκοπο Στέφαν Ἄκερμαν – μείωση ἄνω τοῦ 90%». Μάλιστα! Ἕως τὸ 2020! Σὲ τρία μόλις χρόνια ἀπὸ τώρα. Τὴν ἴδια ὥρα τὰ Μουσουλμανικὰ Τεμένη καὶ ὁ μουσουλμανικὸς πληθυσμὸς αὐξάνον­ται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο.
.             Ἡ Εὐρώπη πεθαίνει. Αὐτὴ εἶναι ἡ πορεία της. Καὶ θὰ πληρώσει πολὺ ἀκριβὰ τὸ τίμημα τῆς ἀντισταυρικῆς της μανίας καὶ τῆς ἀποστασίας της ἀπὸ τὴν ἁγιασμένη πίστη τοῦ Χριστοῦ…

 

 

Η καμπαλιστική θεωρία της πανθρησκείας, που οι Οικουμενιστές Μητροπολίτες «επέτρεψαν» να διδάσκεται!

Παιδιά ετοιμαστείτε…

Έρχεται η πανθρησκεία!

Το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να αλλάξουν τα βιβλία θρησκευτικών του Δημοτικού Σχολείου και από την Τρίτη τάξη του Δημοτικού οι μικροί Ορθόδοξοι μαθητές, πριν ακόμη συνειδητοποιήσουν την έννοια της θρησκείας, να διδάσκονται ταυτόχρονα τις πεποιθήσεις των Χριστιανών, των Μουσουλμάνων και των Εβραίων. Τί κρύβεται πίσω από αυτήν την θρησκευτική σαλάτα;

Η καμπαλιστική θεωρία της πανθρησκείας!

Με βάση την Καμπάλα (קַבָּלָה Qabalah, εβραϊκός αποκρυφισμός) κάθε θρησκεία περιέχει ένα μέρος της αλήθειας για τον Θεό, αλλά καμία δεν κατέχει την απόλυτη και πλήρη αλήθεια. Οι καμπαλιστές επιθυμούν να δημιουργήσουν μια παγκόσμια θρησκεία με επικεφαλής τον δικό τους ψευδομεσσία, τον οποίο θα κληθούν όλοι οι άνθρωποι να λατρεύσουν σαν θεό, ανεξάρτητα αν είναι Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, Βουδιστές κλπ. 
Αυτή η παρανοϊκή θεωρία είναι η αιτία που εδώ και δεκαετίες διαδίδονται  θεωρίες όπως ότι όλες οι θρησκείες μιλούν για τον Θεό, πρέπει να ενωθούν όλες οι θρησκείες και να επέλθει ειρήνη στον κόσμο, ότι και ο Χριστός και ο Βούδας είναι φωτισμένοι από τον Θεό. Οι καμπαλιστές έχουν το προνόμιο να έχουν για αρχηγούς κάποιες οικογένειες πανίσχυρων τραπεζιτών και επιχειρηματιών (Rothschild, Soros), οι οποίοι χρηματοδοτούν ή εκβιάζουν ακόμη και κυβερνήσεις, για να επιβάλλουν τα καμπαλιστικά πιστεύω τους.

Νέοι και νέες, σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε το δικαίωμα να είμαστε μόνο Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Οι καμπαλιστές ονειρεύονται να υποτάξουν όλη την ανθρωπότητα στην παγκόσμια θρησκεία τους και οι κυβερνήτες μας (ανεξαρτήτως κομμάτων) δεν έχουν το θάρρος να αντισταθούν στους παράφρονες αυτούς δικτάτορες. Και το πιο θλιβερό είναι το ότι η αλλαγή αυτή στα θρησκευτικά αποσκοπεί μόνο στους Ορθόδοξους μαθητές στην Ελλάδα. Οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι Εβραίοι και οι Μουσουλμάνοι μαθητές στην χώρα μας εξακολουθούν να διδάσκονται αποκλειστικά τη δική τους πίστη στα ελληνικά σχολεία!

                                                 Διόδωρος Ράμμος
Ιστορικός – Αρχαιολόγος (diodorosrammos@gmail.com)

(Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το βιβλίο «Η Σιών κατά του Σιωνισμού»)

Πηγή

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ
 

«Ποτέ δέν εἶναι δυνατό νά πάρουν τά πράγματα καλύτερη εξέλιξη, παρά μόνο ἔτσι ὅπως τά ἐπιτρέπει…»

«Ποτέ δέν εἶναι δυνατό νά πάρουν τά πράγματα καλύτερη εξέλιξη, παρά μόνο ἔτσι ὅπως τά ἐπιτρέπει…»

~ Ὁσίου Μακαρίου τῆς Ὄπτινα

 

ΤΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΗΤΑ – Άρθρο του Καθηγούμενου Γρηγορίου της Ι.Μ. Δοχειαρίου

Σχετική εικόνα

Μπήκαμε, μὲ τοῦ Θεοῦ τὴν βοήθεια, στὸ φθινόπωρο. Σὲ πολλὰ μέρη τῆς πατρίδας μας τὴν Παναγία ποὺ γιορτάζουμε στὶς 8 Σεπτεμβρίου τὴν ὀνομάζουν Παναγία ἡ Βροντιανή, γιατὶ αὐτὴν τὴν ἐποχὴ ἀρχίζουν τὰ προμηνύματα τοῦ χειμῶνα· ὄχι μόνο τοῦ φυσικοῦ χειμῶνα, ἀλλὰ τώρα καὶ τοῦ πνευματικοῦ.

Πολλοὶ μπουμπουνίζουν ὅτι ἑτοιμάζονται νὰ κάνουν ἐπίθεση δριμύτατη στὸν Δοχειαρίτη ἡγούμενο. Πράγματι, τὴν χρειάζομαι. Γνωρίζω ὅτι εἶμαι ἕνα ξεροντούβαρο καὶ κάθε λυσσαλέος ἄνεμος μπορεῖ νὰ μὲ διαπεράση, ἀλλὰ -δόξα τῷ Θεῷ- πιστεύω ὅτι οἱ Γεροντάδες μου καλὰ δόμησαν αὐτὸ τὸ κτίσμα. Δὲν ἔχει βέβαια ἐπιχρίσματα, δὲν ἔχει σοβάδες, γιατὶ αὐτοὺς ἔπρεπε νὰ τοὺς τοποθετήσω ἐγώ. Ράθυμος ὤν, οὐδέποτε τὸ ἐπεχείρησα. Ἂς φαίνεται, εἶπα, ἡ ξερολιθιά, ὅπως στὰ πεζούλια καὶ στὰ δαμάκια τῆς πατρίδας μου· κρατάει τὸ χῶμα καὶ ριζώνει τ᾽ ἀμπέλι κι ἡ ἐλιά.

Κάποιο «βῆμα» ἀρνήθηκε νὰ βάλη ἐπώνυμα ἄρθρα καὶ ἔβαλε ἀνώνυμα, γιὰ νὰ εἶναι συνεπὲς μὲ τὴν ὀντολογία τῆς δημοσιογραφίας! Τὰ ἀνώνυμα ἄρθρα εἶναι ρόμπες ποὺ φορᾶνε ἄνδρες. Τὸ «βῆμα» πολὺ εὔστοχα τὸν ὀνομάζει ἐπισκέπτη καὶ ὄχι προσκυνητή. Ἄλλη ἡ ψυχολογία τοῦ προσκυνητῆ καὶ ἄλλη τοῦ ἐπισκέπτη. Στὰ τριάκοντα ἔτη ποὺ ἐπισκέπτεται τὸ Ἅγιον Ὄρος δὲν ἔλαχε νὰ περάση καὶ ἀπὸ τὴν Μονὴ Δοχειαρίου;

Σίγουρα εἶναι καλοζωισμένος καὶ δὲν εἰσέρχεται στὸ Ὄρος ἐκεῖ ποὺ τὸν κατευθύνει ὁ Θεός, ἀλλὰ ἡ καλοπέρασή του. Ἐκεῖ ποὺ δὲν θὰ βρῆ τὸν παραδοσιακὸ ξενῶνα, ἀλλὰ πανσιόν. Κάποιες μοναχὲς πῆγαν σὲ γιορτὲς ποὺ ἐτελοῦντο σὲ νησί. Τὶς ὡδήγησαν σὲ ἕνα μοναστηράκι καὶ προθυμοποιήθηκαν οἱ δύο μοναχὲς νὰ τὶς φιλοξενήσουν στὸ ἡσυχαστήριό τους. Ἡ ἀπάντηση τῆς προϊσταμένης ἦταν: «Μᾶς ἔχουν κλείσει πανσιὸν στὴν πρωτεύουσα τοῦ νησιοῦ». Ἂν μπορῆς, ἀνώνυμε, μέτρα καὶ λογάριασε μοναχισμό.

Φιλοξενήθηκα σὲ κάποια γιορτὴ σὲ ἁγιορείτικο μοναστήρι. Μοῦ παραχώρησαν κελλὶ μὲ μπάνιο καὶ μὲ σαμπουάν. Ἔκτοτε, οὔτε ξαναπῆγα οὔτε ξαναφιλοξενήθηκα. Ἐπεσκέφθηκα μητροπολίτη. Ἔμεινα κατάπληκτος.

-Σεβασμιώτατε, δὲν ἔχετε ἕνα στρωσίδι στὸ γραφεῖο σας μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ χειμῶνα;

-Δὲν ὑπάρχει.

Ζήτησα τουαλέτα. Κι ἐκεῖ βρῆκα σαπούνι πράσινο, σὰν αὐτὸ ποὺ εἶχα καὶ στὸ χωριάτικο σπίτι μου. Κέκλικεν ἡ ἡμέρα. Μᾶς παρακαλεῖ νὰ μᾶς φτιάξη ὁ ἴδιος μία σούπα, καυχώμενος μάλιστα ὅτι τὶς πετυχαίνει πολὺ καλά. Αὐτὸν τὸν μητροπολίτη μὲ ποιόν νὰ τὸν συγκρίνω;

Ἀντικαθιστώντας γιὰ λίγη ὥρα στὸ γραφεῖο του ἕναν παραγγελιοδόχο τοῦ Ὄρους, πῆρα παραγγελίες ἀπὸ τὴν βαθειὰ τὴν ἔρημο γιὰ ἐδώδιμα ποὺ ἐγὼ οὔτε ἤξερα οὔτε γνώριζα οὔτε γεύθηκα ποτέ μου.

-Ἄνθρωπέ μου -τοῦ λέω- πῶς αὐτοὶ οἱ ἐρημίτες γνωρίζουν τόσες ποικιλίες τροφίμων;

-Γέροντα, ἐδῶ δὲν μιλοῦμε, δὲν σηκώνει συζήτηση.

Καὶ αὐτά, ὅταν ἐγὼ στὸ μοναστήρι μου στερούμουνα καὶ τὸν ἐπιούσιο ἄρτο. Βάστα με, ἐπισκέπτα τοῦ Ὄρους, γιατὶ ἐγὼ ὁ «λαϊκιστὴς» θὰ πέσω κάτω.

Ἀποκαλεῖ τὴν ἀπλότητα τῶν λόγων μου «λαϊκισμούς». Ἀλήθεια, ζῶ μέσα στὸν λαὸ καὶ προτιμῶ νὰ ἀκροάζωμαι τοὺς κτύπους τῆς καρδιᾶς τῶν πονεμένων ἀνθρώπων, παρὰ νὰ εἶμαι αἰθέριος καὶ νὰ γράφω τὰ κατάλοιπα τοῦ Δὸν Κιχώτη. Ἡγούμενος εἶπε ὅτι στὴν ἐκταφὴ τοῦ ὁσίου Ἀμφιλοχίου εὐωδίασε ὅλη ἡ νῆσος Πάτμος. Κανεὶς ἀπὸ τοὺς παρόντες δὲν ὡμολόγησε τέτοιο πρᾶγμα. Ὁ ἴδιος προλογίζει βιβλιαράκι μὲ ὀπτασίες καὶ ὑπέρθεες ὁράσεις, σὰν αὐτὸ ποὺ διηγοῦνται καὶ διατυμπανίζουνε κάποια ὑπερφίαλα μυαλὰ τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια, ὅτι στὶς ἐρημιὲς τοῦ Ὄρους κυκλοφοροῦν ἕξι-ἑπτὰ γυμνοὶ μοναχοί. Καὶ λέγονται κατὰ κόρον αὐτά, γιατὶ ξέρουν πολὺ καλὰ ὅτι ὁ λαὸς ἀρέσκεται στὰ ὑπερφυσικά. Καὶ δὲν ἀρνοῦμαι ὅτι ὑπάρχουν καὶ στὴν ἐποχή μας, ἀλλὰ φοβᾶμαι ὅτι θὰ ξεπεράσουμε καὶ τὶς ὁράσεις καὶ τὶς προρρήσεις ἑνὸς λαοῦ βόρειου ποὺ εὐσεβίζει καὶ μᾶς γέμισε μὲ βιβλία θείων ὁράσεων, ποὺ οὔτε οἱ Ἀπόστολοι δὲν μᾶς ἄφησαν στὴν Γραφὴ καταγεγραμμένα. Δὲν μπορῶ νὰ πιστεύσω ὅτι ἡγούμενος εὑρισκόμενος στὴν Θεσσαλονίκη βλέπει καὶ παρακολουθεῖ τοὺς μοναχούς του στὸ μοναστήρι. Δὲν μπορῶ νὰ χωνέψω ὅτι ἡγούμενος λειτουργοῦσε στὶς μέρες μας καὶ στεκότανε μισὸ μέτρο ἀπὸ τὴν γῆ.

Στὸν παρακείμενο ἀρσανᾶ τῆς Μονῆς Δοχειαρίου πρὸ καιροῦ βρέθηκαν δύο μοναχοὶ νὰ ἔχουν ὑπὸ τὴν κατοχή τους εἰκόνα ποὺ τάχατες μυρόβλυζε. Καραβάνια μοναχῶν, καὶ πεπαιδευμένων μάλιστα, κατέφευγαν νὰ προσκυνήσουν. Δίπλα ἤμουνα καὶ τσάπιζα τὸ μπαΐρι μου. Καὶ οὔτε ἀπ᾽ ἔξω δὲν σκέφθηκα νὰ περάσω. Σὲ λιγάκι ἦρθε ἔνας ἀπ᾽ αὐτοὺς καὶ μοῦ ἀποκάλυψε ὅλη τὴν τραγικότητα τῆς ζωῆς μεταξύ τους καὶ τὸ κόλπο τῆς ἀνάβλυσης τοῦ μύρου στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας. Ἀληθινὰ οἴκτιρα, κρατώντας τὴν παράδοση τοῦ ὁσίου Ἀμφιλοχίου, τοὺς μοναχοὺς ποὺ ἤθελαν νἀ ὀσφρανθοῦν μῦρο γιὰ νὰ ἐνισχυθῆ ἡ πίστη τους καὶ ὁ ἀσκητικὸς ἀγῶνας τους. Αὐτά, ἐπισκέπτα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, εἶναι λαϊκισμοί, εἶναι φαντασίες; Βάλε κόσκινο μπροστὰ στὸ πρόσωπό σου, γιὰ νὰ μὴν ἐντρέπεσαι.

Ἀφοῦ ἔχουμε τόσες ἀλήθειες, γιατί προσπαθοῦμε μὲ θρύλους καὶ μυθεύματα νὰ διδάξουμε τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ; Οἱ ἄνθρωποι ἄφησαν τὴν μελέτη τῆς Γραφῆς καὶ μελετοῦνε σύγχρονους Γεροντάδες, ποὺ προσφέρουν προφητεῖες ἐθνικὲς καὶ θρησκευτικές, καὶ διδαχὲς πρωτάκουστες, ποὺ κι ἐμᾶς, ὅταν μᾶς ρωτᾶν οἱ ἄνθρωποι γι᾽ αὐτὰ ποὺ διάβασαν, βρισκόμαστε σὲ δύσκολη θέση ν᾽ ἀπαντήσουμε. Ὁ «χαμογελαστὸς» Γέροντας πόσες φορὲς εἶπε στοὺς ἀνθρώπους «Συνάξετε τρόφιμα, γιατὶ σὲ λίγο θὰ γίνη πόλεμος». Ἀπήντησα πραγματικὰ εἰρωνικά: «Ἐσεῖς, ἀφοῦ πιστεύετε αὐτὸν τὸν προφήτη, ἀγοράστε τρόφιμα. Ἀλλά, ἂν δῆτε ὅτι πέρασε ὁ καιρὸς τοῦ πολέμου καὶ πόλεμος δὲν ἔγινε, δῶστε τα σὲ μένα κι ἐγὼ τὰ τρώγω καὶ ληγμένα».

Πόσο εὐλαβικὰ αὐτὸς ὁ Γέροντας ἔλεγε τὸ τοῦ Παύλου «ἔχοντες τροφὰς καὶ σκεπάσματα ἀρκετόν ἐστι». Οἱ πιστοὶ ρωτοῦσαν:

-Αὐτοὶ γιατὶ δὲν ἀρκοῦνται στὶς τροφὲς καὶ στὰ σκεπάσματα;

-Ρωτῆστε τὸν ἴδιο ποὺ σᾶς τὰ δίδαξε.

Ὅσο μὲ κρατοῦσαν οἱ δυνάμεις μου ἐπισκεπτόμουνα τὰ ἱερὰ σκηνώματα. Στὰ χέρια τῶν παλιῶν οὔτε εὐωδιάζανε οὔτε μυροβλύζανε τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια. Πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι, ὅπως ὑπάρχει τὸ αἰσθητὸ μῦρο, ὑπάρχει καὶ τὸ νοητό. Αὐτὸ ὅμως τὸ νοητὸ ἀναδίδεται σὲ ἔκτακτες περιπτώσεις, ποὺ δὲν ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὸν σκευοφύλακα τοῦ μοναστηριοῦ, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν πίστη τῶν προσερχομένων. Δὲν μπορῶ νὰ κοροϊδεύω οὔτε τὸν Θεὸν οὔτε τοὺς πονεμένους πιστούς. Οὔτε ἀνευλαβὴς εἶμαι, οὔτε ἀσεβὴς εἶμαι, ἀλλὰ κρατῶ τὴν διδασκαλία τῆς Γραφῆς «μὴ πολυευσεβήσῃς, ἵνα μὴ ἀσεβήσῃς». Γι᾽ αὐτό, οὐδέποτε συνώδευσα ἀντίγραφο τῆς ἁγίας εἰκόνος τῆς Γοργοϋπηκόου, ὅπου καὶ νὰ πῆγε.

Τὸ ὑπερφυσικὸ στοιχεῖο ὑπάρχει στὴν Ἐκκλησία. Ἐμεῖς ὅμως ποὺ φορᾶμε τὰ ράσα νὰ μὴ γινώμαστε κατεργαραῖοι, ἀλλὰ νὰ θυμώμαστε τὸ ἀποστολικὸ καὶ πατροπαράδοτο λόγιο «Μέγας πορισμὸς ἡ εὐσέβεια» καὶ νὰ εἴμαστε συγκρατημένοι. Γι᾽ αὐτό, παρακαλῶ τὸν ἀνώνυμο ἐπιστολογράφο νὰ μαζέψη τὶς φτεροῦγες του, προτοῦ λυώσει τὸ κερὶ ποὺ τὶς κόλλησε στὰ φτερά του. Αὐτὰ ποὺ οἱ αἰῶνες δὲν διατυπώσανε, τὰ διατυπώσαμε καὶ τὰ διαλαλήσαμε στὸν κόσμο τὰ τελευταῖα ὀλίγα χρόνια. Ἂν κάποιος μοῦ διηγεῖτο σ᾽ αὐτὸν τὸν τόπο τοὺς κόπους καὶ τοὺς ἀγῶνες τῆς μετάνοιας, σημαία θὰ τὰ ἔκανα στὴν ζωή μου. Αὐτὰ θέλω ν᾽ ἀκούσω: τὰ δάκρυα τῆς μετάνοιας, τὴν τήξη τοῦ σώματος, τῆς ἀληθινῆς ἀγρυπνίας τὴν καρτερία καὶ τὴν ὑπομονή. Στὰ πανηγύρια πιὰ σ᾽ αὐτὸν τὸν τόπο ἔχει ἐμφιλοχωρήσει τόσο κοσμικὸ πνεῦμα, ποὺ ὅποιος τὸ συναισθάνεται κάμπτει γόνυ καὶ λέγει: «Κύριε, συγχώρεσέ με».

Ἀδελφοί μου, τὴν ἀλήθεια νὰ δώσουμε καὶ μόνον αὐτήν. Ὄχι φιέστες, ὄχι προβολές, ἀλλὰ ἀφάνεια. Ἀγαπήσατε τὰ φυτὰ ποὺ βγαίνουν στὶς ἀκτὲς τῶν νησιῶν καὶ οἱ ἄνθρωποι τὰ ὀνομάζουν «ἀφάνες».

Ὄχι θεραπεῖες δυσαπόδεικτες καὶ ἀορίστου τόπου καὶ χρόνου. Καὶ ὄχι θαύματα ἀνώνυμα καὶ τόσο μακριὰ ἀπὸ μᾶς, ποὺ οὔτε οἱ Ἄγγελοί μας δὲν μποροῦν νὰ τὰ φέρουν κοντά μας. Διαβάζω ἐδῶ καὶ χρόνια τὰ θαύματα τῆς Γοργοϋπηκόου ποὺ ἔγραψαν οἱ παλιοί.

Ἔγιναν σὲ συγκεκριμένο τόπο, σὲ συγκεκριμένο πρόσωπο καὶ τὴν ἀνάμνησή τους γιορτάζουμε οἱ πιστοὶ μέχρι σήμερα. Ἡ νεοφανὴς Παναγία ἡ Παντάνασσα θεράπευσε καρκινοπαθῆ πίσω ἀπὸ τὰ Καρπάθια ὄρη. Πίστευε καὶ μὴ ἐρεύνα, γιὰ νὰ μὴ σκανδαλίζης τὸν ἀνώνυμο ἐπιστολογράφο τοῦ Ὀρθοδόξου Βήματος. Βρέ, ὁ ἄρχοντας τοῦ κόσμου τούτου εἶναι ὁ μαμωνᾶς, ἐσὺ θὰ τὸν ἀλλάξης;

Τὸν καίσαρα τὸν τιμῶ, αὐτὸν ποὺ συνεχίζει τὴν ἑλληνικὴ καὶ ὀρθόδοξη παράδοση. Ὄχι βέβαια μὲ Εὐαγγέλια καὶ κωδωνοκρουσίες καὶ λιβάνια καὶ κεριά, γιατὶ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς δὲν ἀσπάζονται τὸ Εὐαγγέλιο. Ἐὰν ὅμως ὑπογράφη νόμους ἀντίθεους καὶ ἀντίχριστους, κρατάω τὸ τυπικὸ τῆς Μονῆς Δοχειαρίου, πῶς ὑποδεχότανε τὸν καϊμακάμη τὰ χρόνια τῆς σκλαβιᾶς.

Καὶ τὸν ἐπίσκοπο τιμῶ. Ὁ μακαριστὸς Σωτήριος Γυθείου ὡμολόγησε: «Σ᾽ αὐτὴν τὴν Μονὴ αἰσθάνθηκα πραγματικὸς ἐπίσκοπος». Αὐτὸς βέβαια εἶναι κεκοιμημένος. Μπορεῖς νὰ ρωτήσης ἐπιζῶντας, Καρυστίας Σεραφείμ, Δράμας Παῦλο κ.ἄ., ἂν ἔτυχαν τῶν τιμητικῶν διακρίσεων, ὁσάκις προΐσταντο στὶς ἑορτὲς τῆς Μονῆς.

Ὁμολογεῖς ὅτι εἶδες σκαφτιάδες στὸ Ὄρος. Αὐτοὺς ποὺ εἶδες νὰ σκάπτουν μέσα στοὺς κήπους τοὺς μέτρησες καλά; Πόσοι ἦταν οἱ μοναχοὶ καὶ πόσοι οἱ Ἀλβανοί;
Ἐάν, ἀνώνυμε ἐπιστολογράφε, ζῆς στὸ Ὄρος, φόρεσε τριβώνιο. Ἂν ζῆς στὸν κόσμο, κατέβα μὲ τὰ παιδιὰ τῆς γειτονιᾶς σου καὶ παῖξε σβοῦρες καὶ μπίλιες· παλιὰ παιγνίδια τῆς φτωχολογιᾶς.

Γρηγόριος ὁ Ἀρχιπελαγίτης

Συνέχεια ανάγνωσης

 

Ὑπόδειγμα ἐπιστολῆς γονέα γιά ἐπιστροφή τῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

Ἀναρτοῦμε ἕνα ὑπόδειγμα ἐπιστολῆς γονέα πρός τό Ὑπουργεῖο Παιδείας γιά τήν ἐπιστροφή τῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν το ὁποῖο καταρτίστηκε ἀπό νομικούς πού ἀσχολοῦνται μέ τό ζήτημα καί εἶναι ἐγκεκριμένο ἀπό τήν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων.

Συνέχεια ανάγνωσης

 

Απαλλάξτε τα παιδιά σας από το δηλητήριο των «θρησκευτικών» της Νέας Εποχής

Αποτέλεσμα εικόνας για ηροες χαινηδες ηροες 1821

Οσοι Ορθόδοξοι εν γνώσει και όχι κατ όνομα…δεν θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν γενίτσαροι,να ζητήσουν απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών και να εφαρμόσουν την παράδοση του <<κρυφού σχολειού>>κατήχηση στο σπίτι…

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

 

Πώς ανοίγεται η καρδιά;

Δεν ανοίγουν τα λουλούδια μέσα στο χειμώνα και στο ξεροβόρι, ανοίγουν την άνοιξη μέσα στη ζέστη. Δεν ανοίγει κάποιος την καρδιά του μπροστά σε απειλές. Την ανοίγει μέσα στην αγάπη, εκεί που του έχει δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης. Και η αγάπη δεν είναι συναισθηματισμός αλλά είναι θυσία. Και οι Άγιοι αγαπούν και αποδεικνύουν ότι ο Θεός είναι πατέρας μας, και είναι αγάπη εκστατική.

Αρχιμανδρίτης Βασιλείος Ιβηρίτης